24 iulie: sedinta ordinara a Consiliului Local Alba Iulia

24 July 2017 09:530 comments

Luni, 24 iulie 2017, consilierii locali din Alba Iulia se întâlnesc în şedinţă ordinară.

Şedinţa are loc de la ora 13.00 la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

Pe ordinea de zi sunt următoarele puncte:

1.Alocarea  sumei  de  15.000  lei  din  bugetul  local  pe  anul  2017,  pentru  premierea elevilor din municipiul Alba Iulia care au obținut media 10 la evaluarea națională 2017 și media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017
Iniţiatori, primar Mircea Hava, consilieri locali Andronescu Elvira Rodica, Sandu Cornel Stelian     

2.Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2017

3.Stablirea  salariilor  de  bază  pentru  funcționarii  publici  și  pentru  personalul contractual din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia și din serviciile  publice  aflate  în  subordinea  Consilului  local  al  municipiului Alba  Iulia, începând cu data de 1 iulie 2017

4.Modificarea statului de funcții și stabilirea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Clubului Sportiv Municipal Unirea Alba Iulia, începând cu data de 1 iulie 2017    

5.Aprobarea statului de funcții al Căminului pentru persoane vârstnice Alba Iulia, reîncadrarea  personalului  contractual  al  căminului,  altul  decât  personalul  de specialitate,  precum  și  stabilirea  nivelului  salariilor  de  bază  pentru  această categorie de personal   

6.Acordarea/neacordarea de facilitați fiscale unei persoane fizice

7.Aprobarea eșalonării la plată acordată unei persoane juridice

8.Alocarea  unei  sume  de  bani  din  bugetul  local  pe  anul  2017  al  Municipiului Alba Iulia pentru Asociația Tradiții de Alba

9.Aprobarea  diminuării  tarifelor  la  unele  activități  specifice  serviciului  de salubrizare și a încheierii unui act adițional la contractul nr. 69525/2013 privind delegarea de   gesiune   prin   concesiune   a   serviciului   public   de   salubrizare, deszăpezire și combatere polei în municipiul Alba Iulia

10.Aprobarea tarifului minim pentru serviciile de pază prestate de către Serviciul Poliția Locală  Alba Iulia

11.Participarea la finanțarea obiectivului ”Extindere rețele electrice de distribuție, str. Izvorului, barbu Catargiu” din municipiul Alba Iulia

12.Aprobarea  documentației  tehnico-economice  faza  PT  +  DDE  și  a  indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului : ”Refuncționalizare internat școlar (parter și etaj I) pentru școala Postliceala Sanitară din municipiul Alba Iulia” – Colegiul Tehnic Dorin Pavel  

13.Amplasarea  unui  modul  pentru  amenajarea  unui  punct  de  prim  ajutor  medical acordat populației, în caz de caniculă sau ger

14.Scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe

15.Aprobarea  protocolului  de  cooperare  între  Municipiul  Alba  Iulia  și  Muzeul Național  de  istorie  a Transilvaniei  din  Cluj-Napoca  pentru  :  ”Proiect  Cultural Multianual de Cercetare Arheologică și de  punere  în  valoare  istorico-turistică a obiectivului Palatul Guvernatorului Consular al celor trei Dacii” de la Apulum

16.Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și SC Industrial Software SRL Sibiu, în cadrul proiectului pilot ”Alba Iulia Smart City 2018”

17.Participarea Municipiului Alba Iulia la constituirea Asociației Grupul de Acțiune Locală Alba Iulia Incluzivă  (GAL Alba Iulia Incluzivă)  în cadrul proiectului Alba Iulia – Comunitate locală responsabilă

18.Aprobarea unor documentatii de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE  UNIFAMILIALE, ALBA    IULIA,    STR.    RETEAG, FN,
solicitant CAMPIAN  CALIN  ILIE  si  CAMPIAN  DINA  MARIA, conform  planului  de  situatie anexat.

Art.2: Avizează Planul  Urbanistic  Zonal „INTRODUCERE  IN  INTRAVILAN PENTRU   CONSTRUIREA   UNUI  ANSAMBLU   DE   LOCUINTE   INDIVIDUALE, ALBA   IULIA,   PACLISA   (COASTA   CURATA),   STR.   DIANEI,   NR.55,
solicitant DRAMBAREAN MATEI si sotia ELENA”, conform planului de situatie anexat.

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „MODIFICARE  PROFIL  STRADA FRATII  JDERI, ALBA  IULIA,  STR.  FRATII  JDERI,
solicitant ANGHEL  NICOLAE COLEA,  ANGHEL   SILVIA,   BOBARIU   FELICIA,   GOIA   LIVIA   ROZALIA”, conform planului de situatie anexat.

Art.4: Avizează Planul  Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE  INDIVIDUALE  SI  STRADA  PRIVATA, ALBA  IULIA,  STR.  ZENIT, FN,
solicitant BALAS MARIA, BALAS TRAIAN, NEAMTU ALEXANDRU, NEAMTU DIANA BIANCA”, conform planului de situatie anexat.

Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE INDIVIDUALE  SI  REGLEMENTARE  CALE  DE  ACCES, ALBA  IULIA,  STR.  DR. IOAN  DRAGOMIR  (OARDA),
solicitant DREGHICIU  CORNELIA,  TAR  IRMA, COMAN   AUREL,   ARION   VASILE,   ARION   ALEXANDRA,   ARION   MIHAI LUCIAN,  MUNTEAN  IOAN,  MUNTEAN AURELIA”, conform  planului  de  situatie anexat.

Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE  SPALATORIE  AUTO CU ACCES DIN SENSUL GIRATORIU SELGROS, ALBA  IULIA,  Bd  REPUBLICII, NR.27,
solicitant SC INTERTRANS SRL”, conform planului de situatie anexat.

Art.7: Aprobă Planul  Urbanistic  Detaliu „CONSTRUIRE  SERVICE  AUTO  SI IMPREJMUIRE, ALBA  IULIA,  SOSEAUA  DE  CENTURA,  NR.118,
solicitant SC SPEDTRANS MARINA SRL.”, conform planului de situatie anexat.

Art.8:Aprobă Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE  COLECTIVE, ALBA  IULIA, STR.  ANGHEL  SALIGNY,
solicitant SC PREFCONS SA”, conform planului de situatie anexat.

19.Aprobarea  concesionării prin licitaţie publică a unui imobil(teren) situat în Alba Iulia, str.Călărași, nr.2

20.Aprobarea prelungirii termenelor unor contracte de închiriere

21.Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia – Oarda, loc numit ”Fundoaie”

22.Aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Apulum, nr.2A

23.Acceptarea  ofertei  de  donație  făcute  municipiului  Alba  Iulia  a  unor  imobile (terenuri) situate în Alba Iulia, str. Izvorului și Nicolae Labiș

24.Alipirea  unor  imobile,  proprietatea  Statului  Român,  situate  în  Alba  Iulia,  str. Marcus Aurelius, nr. 70

25.Însușirea documentației de dezmembrare și înscrierea în Cartea Funciară a imobilului (teren) în proprietatea municipiului  Alba Iulia – domeniul privat și schimbarea categoriei de folosință din ”alei și spații verzi” în ”curți construcții” a imobilului (teren) situat administrativ în Alba Iulia, str. Craivei

26.Expertiza tehnică extrajudiciară, întocmită în Dosar nr. 4231/107/2017, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

27.Însușirea  documentației  tehnice  de  apartamentare  a  imobilelor  Blocuri ANL – tronson A, B și C situate în Alba Iulia, str. Nazaret ilit, nr. 1, 3 și 5

28.Expertiza tehnică extrajudiciară, întocmită în Dosar nr. 3933/176/2017, aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

29.Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare
Iniţiator, primar Mircea Hava.

Tags:

Leave a Reply


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com