Angajari de militari la CMJ Alba

21 April 2017 16:490 comments


Cei care doresc să urmeze cariera militară o pot face angajându-se la Centrul Militar Județean Alba.

Centrul Militar Judeţean Alba, prin Biroul Informare Recrutare, structura militară a Ministerului Apărării Naţionale, care se ocupă de promovarea profesiei militare şi recrutarea candidaţilor pentru cariera militară aduce la cunoştinţa celor interesaţi oferta educațională pentru formarea ofiţerilor şi subofiţerilor în activitate, pe filiera indirectă, astfel:

Candidaţii pentru OFIŢERI trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere la cursul de formare;
– să fie absolvent al unei instituţii de învăţământ universitar acreditate, cu diplomă de licenţă, cu profil corespunzător armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare, iar în cazul în care este student în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de licenţă, până la data concursului de admitere la cursul de formare:

Număr de locuri scoase la concurs:
– Psihologie – 7;
– Sociologie – 3;
– Muzici militare – 6;

Candidaţii pentru SUBOFIŢERI trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
– să aibă vârsta de cel mult 40 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului de admitere;
– să fie absolvent de învăţământ liceal cu diplomă de bacalaureat, iar în cazul în care sunt elevi în ultimul an, să facă dovada promovării examenului de bacalaureat până la data concursului de admitere.
– să aibă studii/competenţe profesionale corespunzătoare armelor sau serviciilor şi specialităţilor militare pentru care se organizează cursul de formare, conform reglementărilor în vigoare;
– pentru serviciul „medical” – să fie absolvent al învăţământului liceal/postliceal sau universitar de specialitate, cu diplomă sau certificat de absolvire/de competenţă profesională pentru specialitatea de asistent medical generalist;
– pentru serviciul „muzici militare” – candidaţii trebuie să fie absolvenţi ai învăţământului liceal cu diplomă de bacalaureat, fără să deţină certificat de competenţe profesionale, iar competenţele le susţin în cadrul probelor de concurs.

Număr de locuri scoase la concurs:
– Sanitari – 19
– Muzici militare – 25;

Termenul limită de întocmire a dosarelor de candidat (inclusiv efectuarea vizitei medicale) este 16.06.2017.

Informaţii suplimentare pot fi obținute la sediul Centrului Militar Judeţean Alba situat în Alba Iulia, Str. Regina Maria, nr. 6, telefon / Fax: (0258) 81.22.91, ne anunță seful Biroului Informare Recrutare, locotenent colonel Cornel Oltean.

Tags:

Leave a Reply


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com