Controalele ITM Alba continua: inspectorii de munca au dat amenzi in valoare de 18.000 de lei

12 September 2017 12:010 comments

Prin Programul – Cadru de acţiuni al I.T.M. Alba, pe anul 2017, la nivel naţional precum şi în plan teritorial s-a decis organizarea în fiecare săptămână din fiecare lună a acestui an, a unei Campanii pentru identificarea şi sancţionarea muncii nedeclarate în vederea descurajării şi a diminuării acestui fenomen care în fapt, reprezintă tot o formă de evaziune fiscală.

Inspectorii de muncă au vizat cu prioritate sancţionarea muncii nedeclarate, fiind comunicate zilnic la Inspecţia muncii rezultatele controalelor efectuate. În acţiunile privind identificarea şi sancţionarea „muncii la negru” echipele de inspectori de muncă au fost însoţite în teren şi au primit sprijin logistic precum şi protecţie adecvată, de cadrele Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Alba.

Aşadar în perioada 4-8 septembrie 2017 au fost înregistrate următoarele activităţi:

În domeniul relaţiilor de muncă au fost controlate 32 de unităţi cu 3.249 angajaţi, din care 1.376 femei.

Au fost constatate 51 de deficienţe, dar nici un om „muncind la negru” : 0

S-au aplicat 2 amenzi în cuantum de 11.000 lei.

Principalele deficienţe stabilite de inspectorii de muncă:

 netransmiterea in termenul legal in registrul general de evidenta al salariatilor, a elementelor referitoare la incadrarea in munca a salariatilor;
 neplata orelor suplimentare;
 neacordarea repausului saptamanal;
 neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
 contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
 primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
 regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
 registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;
 neprezentarea la ITM Alba cu documentele solicitate in vederea finalizarii controlului.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au înregistrat următoarele rezultate:

Numărul total al unităţi controlate: 31
Număr deficienţe constatate: 47
Număr de măsuri dispuse : 47
Număr de opriri : 0
Numărul sancţiuni aplicate: 9 din care: 6 avertismente şi 3 amenzi în valoare de 7.000 lei
Numărul evenimente comunicate : 0
Numărul evenimente cercetate : 0
Numărul evenimente în curs de cercetare: 1

Principalele deficienţe stabilite în controalele pe SIGURANŢA ŞI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ:

– Lipsa fişelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor
– Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate
– Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
– Organizarea necorespunzătoare a activităţii de nivelul unităţilor, conform noilor reglementări din HG 955/2010
– Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate
– Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor.

Tags:

Leave a Reply


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com