IPJ Alba sustine noul statut al politistului!

6 November 2017 20:440 comments

IPJ Alba suţine propunerile de modificare a legislaţiei pentru întărirea autorităţii
poliţistului, ce sunt supuse dezbaterii publice de către Ministerul Afacerilor
Interne. Întărirea statutului poliţistului nu va conduce la abuzuri, ci va încuraja
intervenţia eficientă a forţelor de ordine în interesul cetăţenilor.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa
decizională în administraţia publică, Ministerul Afacerilor Interne supune
dezbaterii publice proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul ordinii şi siguranței publice care conține o serie de
propuneri prin care se asigură transparentizarea procedurilor de intervenție ale
polițiștilor.
Nevoia acestor schimbări legislative reprezintă răspunsul instituțional la o
realitate socială, reflectată în creșterea numărului de agresiuni îndreptate împotriva
personalului M.A.I.
Cele mai frecvente proceduri care privesc direct interacțiunea cu cetățenii –
legitimarea, încătușarea, conducerea la sediul poliției – se introduc în Legea privind
organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române, pentru a fi cunoscute de toți cetățenii
și pentru a elimina arbitrariul, subiectivismul și comportamentul abuziv. Cetățeanul
va cunoaște care îi sunt drepturile, căror obligații trebuie să se conformeze, precum
și care sunt limitele de acțiune ale polițistului.
Prin proiectul de lege supus dezbaterii publice se stabilește și dreptul
polițistului de a solicita oricărei persoane care face obiectul unor măsuri
polițienești, să renunțe temporar la mijloacele ce pot fi folosite pentru un atac
armat, să țină mâinile la vedere şi/sau să adopte o poziție inofensivă care exclude
săvârșirea unei acțiuni violente.
Totodată se introduc trei noi infracțiuni pentru împiedicarea polițistului să-și
exercite obligațiile de serviciu (se întâmplă frecvent ca în timp ce polițistul
interacționează cu o persoană în cadrul unei proceduri polițienești, alte persoane de
pe margine intervin și obstrucționează acțiunea polițistului în aplicarea legii.
Aceste persoane vor putea fi sancționate în registrul penal), pentru expresii ori
gesturi jignitoare sau obscene adresate polițistului și pentru continuarea săvârșirii
unor fapte prin care se tulbură folosința locuinței locatarilor dintr-un imobil (se
întâmplă ca în cazul scandalurilor sau petrecerilor din blocuri sau din proximitatea
imobilelor polițiștii să intervină la cererea vecinilor/locatarilor iar măsura pe care o
iau – avertisment sau amendă contravențională – să fie ignorată după plecarea
acestora de la fața locului. Dacă acțiunea care a impus intervenția polițiștilor
continuă, la o a doua sesizare a cetățenilor trebuie să intervină o răspundere mai
drastică, din sfera penală față de cei care au provocat respectiva tulburare a
folosinței imobilului).
Modificările legislative au ca scop principal asigurarea unui echilibru real
între ceea ce înseamnă consolidarea autorității și a protecției polițistului și
drepturile și libertățile cetățenești, fapt pentru care în proiect sunt menționate
explicit drepturile cetățenilor în timpul acestor interacțiuni cu Poliția.
Toate aceste propuneri au fost prezentate, joi, 2 noiembrie 2017, în cadrul
unei conferințe de presă susținute de ministrul afacerilor interne, Carmen Dan,
șeful Poliției Române, chestor principal de poliție Bogdan Despescu, subsecretar de
stat cms.șef de poliție Mihai Valeriu și secretar adjunct al MAI cms.șef de poliție
Nica Geani.
Proiectul a fost elaborat pe baza propunerilor trimise de polițiști, inclusiv pe
adresa de e-mail special creată în acest scop, fiind definitivat în urma mai multor
runde de consultări cu organizația profesională și cu organizațiile sindicale. Pentru
conturarea unui cadru legislativ clar care să asigure atât protecția și
predictibilitatea, cât și eficiența acțiunilor polițienești a fost analizată legislația și
practica polițiilor din statele europene.
Textul proiectului de Lege este afişat din data de 2 noiembrie a.c., şi poate fi
consultat pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Interne www.mai.gov.ro,
la secţiunea Transparenţă decizională, precum şi la Centrul de Relaţii cu Publicul al
M.A.I., din Piaţa Revoluţiei nr. 1 A, sector 1, Bucureşti.
Propunerile, sugestiile şi opiniile persoanelor interesate cu privire la acest
proiect de act normativ sunt aşteptate pe adresa de e-mail:
dgj_transparenta@mai.gov.ro în termen de 20 de zile, începând cu ziua postării
pe site-ul M.A.I.

***

La nivelul IPJ Alba, în scopul întăririi autorităţii poliţiştilor şi pentru
prevenirea comiterii unor infracţiuni de ultraj asupra poliţiştilor, în perioada
septembrie – noiembrie a.c., luptătorii din cadrul Serviciului pentru acţiuni
speciale s-au deplasat la sediile tuturor subunităţilor de poliţie din judeţ şi au
susţinut sesiuni de pregătire teoretică şi practică a poliţiştilor din structurile
operative cu privire la folosirea armamentului din dotare şi intervenţia tactică la
diferite situaţii cu care poliţiştii se pot confrunta în exercitarea atribuţiilor de
serviciu.

Leave a Reply


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com