Ministerul de Interne: O noua carte de identitate

20 March 2017 11:530 comments

Ministerul de Interne pregăteşte un Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii privind evidenţa persoanelor şi actele de identitate ale cetăţenilor români a fost elaborat de Ministerul Afacerilor Interne.

Noul Proiect de Lege este prevăzut în Programul de guvernare 2017-2020, iar „implementarea lui va asigura cetăţenilor garanţii suplimentare de securitate şi instituţiilor publice şi private certitudinea că persoana care prezintă actul de identitate este titularul datelor de identificare înscrise pe document”, spun reprezentanţii MAI.

Toţi aceia care din motive religioase sau de conştiinţă refuză cartea electronică de identitate vor putea obţine o carte de identitate simplă.

De la intrarea în vigoare a proiectului, românii vor avea şansa eliberării unei cărţi de identitate simplă sau a cărţii electronice de identitate înainte de împlinirea vârstei de 14 ani, doar la solicitarea unuia dintre părinţi.

Pentru prima oară există posibilitatea eliberării unei cărţi de identitate cu valabilitate de 2 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani, cu valabilitate de 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani şi cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani.

Cartea electronică de identitate va conţine date în format tipărit sau în format inscripţionat prin tehnici speciale, date în format electronic, precum şi elemente de particularizare şi de siguranţă.

Cartea electronică va conţine: datele din formatul tipărit, respectiv numele şi prenumele titularului, sexul, cetăţenia, data şi locul naşterii titularului, semnătura olografă a titularului, imaginea facială, Codul Numeric Personal şi adresa de domiciliu, cu excepţia semnăturii olografe a titularului; prenumele părinţilor titularului; un certificat şi, după caz, certificate calificate, prevăzute de Legea 455/2001 privind semnătura electronică; datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială şi, după caz, imaginile impresiunilor papilare a două degete, spun reprezentanţii MAI.

Cartea electronică de identitate VA SUPLINI cardul de sănătate, care nu va mai fi folosit de la momentul eliberării noului document de identitate.

Noul card de identitate ar urma să aibă mărimea unui card bancar.

PROIECTUL se află în dezbatere pe site-ul MAI.

 

Foto: estnews

Tags:

Leave a Reply


Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com