22 de elevi din Alba au fost admişi la Colegiul Militar „Mihai Viteazul”

8 iulie 2013 14:530 comments

eleviLa ultima etapă a examenului de admitere în Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, ce s-a desfăşurat lunim 8 iulie, au fost prezenţi 244 din 262 de băieţi, respectiv 87 din 117 fete. Ei au concurat pentru ocuparea celor 120 de locuri: 100 pentru băieţi şi 20 pentru fete.
În această etapă au ajuns doar candidaţii care au fost declaraţi admis în prima fază a examenului de admitere în colegiul militar albaiulian, iar în urma evaluărilor naţionale şi a calcului mediei de admitere au fost ierarhizaţi în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale de admitere, respectând următorul calcul: MFA= (MA + NT) : 2, unde MFA reprezintă media finală de admitere, MA este media de admitere obţinută conform Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul liceal de stat, în urma participării absolvenţilor clasei a VIII-a la evaluarea, iar NT este nota la testul de tip grilă de verificare a cunoştinţelor la disciplinele Limba şi literatura română şi Matematică, test susţinut la prima etapa a examenului din 31 mai 2013.
Au fost declaraţi admis candidaţii ale căror medii finale de admitere s-au situat, în urma ierarhizării, în limita numărului de locuri aprobate pentru colegiul militar liceal albaiulian.
La fete, cea mai mare medie a fost obţinută de Denisa Şipoş din Bistriţa Năsăud (media 9,94), iar cea mai mică, pe locul 20 a fost Ramona Geicu, judeţul Dolj, cu media 9,52.
La băieţi, cea mai mare medie îi aparţine candidatului Iulian Hălmăgean, din judeţul Arad, cu media 9,93, iar cea mai mică lui Alexandru Beuran-Cojan, judeţul Gorj, media 8,62.
De remarcat că printre cei admişi din judeţul Alba sunt 15 băieţi şi 7 fete.
Tuturor felicitări! Succes în continuare! Ţineţi sus steagul Colegiului Militar Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia!

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com