466 de candidaţi pe 120 de locuri la Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul”

29 mai 2013 09:090 comments

elevi militari 358La examenul de admitere în Colegiul Militar Liceal „Mihai Viteazul” din Alba Iulia, ce se va desfăşura în data de 31 mai, sunt înscrişi 466 de candidaţi (334 băieţi şi 132 fete). Aceştia vor concura pentru ocuparea celor 120 de locuri: 100 pentru băieţi şi 20 pentru fete.
Admiterea în colegiile militare liceale, conform metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de admitere în învăţământul militar liceal, se desfăşoară în două etape: în prima, candidaţii susţin o probă eliminatorie de verificare a cunoştinţelor sub forma unui test grilă la disciplinele limba şi literatura română şi matematică. În etapa a doua (8 iulie), candidaţii care au fost declaraţi admis în prima etapă şi au participat la evaluarea naţională, sunt ierarhizaţi în ordinea strict descrescătoare a mediilor finale de admitere. Sunt declaraţi admis candidaţii ale căror medii finale de admitere se situează, în urma ierarhizării, în limita numărului de locuri aprobate pentru fiecare colegiu militar liceal.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com