ADR Centru a devenit organism intermediar în cadrul POS CCE

12 martie 2013 13:170 comments

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

În data de 11 martie, la București, Ministerul Economiei și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, au perfectat Acordul Cadru pentru preluarea responsabilităților Organismului Intermediar creat pentru POS CCE, realizându-se astfel transferul de atribuții legate de proiectele finanțate în Regiunea Centru în cadrul Axei Prioritare 1 a acestui program. Acordul Cadru a fost semnat în prezența ministrului Economiei, Varujan Vosganian, de către Secretarul de Stat Adrian Ciocănea și Simion Crețu, director general ADR Centru.
Acordul Cadru este structurat pe 14 capitole, având ca principal obiectiv stabilirea cadrului general de implementare a POS CCE, la nivel regional, prin prezentarea responsabilităţilor şi atribuţiilor Autorității de Management (AM), din cadrul Ministerului Economiei şi ale Organismului Intermediar. Prin Ordin al ministrului Economiei au fost stabilite atribuţiile care vor fi delegate OIPOSCCE din cadrul fiecărei Agenții pentru Dezvoltare Regională de către AM POSCCE, precum şi drepturile şi obligaţiile părţilor care decurg din această delegare și care vor fi exercitate de către ADR pe baza încheierii contractului de asistență tehnică și finanțate din cadrul Axei 5 a POS CCE – Asistență Tehnică.

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a preluat să preia prin organismul intermediar creat pentru POS CCE atribuții legate de proiectele finanțate în Regiunea Centru în cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de producție inovativ și eco-eficient: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – investiţii pentru întreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare; și respectiv Operațiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.

Principalele atribuții delegate ADR Centru implică respectarea criteriilor de selecție în vederea finanţării în conformitate cu criteriile aplicabile POSCCE pentru toate proiectele depuse pe Operațiunile din cadrul Axei Prioritare 1, pe lângă verificarea activității evaluatorilor independenţi în procesul de evaluare, astfel încât să fie respectate cerinţele aplicabile POSCCE. Alte aspecte de care se va ocupa ADR Centru constau în  respectarea, pe întreaga perioadă de implementare a proiectelor contractate spre finanţare în cadrul POSCCE, a legislaţiei naţionale şi comunitare relevante, respectarea cerinţelor privind informarea şi publicitatea conform Planului de comunicare și verificarea, pentru toate proiectele finanţate în cadrul POSCCE şi aflate în implementare în regiune, după semnarea Acordului, că lucrările / bunurile / serviciile co-finanţate au fost efectiv executate / livrate / prestate, şi că toate cheltuielile declarate de către Beneficiari în cadrul proiectelor au fost efectiv efectuate şi respectă prevederile legislaţiei naţionale, în special  legislaţia în domeniul atribuirii contractelor de furnizare, servicii și lucrări, şi  a celei comunitare relevante.
”După desfiinţarea Organismului Intermediar al Intreprinderilor Mici şi Mijlocii din cadrul POS CCE, gestionat de Ministerului Economiei vom încerca să vedem ce se poate salva dintre proiectele depuse și contractate pe acest Program. Pentru ADR Centru acest fapt înseamnă o atribuție în plus, care ne onorează, pentru că însemnă că există încredere în capacitatea noastră administrative de gestionare a fondurilor europene, dar ne și obligă, pentru că nu preluăm un process foarte simplu. Practic, în Regiunea Centru există 267 de contracte aflate în diverse faze, dar sunt suspendate, în urma auditului realizat la cererea Comisiei Europene. Unele sunt finalizate fără vizită, unele sunt cu cerere de rambursare, alţii n-au început cu lictaţii, fiecare cum i-a prins. Aceste proiecte deja contractate au o valoare de 110 milioane euro şi mai sunt încă 397 de proiecte care nu sunt deschise. Practic, activitatea noastră de acum încolo, prin OI POS CCE Regiunea Centru va urmări să asigure finalizarea acestor cereri de finanțare, atragere de resurse pentru beneficiari și crearea de locuri de muncă, în urma investițiilor realizate prin proiecte”, a declarat Simion Creţu director general ADR Centru.
Acordul intră în vigoare la data semnării acestuia de către ambele părţi şi acoperă întreaga perioadă rămasă de implementare a POSCCE, precum şi o perioadă de 5 ani de la data închiderii POSCCE în România, astfel cum aceasta este stabilită conform art. 89 din Regulamentul Consiliului (CE) 1083/2006

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com