ADR CENTRU pregătește strategia de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020

1 octombrie 2013 07:512 comments

ADR siteLa nivelul Regiunii Centru, activitățile de pregătire pentru perioada 2014-2020 au demarat încă din cursul anului 2010 şi în 2011, când au fost inițiate şi desfăşurate o serie de activităţi pregătitoare necesare elaborării Planului Regional de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020. Ultima rundă de întâlniri de lucru cu partenerii regionali a fost organizată de ADR Centru în perioada 13 mai-27 iunie 2013. Ca urmare a activității de Planificare strategică, până în acest moment, ADR Centru a centralizat în portofoliul de potențiale cereri de finanțare pentru viitoarea perioadă de programare peste 1300 de propuneri de proiecte, a căror valoare depășește 6,4 miliarde euro, proiecte care sunt incluse pe propunerile de priorități ale Strategiei de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru, aflată în consultare publică pe site-ul www.adrcentru.ro.
În prima jumătate a anului 2013, cu ajutorul partenerilor regionali s-a elaborat analiza socio-economică şi analiza SWOT, aferente Planului Regional de Dezvoltare pentru perioada 2014-2020, analize care au fost transmise și discutate în cadrul întâlnirilor tuturor grupurilor de lucru regionale, precum și la nivel național. Aceste analize, actualizate cu ultimele date statistice și completate ca urmare a propunerilor şi observaţiilor primite de la partenerii regionali și de la nivel național, au fost discutate în cadrul ședinței Comitetului Regional de Planificare din data de 15 mai 2013, întâlnire în cadrul căreia membrii CRP Centru au avizat cele două documente.
În același timp, ADR Centru a demarat procesul de elaborare a Strategiei de Dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020, document care are la bază definirea viziunii de dezvoltare, definirea obiectivului strategic global, analiza aprofundată a situației curente pe baza analizei socio-economice și a analizei SWOT, precum și pe analiza contextului național și european, în cadrul căruia se proiectează procesul de dezvoltare. În cadrul Strategiei de Dezvoltare Regională pentru perioada de programare 2014-2020 s-au identificat prioritățile de dezvoltare și s-au stabilit obiectivele specifice și domeniile prioritare de intervenție. Au fost identificate șase axe prioritare prin care se încearcă sa se acopere cât mai bine nevoile reale din Regiunea Centru, astfel:
Dezvoltare urbană, dezvoltarea infrastructurii tehnice, sociale și de cercetare
Creșterea competitivității economice, stimularea inovării
Protecția mediului înconjurător, creșterea eficienței energetice, stimularea utilizării surselor alternative de energie
Dezvoltarea zonelor rurale, sprijinirea agriculturii și silviculturii
Dezvoltarea turismului, sprijinirea activităților culturale și recreative
Dezvoltarea resurselor umane, creșterea incluziunii sociale si sprijinirea cercetării.
În trimestrul IV-2012 și în trimestrul II-2013 au avut loc câte două zile de întâlniri la nivelul fiecărui județ al Regiunii Centru, în cadrul cărora s-au discutat pe de o parte, cu membrii grupului de lucru județean, aspecte legate de pregătirea documentelor strategice regionale, iar pe de altă parte s-au discutat aspecte legate de pregătirea portofoliului de proiecte (modul cum acestea trebuie dezvoltate şi necesitatea prioritizării acestora la nivelul comunităţii), atât cu membrii grupului de lucru, cât și individual cu promotorii de proiecte. Ultima rundă de întâlniri de lucru la nivel regional s-a desfășurat în perioada 13 mai – 27 iunie 2013, când s-au organizat întâlniri cu grupurile de lucru județene și grupurile tematice, în cadrul cărora s-a prezentat și s-a discutat prioritățile de dezvoltare ale strategiei regionale. Toate documentele realizate au fost prezentate partenerilor regionali în cadrul întâlnirilor de lucru și sunt postate pe pagina de internet a Agenției, pentru a putea fi consultate de cei interesați. Toți partenerii ADR Centru au fost informați unde pot găsi aceste materiale, pentru analiză, comentarii și completări. Pe baza observațiilor și propunerilor primite, se actualizează documentele în vederea elaborării unei strategii cât mai complexe, relevante și utile în procesul de programare 2014-2020, la definitivarea căreia dorim să participe cât mai mulți parteneri a căror nevoi să se poată identifica în documentele finale.
În paralel cu această activitate de planificare regională s-a lucrat la elaborarea şi dezvoltarea portofoliului regional de proiecte. Au fost făcute solicitări de idei de proiecte către autorităţile locale din Regiune, atât la sfârşitul anului 2011, cât şi în cursul anului 2012 și în ianuarie 2013. De asemenea s-au analizat şi inclus într-o bază de date proiectele respinse şi aflate în lista de rezervă pe POR 2007-2013, pentru a vedea cum pot fi dezvoltate pentru a putea face parte din portofoliul aferent perioadei 2014-2020. Cu ocazia tuturor întâlnirilor avute cu grupurile de lucru judeţene, cu membrii CDR şi CRESC Centru, precum şi cu membrii Comitetului Regional de Planificare, s-au dezbătut aspecte legate de dezvoltarea portofoliului de proiecte, care sunt direcţiile de finanţare de la nivelul UE, cum trebuie identificate şi dezvoltate proiectele, ce înseamnă proiecte strategice şi s-a atras atenţia asupra nevoii de prioritizare a ideilor de proiecte la nivelul fiecărei comunităţi şi de integrare a investiţilor pentru a dezvolta proiecte cu impact major la nivel economic, social şi teritorial.
Ca urmare a acestor noi solicitări, portofoliul regional de proiecte include, în momentul de față, un număr de 1344 proiecte cu o valoare de aproximativ 28 miliarde lei (6,4 miliarde euro), incluse pe propunerile de priorități ale Strategiei de dezvoltare a Regiunii Centru pentru perioada 2014-2020.

”Buna colaborare dintre ADR Centru și partenerii săi strategici de la nivelul autorităților publice locale, dar și cu reprezentanții societății civile, sau ai mediului de afaceri, au asigurat depășirea cu circa 13% a gradului de contractare a bugetului de 440 milioane euro alocat Regiunii Centru, prin Programul Operațional Regional. Pe baza acestor rezultate s-a creat cadrul pentru pregătirea viitoarei Strategiei de Dezvoltare a Regiunii. Avem definite direcțiile principale de acțiune, avem un portofoliu de proiecte și acum susținem beneficiarii să-și finalizeze cu succes proiectelor contractate. Astfel, creăm cadrul optim pentru absorbția fondurilor europene în viitoarea perioadă de programare”, a declarat Simion Crețu, director general ADR Centru.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com