Alba Iulia primul oraș din România al cărui rating a fost publicat de Moody’s

19 noiembrie 2013 15:160 comments

alba iulia site

Municipiul Alba Iulia este prima localitate din România care al cărei rating a fost publicat de agenţia internaţională Moody’s.Ratingul obţinut este Ba1. Acesta evaluează pozitiv capacitatea de a rambursa datoria contractată şi angajamentul de a onora obligaţiile de plată asumate de municipiul Alba Iulia. Rating-ul este o cercetare independenta asupra modului în care un subiect, în cazul de fata municipiul Alba Iulia, este capabil să-şi îndeplinească obligaţiile financiare în totalitate şi la termen.
Gjorgji Josifov (Moody’s): “Rating-ul de emitent Ba1 al municipiului Alba Iulia este susţinut de rezultatele solide realizate ca urmare a unui management bugetar prudent, aşa cum se reflecta în excedentele operaţionale constante, performanţele financiare bune şi existenţa unor rezerve la un nivel confortabil.”
Moody’s remarca faptul că Alba Iulia a realizat, în decursul ultimilor ani, excedente importante în bugetul de funcţionare. Acest excedent a fost de 30% din veniturile operaţionale în 2012, de la 19% în 2011, reflectând o creştere a veniturilor realizate din impozite şi taxe şi o creştere a transferurilor de la bugetul de stat, asociate cu măsurile de control a cheltuielilor implementate de administraţia locală. Aceeaşi performantă robustă se aşteaptă şi în decursul următorilor 2 ani.
Mircea Hava (Primar): “Rating-ul obţinut de Alba Iulia este, dacă vreţi, un indicator al realizărilor şi al efortului depus de toţi cetăţenii municipiului în ultimii ani. Dezvoltarea oraşului este, în primul rând, meritul locuitorilor săi şi recunoaşterea noastră trebuie să se îndrepte către ei. Albă iulia este astăzi la un rating comparabil cu al unor capitale europene precum Zagreb sau Budapesta.
S-au atras fonduri europene de peste 150 milioane euro, s-au făcut împrumuturi şi s-au emis obligaţiuni pentru co-finantarea proiectelor europene, iar aceste fonduri au asigurat resursele necesare construirii sau modernizării a peste 23 km drumuri, peste 55.000 m2zone pietonale, peste 20.000 m2 de parcări şi a peste 15 ha de spaţii verzi noi.
Dar toate astea ar fi fost imposibile fără muncă cetăţenilor, fără miile de locuitori care au lucrat efectiv în proiectele acestea, fără zecile de companiilocale care au asigurat serviciile aferente şi construcţia obiectivelor propuse şi, mai ales, fără impozitele şi taxele plătite la bugetul local pentru a asigura continuitatea investiţiilor chiar şi în momentele de criză economică sau de întârzieri în plăţile europene.Oamenii şi firmele din Alba Iulia, contribuabilii, ei au fost cheia succesului nostru.”

Serviciul de rating făcut de compania Moodys reprezintă pentru oraş:
•un proces de evaluare la finalul celei mai ample campanii de investiții derulate în ultimii ani în municipiul Alba Iulia.
•un audit pertinent și serios al managementului financiar, investițional și organizațional din cadrul Primăriei Alba Iulia.
•sursă instituțională credibilă, liberă de orice imixtiuni politice sau de altă natură de analiză a performanțelor financiare ale Primăriei.
•un demers ce face parte din strategia Municipiului Alba Iulia de a-și construi o reputație pozitivă și competitivă în plan extern și național.

Nicolaie Moldovan (City Manager): “Rating-ul bun al municipiului este foarte important în perspectiva atragerii resurselor financiare pe viitor. Exerciţiul bugetar UE 2014-2020 prevede un efort de co-finantare mult mai ridicat pentru beneficiarii de fonduri europene. Pe parcursul exerciţiului bugetar UE anterior am construit şi extins la superlativ capacitatea instituţională a municipiului Alba Iulia, dovedită deja în absorbţia a peste 150 milioane euro bani europeni, devenind cel mai mare “investitor” în dezvoltarea locală. Pentru perioada următoare de programare vom avea nevoie de mai mulţi investitori privaţi şi mult mai multe finanţări rambursabile. Acest lucru nu se poate obţine decât având un rating bun oferit de o agenţie internaţională de renume.”
Capacitatea noastră de planificare a dezvoltării urbane și proiectele noastre de investiții dețin recunoașterea Băncii Mondiale, Comisiei Europene (Destinație Europeană de Excelență), ale Europa Nostra, Casei Regale, corpului diplomatic acreditat la București, liderilor reprezentativi ai unor asociații profesionale naționale de prestigiu.
Gradul de îndatorare al municipiului Alba Iulia nu depăşeşte azi pragul de 14%, iar 6-7% din veniturile totale ale Primăriei sunt cheltuite pentru plata ratelor și dobânzilor la creditele contractate pentru cofinanțarea proiectelor de investiții materializare în oraș.
Demersul pentru stabilirea unui rating de soliditate financiară pentru Alba Iulia a fost pasul firesc pe care trebuia să îl facem pentru a obţine o analiză independentă a acțiunilor întreprinse până acum. Totodată, acest rating ne dă o măsură a capacității Primăriei de a accesa noi fonduri, în special europene în perspectiva noii perioade de alocare a CE 2014 – 2020. Acest demers este important și foarte util pentru scăderea costurilor finanțărilor și atragerea de investitori. Pentru exerciţiul financiar ale UE 2014 – 2020 va fi mare nevoie de cofinanțare/prefinanțare de mai mari dimensiuni în susținerea proiectelor de dezvoltare ale Municipiului Alba Iulia.

Valentin Miron (Preşedinte VMB Partners):“Excedentul operaţional al bugetului primăriei municipiului Alba Iulia a crescut la 30% din valoarea veniturilor operaţionale în 2012 faţă de 19% în 2011, în vreme ce veniturile operaţionale au crescut şi ele cu aproape 20%.Este, fără doar şi poate, dovada unui management financiar performant.Trebuie să menţionăm că o asemenea disciplina financiară se datorează, nu în ultimul rând, faptului că Alba Iulia a utilizat frecvent instrumente de creditare bancară şi obligatara,a apelat la operaţiuni de atragere de fonduri rambursabile de pe piaţa internă de capital şi nerambursabile prin programele sectoriale. Asta a generat rigurozitate, a generat un comportament chibzuit şi bazat pe indicatori economici de performanţă.”

Marius Bostan (Senior Partner VMB Partners): “Alba Iulia a fost prima localitate din România care a emis obligaţiuni în moneda naţională cu o maturitate de 20 ani. Nu poţi să aduni bani din piaţă şi să promiţi că-i dai înapoi în 20 de ani dacă nu ai performante financiare, dacă nu dovedeşti un comportament financiar prudent sau dacă nu ai o politică investiţională în conformitate cu o strategie fezabilă de dezvoltare durabilă. Ori, dacă ne uităm la matricea “Baseline Credit Assessment BCA-scorecard ataşată rating-ului conferit de Moody’s, tocmai aceste elemente au cântărit foarte mult în evaluare.
Municipalitatea a reuşit să-şi facă o strategie de dezvoltare pe termen lung în urmă cu peste 10 ani la care şi-au adus contribuţia cei mai buni consultanţi, mediul de afaceri şi personalităţile oraşului. Din 2002 până în 2012 veniturile proprii au crescut de 7 ori. Au fost aduse multe idei bune privind investiţiile, urbanismul, managementul operaţional din oraşe europene dezvoltate. Proiectele s-au prioritizat şi s-a creat un echilibru bun intre investiţiile private şi cele municipale. Stabilitatea politică, munca serioasă a executivului, inteligenta proiectanţilor şi consultanţilor, urmate de forţă companiilor private, au făcut din Alba Iulia un municipiu care se poate compara cu cele din Occident.”

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com