Astăzi de la ora 12:00 consilierii judeţeni se întâlnesc în şedinţă ordinară

27 martie 2013 08:390 comments

cja site

Consiliul Judeţean Alba este convocat astăzi şedinţă ordinară pe data de 27 martie 2013, ora 12.00.

Şedinţa va avea următorul proiect al ordinii de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Casei Judeţene de Pensii Alba a unor bunuri-spaţii în suprafaţă utilă totală de 76,24 mp, situate la etajul 2 al Ambulatoriului de Specialitate din Municipiul Alba Iulia, str. Al. Vaida Voievod nr. 2, proprietate publică a judeţului Alba.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare Tribunalului Alba a două parcele de teren în suprafaţă totală de 1.124 mp, proprietate publică a Judeţului Alba, în vederea amplasării noului sediu al acestei instanţe.

3. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 156/2012.

4. Proiect de hotărâre pentru prelungirea aplicării prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 74/2008 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Asociaţiilor „Agenţia Locală a Energiei Alba” şi „Alba – Manche Împreună” a imobilului situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, str. Trandafirilor nr. 9, cu destinaţia de sedii.

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii dreptului de administrare Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia asupra imobilului situat în Municipiul Alba Iulia, str. Mihai Viteazul nr. 2, proprietate privată a Judeţului Alba.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenţă a Persoanelor Alba.

7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba.

8. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Spitalului de Pneumoftiziologie Aiud.

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului instituţiilor de cultură din subordinea Consiliului Judeţean Alba.

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr. 5 la Acordul de participare nr. 14307/5104/499/06.07.2006 încheiat între Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Alba, Serviciul Public de Asistenţă Socială Alba Iulia şi Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia.

11. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de domnul Comşa Cornel Petru prin care a solicitat revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 30/20.02.2013.

12. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexelor nr. 1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Alba nr. 213/13.12.2012 privind aprobarea participării judeţului Alba, prin Consiliul Judeţean Alba, în calitate de asociat, la constituirea Asociaţiei „CLUBUL SPORTIV DE TENIS ALBA-CUGIR”.

13. Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al Societăţii Comerciale „Parcul Industrial Cugir” S.A.

14. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Parcul Industrial Cugir S.A., pe anul 2013.

15. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Drumuri şi Poduri Locale Alba S.A., pe anul 2013.

16. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. APA-CTTA S.A., pe anul 2013.

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea susţinerii activităţilor Agenţiei Locale a Energiei Alba – ALEA, înfiinţată potrivit Contractului de grant EIE/TYPE2/07/211/SI2.469828.

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr. 1 – „Deviz general actualizat ianuarie 2013” a Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 16/24.01.2013 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat pentru Proiectul „Sistem de management integrat al deşeurilor în Judeţul Alba” finanţat în cadrul Programului Operaţional Sectorial MEDIU.

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unei subvenţii Federaţiei Române de Powerlifting.

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 35/25.02.2013 pentru repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Alba a cotelor şi sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat precum şi pentru repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2013.

21. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al judeţului Alba, bugetului propriu al judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2013.

22. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com