Astăzi îi prăznuim pe Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan

29 ianuarie 2013 18:320 comments

ZI DE SĂRBĂTOARE
Creştinii ortodocşi şi greco-catolici îi prăznuiesc astăzi pe Sfinţii Trei Ierarhi Vasile, Grigorie şi Ioan.
Sfântul Vasile este cel care reformează monahismul şi fixează primele reguli pentru comunităţile de călugări. Tot Sfântul Vasile este primul ierarh care s-a ocupat cu construirea de biserici şi spitale.
Sfântul Grigore a fost înzestrat cu capacităţi intelectuale deosebite şi se face cunoscut ca un creator de poeme religioase. Darul elocinţei i-a adus numele de ,,Teologul“, adică ,,Cuvântătorul de Dumnezeu“.
Sfântul Ioan Hrisostomul (Gură-de-Aur), s-a remarcat prin acţiuni de reformare în sânul Bisericii, impunând o disciplină severă în rândul clerului. Este declarat la Sinodul din Calcedon (451) ,,învăţător al Bisericii“ iar Papa Pius al X-lea l-a numit ,,patronul ceresc al predicatorilor creştini“.
Când vorbeşte despre Sfinţii Trei Ierarhi, Biserica spune despre ei că Sfântul Vasile cel Mare este mâna care lucrează, Sfântul Grigorie Teologul este mintea care gândeşte, iar Sfântul Ioan Gură de Aur este gura care vorbeşte. Prin aceste trei caracterizări vedem că Biserica în viaţa ei nu îi separă, ci îi gândeşte în comun ca trei lucrări exemplare pentru viaţa Bisericii.
Astăzi va fi zi de mare sărbătoare şi la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Alba Iulia, pentru că Sfinţii Trei Ierarhi sunt, din 1936, aleşi ca patroni duhovniceşti ai şcolilor teologice.

Pe această cale urăm celor care poartă numele de Vasile, Grigorie, Ioan un sincer La Mulţi Ani!

Sorin Poparadu

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com