Astăzi şedinţă extraordinară a Consiliului Local Alba Iulia

28 august 2013 09:420 comments

consiliul local 358Consilierii locali din Alba Iulia se întâlnesc, astăzi, de la ora 13.00, la sediul Direcţiei de Programe din subordinea CL Alba Iulia. Aleşii locali vor avea pe masa de discuţie 4 proiecte de hotărâre plus avizarea unor documentaţii de urbanism.
Cel mai important punct al ordinii de zi este Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului Public de salubrizare, deszăpezire, combatere polei în municipiul Alba Iulia cu firma Polaris M Holding SRL.
Proiectul ordinii de zi:
1. Aprobarea Contractului de delegare a gestiunii prin concesionare a Serviciului Public de salubrizare, deszăpezire, combatere polei în municipiul Alba Iulia.
2. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 21/2013 a Consiliului local al Municipiului Alba Iulia
3. Aprobarea organizării de către Consiliul local al municipiului Alba Iulia a Competiţiei sportive pentru copii şi tineri cu dizabilităţi din municipiul Alba Iulia, ediţia a X -a – 2013 şi susţinerea financiară cu o suma de bani din bugetul local
4. Modificarea Statului de funcţii al Direcţiei programe, al Serviciului public „Administrarea patrimoniului local” şi al Direcţiei de asistenţă socială aflate în Subordinea Consiliului local al municipiului Alba Iulia
5. Aprobarea şi avizarea unor documentaţii de urbanism (PUD, PUZ):
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Extindere ansamblu rezidenţial Anghel Saligny prin realizarea unui nou tronson de locuinte S+P+5, modificare PUZ aprobat cu HCL 432/12.2006, art. 14., Alba Iulia, str. Anghel Saligny, solicitant S.C. Alba Cons S.A.”,
Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Reglementare aliniament la strada Gemina, Alba Iulia, str. Gemina, solicitant Doţiu Dana Emilia”
Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire panouri fotovoltaice, Alba Iulia – Bărăbanţ, solicitant Sc Mithra Energy Concepts SRL”
Art. 4: Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere complex comercial Mall Alba prin construire două săli cinema, Alba Iulia, str. Tudor Vladimirescu, nr.50, solicitant SC Mall Alba SRL”
Art. 5 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Reglementare zona de locuinţe individuale şi realizare acces modif. PUZ Alba – Miceşti, Alba Iulia, str. Sliven, solicitant Draşovean Florin Cornel, Draşovean Florina Elena, Sima Cornel”
Art . 6 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire două locuinţe cuplate, Alba Iulia, str. Aradului, nr. 22, solicitant Pop Sorin Vasile şi Maria”
Art. 7 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă şi sediu firmă – a 2-a locuinţă pe parcelă, Alba Iulia – Bărăbanţ, str. Măceşului, solicitant Roşu Gheorghe Ilie şi Aurelia”,
Art . 8 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă familială, Alba Iulia – Miceşti, str. Postăvarului, FN, solicitant Olalau Vasile şi Odetta Ioana”, conform planului de situatie anexat.
Art.9 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă familială, Alba Iulia, str. Iederii, solicitant Ursu Vasile Emil”
Art.10 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „construire locuinţă unifamilială, Alba Iulia, Oarda de Jos, str. Garoafelor, nr.40, solicitant Bekecki Cornelia”,
Art. 11 Aprobă Planul Urbanistic de Zonal „Amenajare teren sport Cetatea Alba Carolina, latura de est (lângă skate park), solicitant SC Capital Plus SRL. prin Candrea Alin-Radu”,
Art.1 2 Aprobă Planul Urbanistic de Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe individuale şi spaţii comerciale, zona şoselei de centură, solicitant Ioan Dobrin”,
Art.13 Îndreaptă eroarea materială din Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe familiale în Alba Iulia, str. Gh. Doja, nr. 79, solicitant Vinersar Florin”, aprobat prin HCL nr.157/ 30 aprilie 2008, art.17, în sensul că adresa terenului reglementat este Alba Iulia, str. Barbu Ştefănescu Delavrancea.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com