Astăzi şedinţă ordinară a CL Alba Iulia

17 septembrie 2013 07:080 comments

consiliu localConsilierii locali din Alba Iulia se întâlnesc astăzi în şedinţă ordinară de la ora 13:00 la Sediul Direcţiei de Programe din subordinea CL Alba Iulia. Aleşii locali vor avea de discutat 20 de proiecte
Proiectul ordinii de zi:
1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
2. Acordarea/neacordarea de facilităţi fiscale unei persoane juridice
3. Modificarea Hotărârii nr. 107/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
4. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul „Extindere reţea apă în localitatea Pâclişa, str. Alunului, Mierlei, Sitarului şi Rariştei – municipiul Alba Iulia”
5. Modificarea şi completarea Hotărârii nr. 21/2013 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia. (Se propune ca pe lista amplasamentelor în care persoanele beneficiare de ajutor social, persoanele condamnate la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sub supraveghere, contravenienţii de pe raza municipiului Alba Iulia, care prestează ore de muncă, ca urmare a înlocuirii amenzii de către instanţele judecătoreşti cu prestarea unei activităţi în folosul comunităţii pot desfăşura activităţi de salubrizare să fie inclus Colegiul Tehnic „Alexandru Domşa”, unde funcţionează Şcoala Profesională Germană Alba Iulia. Suprafaţa acestuia este de 3.000 mp, unde se pot executa lucrări de igienizat spaţii verzi şi terenuri, activităţi în folosul şcolilor, grădiniţelor, creşelor. Se vor strânge PET-uri, cartoane, hârtii, resturi vegetale etc.)
6. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice „Reabilitare iluminat public zona Parc Proiectări – Cetate”
7. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice „Reabilitare iluminat public zona Centrală – str. Ardealului, Iuliu Maniu, I.I.C. Brătianu, Parc Ardeleana, Parcări Ampoi – str. Arieşului”
8. Împuternicirea domnului Primar al municipiului Alba Iulia să aprobe în cadrul Adunării Generale a Asociaţiei Intercomunitare de Dezvoltare Alba – Transport Local actualizarea programului de transport
9. Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia
10. Aprobarea unor documentaţii de urbanism:
11.Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de asociere nr.18.687/2004 încheiat între Consiliul Local al municipiului Alba Iulia şi SC Winner’s Club Ţălnar S.R.L. (Se propune încheierea unui Act adiţional la contractul de asociere nr. 18.687/2004 încheiat între CL Alba Iulia şi „Winner`s Club Ţălnar” SRL. Se modifică art 1.1 privind asocierea părţii privind revitalizarea, reabilitarea şi extinderea bazei sportive şi de agrement de pe strada Păcii nr. 15, Bastionul Carol. Acesta vizează terenul în suprafaţă de 4.609 mp din suprafaţa de teren de 4.500 înscrisă în CF 75633 Alba Iulia şi pe terenul de 8.577 mp din suprafaţa de 9.505 mp înscrisă în CF 85597 Alba Iulia. În 2004, s-a semnat contract pentru exploatarea în comun a suprafeţei de 4.500 mp, la intersecţia străzilor Gabriel Betheln şi Partiarh Minor Cristea, iar în 2006 s-a introdus un teren de 9.5050 din aceeaşi locaţie. Modificarea articolului este motivată de faptul că de la data încheieriii contractului de asociere şi a modificării suprafeţei aferente bazei sportive şi de agrement, prin proiectele aprobate şi lucrările desfăşurate pentru punerea în valoare şi reabilitarea Fortificaţiei de tip Vauban, suprafaţa pe care este amenajată baza a suferit modificări, o parte din teren a fost afectat de lucrările edilitare necesarea reabilitării Cetăţii şi Winners Club Ţălnar doreşte să continue investiţia în zonă pentru reabilitare, revitalizare şi extindere a bazei.)
12. Modificarea Hotărârii nr.93/2013 a Consiliului local cu privire la înscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia – domeniul privat – şi aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str.Mihai Eminescu, nr. 6
13. Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, lângă Bl. 27
14. Modificarea Hotărârii nr.326/2011 a Consiliului local privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Revoluţiei 1989, nr.1D
15. Respingerea cererii adresate Consiliului Local al municipiului Alba Iulia pentru constituirea dreptului de administrare al Consiliului Judeţean Alba asupra suprafeţei de 272 mp din terenul aferent laturilor nord şi vest a Centrului Militar Judeţean Alba
16. Transmiterea în folosinţă gratuită către Federaţia Română de Powerlifting a unui spaţiu situat în incinta Stadionului „Cetate” (Federaţia Română de Powerlifting solicită aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită a sălii de forţă de sub tribuna oficială a Stadionului „Cetate”).
17. Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Republicii, nr.35, lângă Bl.105
18. Aprobarea concesionării prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, bl.M1
19. Aprobarea Regulamentului privind utilizarea Galeriilor de Artă din municipiul Alba Iulia
20. Aprobarea vânzării prin licitaţie publică a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, B-dul Horea, nr.26 A.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com