Astăzi ședință ordinară a Consiliului Local Alba Iulia

26 noiembrie 2013 08:418 comments

consiliu siteConsilierii locali din Alba Iulia se întâlnesc astăzi , de la ora 13.00, în şedinţă ordinară. Aleșii locali vor avea de discutat 21 de proiecte dintre care cekle mai fierbinți se anunță aprobarea cesionării de către Grup Corint SA a contractului de asociere cu CL către Corint SRL şi încetarea contractului de concesiune încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi Salprest SRL.

Proiect al ordinii de zi:

1. Rectificarea bugetului general de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
2. Acordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice
3. Acordarea de facilităţi fiscale unei persoane fizice
4. Acordarea/neacordarea de facilităţi fiscale unei persoane juridice (Fundaţia Maranata solicită scutire la impozitul pe clădirea bisericii de pe strada Liviu Rebreanu – datorie de 2.730 lei; în raportul de specialitate se precizează că această clădire nu aparţine unui cult religios oficial recunoscut în România, ci unei persoane juridice de drept privat)
5. Aprobarea cheltuielilor ocazionate de primirea delegaţiilor oraşelor înfrăţite cu Alba Iulia (cu ocazia inaugurării Laturii de Vest a Cetăţii Alba Carolina, de 1 Decembrie, va fi primită vizita unor delegaţii din străinătate – de ex. Germania, Israel, Ungaria, Italia, Spania, Bulgaria, Grecia, Turcia, Croaţia, SUA, China, Republica Moldova; se propune aprobarea cheltuielilor de masă, cazare şi transport intern)
6. Deplasarea domnului Raul Tudoraşcu, consilier local în cadrul Consiliului local al municipiului Alba Iulia, în Belgia la Bruxelles, în perioada 1- 4 decembrie 2013, pentru a participa la seminarul 3 „Pilot training for Elected Reprezentatives” din cadrul Proiectului „Innovative Place – Brand Management” – CityLogo/URBACT II
7. Modificarea Hotărârii nr. 144/2012 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia
8. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru activităţi culturale
9. Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru evenimente culturale ale tineretului creştin (9.000 de lei pentru Asociaţia “Centrul Creştin” Alba Iulia pentru organizarea evenimentului “Să-L cunoşti pe El”, a XII-a ediţie, în perioada 29 noiembrie – 1 decembrie; conferinţă cu peste 600 de participanţi din ţară şi reprezentanţi Gospel Forum Germania)
10. Asigurarea sustenabilităţii proeictului „Eu NU abandonez şcoala”
11. Aprobarea unor documentaţii de urbanism:
Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţe colective cu funcţiuni complementare la parter, Alba Iulia, str. Gladiolelor, solicitant SC Kosmos Tre SRL”
Art.2 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire spaţiu comercial, birouri şi locuinţă, Alba Iulia, str. Samuil Micu, nr. 5A, solicitant Mircea Marius şi Mircea Camen Erica”
Art.3 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Extindere locuinţă existentă şi construire a doua locuinţă pe parcelă, Alba Iulia, Oarda de Jos, str. Castanului, nr. 6, solicitant Cîrnat Ioan, Cîrnat Rodica, Cuc Viorica”
Art.4 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „.Construire locuinţă familială, anexe gospodăreşti şi împrejmuire, Alba Iulia, str. Anton Pann, FN, solicitant Troancheş Petru”
Art.5 Aprobă Planul Urbanistic de Detaliu „Construire două locuinţe familiale cuplat, Alba Iulia, strada Aurel Vlad, nr. 29, solicitant Stetco Ştefania Lidia, Stetco Dănuţ Gabriel, Hada Hohoi Daniela, Hada Corneliu”
Art.6: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan pentru construire locuinţe individuale, Alba Iulia – Bărăbanţ, strada Haţegului, solicitant Bădău Nicolae, Floriciu Dorel, Oprişa Nicolae, Dreghiciu Gheorghe, Sivoi Livia”,
Art.7 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare aliniament aprobat prin HCL nr.108/2008 la str. Bistra, Alba Iulia – Miceşti, str. Bistra, solicitant Gugoaşă Constantin şi Letiţia, Bitea Ionel”,
Art.8 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Reglementare aliniament la strada Gemina, Alba Iulia, str. Gemina, solicitant Doţiu Dana Emilia”,
Art.9 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Modificare PUZ zona Iusuri din zonă de locuinţe individuale în zonă mixtă, Alba Iulia, strada Rogozului, solicitant SC Raiders Mob SRL, Sinc Sebastian, Păcurar Viorica, Ursa Dan, Ovidiu Băcilă, Duşa Cătălin Paul, Priporan Ioan Vasile”,
Art.10 Aprobă Planul Urbanistic Zonal „Construire locuinţă unifamilială, Alba Iulia, str. Brânduşei, solicitant Frăţilă Iosif”
12. Aprobarea cesionării de către S.C. Grup Corint SA a contractului de asociere nr.7.798/2006 către SC Corint SRL.
13. Aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr.25759/2007 încheiat între Consiliul Local şi SC Arti – Pan SRL (prelungire pe un an pentru teren 18 mp în Piaţa Agroalimentară Centru – chioşc desfacere produse panificaţie)
14. Completarea Hotărârii nr.289/2013 a Consiliului local referitoare la aprobarea preţului minim de vânzare a unor imobile (terenuri) situate în municipiul Alba Iulia, str. Nichita Stănescu, FN
15. Stabilirea unei taxe speciale (1 leu/persoană pentru utilizarea toaletelor publice din oraş, amenajate, exploatate şi întreţinute de primărie; taxa este necesară pentru acoperirea cheltuielilor)
16. Aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de vânzare cumpărare nr. 529/2006 şi vânzarea prin negociere directă a unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, str. Zorilor (N. Titulescu), nr. 28A
17. Acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Oarda de Sus, Tarla „În Peri”
18. Acceptarea donaţiei făcute municipiului Alba Iulia a unui imobil (drum) situat în Oarda de Sus, Tarla „În Peri”
19. Încetarea Contractului de concesiune nr. 13053/2001 încheiat între Consiliul local al municipiului Alba Iulia şi SC Salprest SRL
20. Alegerea preşedintelui de şedinţă care va conduce lucrările Consiliului local al municipiului Alba Iulia, în perioada decembrie 2013 – februarie 2014.
Proiect pe ordinea de zi, suplimentar:
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifului pentru prestaţia de precolectat, colectat şi transport deşeuri provenite din rampe neautorizate şi accidentale de pe domeniul public al municipiului Alba Iulia (24,19 lei/mc, fără TVA, tarif perceput de Polaris SRL)

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com