Cadouri şi colinde pentru oamenii străzii din Alba Iulia

18 decembrie 2013 12:450 comments

oamenii straziiOamenii străzii ocrotiţi în cadrul Centrului Social de Urgenţă din Gara CFR Alba Iulia,

aşezământ social aflat sub patronajul Arhiepiscopiei Ortodoxe a Alba Iuliei, vor simţi astăzi căldura

Sfintelor Sărbători de Crăciun. Beneficiarii centrului vor fi colindaţi de studenţii Facultăţii de Teologie

Ortodoxă din Alba Iulia şi vor primi cadouri oferite prin generozitatea părintelui Ilie Morar şi a familiei

acestuia. Evenimentul se va desfăşura de la ora 16.00.

„Este o mică bucurie de care au parte de sărbători aceşti oameni greu încercaţi de viaţă. Pe

această cale aş dori să mulţumesc tuturor oamenilor de bine, sponsori şi donatori care în acest an au

fost alături de noi şi ne-au ajutat să le oferim oamenilor străzii din Alba Iulia un adăpost, hrană şi

şansa de a-şi schimba viaţa” a spus Costinel Şoaită coordonatorul Centrul Social de Urgenţă Alba.

În prezent Centrul este ocupat la capacitate maximă şi au fost suplimentate 4 locuri din cauza

temperaturilor scăzute înregistrate în această perioadă.

Centrul Social de Urgenţă Alba (Aşezământul Social pentru Persoanele fără Adăpost) este o

unitate pentru persoane care se confruntă cu riscul excluderii şi marginalizării sociale, fără personalitate

juridică, aflată în structura Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia. Acesta oferă servicii de primire,

găzduire temporară şi cantină socială de tip pensiune, consiliere socială, suport emoţional, informare,

orientare şi integrare socio – profesională, însoţire pentru obţinerea unor documente şi acte de identitate

sau stare civilă, asistenţă medicală primară şi îngrijire, ajutor material, asistenţă moral – religioasă fără

discriminare pe motive de confesiune, etnie sau gen. Beneficiarii centrului sunt persoane fără adăpost

identificate pe stradă sau în gări, persoane care şi-au pierdut locuinţa din diverse motive şi nu au

resursele materiale şi financiare necesare asigurării alteia şi nici nu beneficiază de alte servicii sociale

care acordă găzduire, vârstnici abandonaţi de propria familie şi ale căror resurse financiare şi personale

sunt insuficiente, tineri proveniţi din case de tip familial, foşti deţinuţi, respinşi de familie şi lipsiţi de

sprijinul societăţii. Centrul are o capacitate de 50 de locuri iar persoanele incluse în acest program pot

beneficia de aceste servicii timp de 90 de zile (cu posibilitate de prelungire).

Centrul reprezintă un serviciu social acreditat, cu o infrastructură modernă şi este administrat în

parteneriat public – privat. Iniţiativa de înfiinţare a acestui centru este parte a unui proiect finanţat prin

programul guvernamental „Combaterea excluziunii sociale a persoanelor fără adăpost prin crearea de

centre sociale de urgenţă”. Partenerii acestui proiect sunt Consiliul Local Alba Iulia – Serviciul Public

de Asistenţă Socială, Asociaţia Filantropia Ortodoxă Alba Iulia şi Consiliul Judeţean Alba, prin Direcţia

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.

Biroul de Presă al Asociaţiei Filantropia Ortodoxă Alba Iulia

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com