CJ Alba: Strategie de Dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020

28 iulie 2013 07:500 comments

prefectura siteConsiliul Județean Alba a demarat procedurile pentru realizarea Strategiei de Dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020. Durata de elaborare a documetului este de 9 luni, urmând ca el să fie realizat de asocierea HIS România SRL, VMB Partners SA și Planwerk SRL.
„Acest document este necesar pentru a stabili direcțiile de dezvoltare ale județului Alba, pentru perioada 2014-2020, fiind și un important instrument de programare pentru utilizarea fondurilor europene. În procesul de realizare a Strategiei vor fi implicați și consultați numeroși factori de la nivel județean, plecând de la autorități locale, cetățeni, ONG-uri și până la mediul de afaceri și chiar mass-media.” – a declarat Alin Cucui, Vicepreședinte al Consiliului Județean Alba.
Viziunea de dezvoltare a judeţului va reprezenta forma acceptată de comunităţile ce formează judeţul Alba, identitatea şi valorile lor comune, ceea ce acestea consideră relevant, important, credibil şi valoros pentru propria lor dezvoltare. Tocmai de aceea, realizarea Strategiei se va baza pe principiile participării, transparenţei, cooperării și coerenței, procesul presupunând o continuă colaborare între autorităţile judeţene şi locale, furnizori de servicii publice, grupuri de lucru şi comunitatea locală, sector privat, sector nonguvernamental, cetăţeni şi mass-media).
Strategia de Dezvoltare a județului Alba pentru perioada 2014-2020 va fi pusă în acord cu Cadrul Strategic Comun 2014-2020 şi Cadrul Financiar Multianual 2014-2020, propunând pachete de politici – programe – proiecte care vor răspunde nevoilor existente şi tendinţelor de dezvoltare a judeţului în context regional şi naţional.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com