Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale: Au început măsurătorile topografice şi geotehnice pentru drumul expres Sebeş-Turda

18 aprilie 2013 12:214 comments

hartaVicepreşedintele Consiliului Judeţean Alba, Florin Roman a declarat faptul că primariile şi proprietarii de terenuri de pe traseul viitorului drum expres Sebeş-Turda au primit o înştiinţare de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionaledin România, prin care care sunt informaţi că în perioada 18.04. 2013-28.06.2013 se vor executa măsurători topografice şi geotehnice pentru proiectul „Drum Expres Turda-Sebeş”. De asemnea CNADNR a solicitat facilitarea accesului pe terenurile pe cor fi executate repectivele lucrări. Chiar de astăzi echipele CNADNR au început aceste măsurători în zona Pârâul Iovului şi la ieşirea din Alba Iulia spre Teiuş.
Florin Roman a precizat faptul că după finalizarea lucrărilor topografice , CJ Alba urmează să elibereze certificatul de urbanism pentru noua autostradă.
„În atenţia proprietarilor/deţinătorilor de terenuri afectate de obiectivul de investiţii „Drum Expres Sebeş-Turda
Referitor: Solicitare acces pe teren pentru realizarea lucrărilor de foraj şi a ridicărilor topografice aferente investiţiei „Drum Expres Sebeş-Turda
Prin prezenta, vă informăm că C.N.A.D.N.R a inclus în programul de investiţii pentru anul 2013 revizuirea Studiului de Fezabilitate pentru Drum Expres Sebe» – Turda, al cărui traseu se desfăşoară pe teritoriul judeţelor Alba şi Cluj.harta 2
Pentru acest proiect Consiliul Judeţean Alba a emis Certificatul de Urbanism nr. 85 din 11 04.2011. cu termen de valabilitate până la finalizarea lucrărilor.
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, pentru revizuirea Studiului de Fezabilitate, precum şi a lucrărilor proiectate anterior, este necesară actualizarea Studiului geotehnic şi topografic aferent investiţiei.
Potrivit dispoziţiilor art.16 din Legea nr. 255/2010, cu modificările şi completările ulterioare, “deţinătorii cu orice titlu ai imobilelor situate pe coridorul de expropriere, afectate dc elaborarea documentaţiei de urbanism, studiului de fezabilitate – varianta finală sau a documentaţiilor topo-cadastrale, după caz, după o prealabila şi obligatorie înştiinţare efectuată de către expropriator, sunt obligaţi să permită accesul pentru efectuarea măsurătorilor topografice, a studiilor geotehnice şi a oricăror operaţiuni ncccsaie studiului de fezabilitate, precum şi a studiilor de teren arheologice”.
Totodată, aşa cum este precizat şi în art.12, alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 53/2011 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.255/2010 “în vederea efectuării activităţilor prevăzute Ia alin. (1) şi (2). înştiinţarea efectuată dc expropriator se face printr-un anunţ afişat la sediul consiliului local al unităţii admiistrativ-teritoriale/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, ce va cuprinde cel puţin amplasamentul lucrării şi calendarul referitor la datele în care se va permite accesul pentru activităţile respective”.

harta 3Date fiind cele prezentate mai sus şi având în vedere ca studiile de teren (foraje şi ridicări topo) sc vor efectua şi pe teritoriul localităţii dvs., vă rugăm să ne sprijiniţi în promovarea obiectivului menţionat mai sus şi să permiteţi liberul acces şi funcţionarea utilajelor pe amplasamentele în cauză” se arată în adresa Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com