Comuna Ciugud, reprezentanta Regiunii Centru a Grupului de lucru pentru elaborarea proiectului Strategiei Anticorupție a MDRAP

14 octombrie 2013 16:140 comments

Damian siteMinisterul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, împreună cu Asociația pentru Implementarea Democrației au finalizat procesul de selecție a 8 reprezentanți ai autorităților administrației publice locale (unul pentru fiecare regiune de dezvoltare), pentru a constitui Grupul de lucru la nivelul MDRAP în vederea elaborării proiectului Strategiei Anticorupție, în cadrul proiectului „Abordare strategică în domeniul anticorupției la nivelul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice”.
În urma procedurii de selecție, Comuna Ciugud a fost aleasă reprezentant al Regiunii de Dezvoltare Centru la întâlnirile Grupului de lucru, prin primarul Gheorghe Damian. “Faptul că am fost desemnați să reprezentăm Regiunea într-o chestiune atât de sensibilă demonstrează că treaba merge mai bine aici decât în mediul urban. Atitudinea joacă rolul esențial în promovarea unei politici orientate spre diminuarea fenomenului de corupție deci, dacă gândirea este bună, atât administrațiile, cât și comunitatea au numai de câștigat”, declară edilul Ciugudului.
Obiectivul general al proiectului este acela de a dezvolta și consolida capacitatea operațională a Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice de promovare a integrității în serviciul public și de prevenire și combatere a corupției pentru creșterea responsabilizării factorilor decizionali și executivi, îmbunătățirea performanțelor în activitate, transparentizarea procesului decizional și reformarea cadrului instituțional în acord cu așteptările publice.
În vederea selecției echipei celor 8 reprezentanți ai administrației publice locale s-a urmărit aplicarea următoarelor principii: principiul transparenţei; principiul egalităţii de şanse; principiul obiectivităţii; principiul imparţialităţii; principiul reprezentativităţii; asigurarea, pe cât posibil, în cadrul grupului de lucru, a reprezentativității tuturor categoriilor de unități administrativ teritoriale (comune, orașe, municipii și județe).
Lista reprezentanților celorlalte Regiuni de Dezvoltare este următoarea: Sud Muntenia – Municipiul Călăraşi, jud. Călăraşi; Sud Vest Oltenia – Municipiul Craiova, jud. Dolj; Nord-Vest – Judeţul Maramureş; Sud-Est Dobrogea – Oraş Hârşova, jud. Tulcea; Bucureşti-Ilfov – Municipiul Bucureşti; Nord-Est – Municipiul Moineşti, jud. Bacău; Vest – Comuna Giarmata, jud. Timiş
Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional ”Dezvoltarea Capacității Administrative” 2007-2013, Axa prioritară 1 – ”Îmbunătățiri de structură și proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenție 1.2. ”Creșterea responsabilizării administrației publice”.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com