Consilierii judeţeni se întâlnesc astăzi în şedinţă ordinară

29 iulie 2013 06:520 comments

consiliu siteAstăzi de la ora 10:00 consilierii judeţeni se întâlnesc în şedinţă ordinară, ce va avea loc în Sala Mihai Viteazul a Palatului Administrativ din municipiul Alba Iulia.
Aleşii judeţeni vor avea de discutat în cadrul şedinţei 15 proiecte de hotărâre dintre care amintim:
Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a traseelor Blaj-Cergău Mare şi Blaj-Roşia de Secaş din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2013, în Judeţul Alba şi stabilirea tarifelor utilizate de către operator; Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Aitrans SA; Proiect de hotărâre privind încuviinţarea cererii adresate Guvernului României pentru trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al Statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale de Meteorologie în domeniul public al Judeţului Alba şi în administrarea Consiliului Judeţean Alba; Proiect de hotărâre privind aprobarea Asocierii dintre Judeţul Alba prin Consiliul Judeţean Alba, Municipiul Alba Iulia prin Consiliul Local şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba în vederea funcţionării Şcolii Profesionale Germane Alba Iulia; Proiect de hotărâre privind aprobarea implementarii Proiectului ”Realizarea unui parteneriat în vederea stabilirii unei Scheme de Garantare pentru Tineri în Judeţul Alba, România ” – ” Establishing partenership to set up a Youth Guarantee scheme in Alba County, Romania” depus şi selectat spre finanţare de către Comisia Europeană în cadrul apelului de proiecte VP/2012/012; Proiect de hotărâre privind modificarea organigramelor şi statelor de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Alba şi instituţiilor publice din subordine pentru respectarea prevederilor Ordonanţei de Urgenţă nr.77/2013 pentru stabilirea unor măsuri privind asigurarea funcţionalităţii administraţiei publice locale, a numărului de posturi şi reducerea cheltuielilor la instituţiile şi autorităţile publice din subordinea sub autoritatea sau în coordonarea Guvernului ori Ministerelor; Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Parcul Industrial Cugir S.A.; Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr.142/23.08.2012 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bugetului general al Judeţului Alba, în anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.223/2012 privind stabilirea preţurilor medii la principalele produse agricole pe baza cărora se calculează veniturile din arendă în anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare; Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pentru trimestrul II al anului 2013; Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.33/25.02.2013 privind constituirea şi utilizarea excedentului bugetului local, în anul 2013; Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Judeţului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2013; Proiect de hotărâre privind modificarea arondării localităţilor din Judeţul Alba la Serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com