Consilierii judeţeni se întâlnesc mâine în şedinţă ordinară la Castelul de la Cetatea de Baltă

29 mai 2013 07:480 comments

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJoi 30 mai consilierii judeţeni se întâlnesc în ședință ordinară pentru a supune la vot 20 de proiecte de hotărâre. Şedinţa de joi va fi una mai specială deoarece va avea loc în sala de conferințe a Castelului Medieval Bethlen-Haller din Cetatea de Baltă. În urmă cu un an consilierii judeţeni au lansat o iniţiativă prin care au dorit ca şedinţele de consiliu judeţean să aibă loc nu doar în Alba Iulia ci în mai multe localităţi din judeţ. Ultima ședință făcută în teritoriu a avut loc la Cugir, unde consilierii au vizitat fabrica Star Transmision.

Ordinea de zi a şedinţei de joi

1. Proiect de hotărâre privind includerea unui bun în Inventarul proprietății private a Județului Alba și aprobarea concesionării acestuia către SC APA-CTTA SA.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare a ”Concursului de arhitectură contemporana în Țara Moților”.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de desfășurare a activităților din cadrul proiectului ”Comuna văzută de copii – ghid de prezentare a comunei” (Comunele Noșlac, Lopadea Noua, Lunca Mureșului, Mirăslău, Almașu Mare, Roșia Montană, Bucium, Ciuruleasa – Județul Alba)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului contractului de închiriere a unor bunuri, proprietate privată a Județului Alba, încheiat între Consiliul Județean Alba și Convenția de grupare a cabinetelor medicale stomatologice individuale.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării valorii de inventar a unui bun imobil, proprietate publică a Județului Alba, concesionat catre SC APA-CTTA SA, ca urmare a ăunor lucrari de investiții din Fondul de Întretinere, Înlocuire, Dezvoltare și din alocatii bugetare.
6. Proiect de hotărâre privind încuviințarea cererii adresate Consiliului Local al Comunei Săsciori pentru transmiterea unor terenuri necesare funcționării Stației de tratare a apei Săsciori-Sebeșel Q=1000I/s, din domeniul public al comunei Săsciori și din administrarea Consiliului Local al Comunei Săsciori , în domeniul public al Județului Alba și în administrarea Consiliului Județean Alba.
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Muzeului Național al Unirii Alba Iulia.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului-cadru de cooperare pentru implementarea în anul 2013 a Programului ”Alba Urban 2011”- componenta Parcuri de fitness în aer liber.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciului de transport public județean de persoane prin curse regulate în Județul Alba, cu valabilitate în perioada 1 iunie 2013 – 31 decembrie 2013.
10. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru serviciul de transport public județean de persoane prin curse regulate, utilizate de către operatorul de transport rutier SC Transgilyen SRL.
11. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulata de SC Aitrans SA Aiud prin care solicita anularea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.64 din 25 aprilie 2013.
12. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulata de SC Transgilyen SRL Aiud împotriva Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.64 din 25 aprilie 2013.
13. Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile referitoare la revocarea Hotărârii Consiliului Județean Alba nr.73/25.04.2013 privind însușirea proiectului de revizuire a stemei.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii Acordului de asociere între Județul Alba, prin Consiliul Județean Alba și Universitatea ”1 Decembrie 1918” Alba Iulia in vederea organizării evenimentului ” Prima reuniune internaţională comună a Societăţii Americane de Matematică și a Societății Române de Matematica în parteneriat cu Institutul de Matematică Simion Stoilov al Academiei Române”.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării din categoria funcţională de drumuri comunale, în categoria funcţională de drumuri judeţene, a unor drumuri din judeţul Alba.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la licitaţia publică organizată de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Alba/AFP Contribuabili Mijlocii Alba, în vederea achiziţionării terenului în suprafaţă de 2.204 mp, situat în jurul imobilului din Municipiul Alba Iulia, B-dul 1 Decembrie 1918, nr.68, proprietate publică a Judeţului Alba.
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, pentru constituirea Asociatiei ROSEA, în cadrul proiectului ”Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” .
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba, pentru constituirea Asociatiei ECOU, în cadrul proiectului ”Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale” .
19. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general al Județului Alba, bugetului propriu al Judeţului Alba și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2013.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor Convenții de parteneriat și cooperare precum și a unor Acte adiționale la Convențiile de parteneriat încheiate de către Direcția Generala de Asistență Socială si Protecția Copilului Alba cu furnizori de servicii sociale.
21. Întrebări, interpelări, declaraţii politice.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com