Consilierul judeţean Gheorghe Iviniş acuzat de ANI de incompatibilitate.Decizia va fi atacată în instanţă de Gheorghe Iviniş

6 martie 2013 14:025 comments

ivinis

Agenţia Naţională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislaţiei privind regimul juridic al incompatibilităţilor de către Gheorghe Ioan Iviniș, consilier judeţean PDL în cadrul Consiliului Judeţean Alba. Contactat telefonic Gheorghe Iviniş a precizat că va ataca această decizie a ANI în justiţie.

 

„Agenția Națională de Integritate a constatat, în urma procedurilor de evaluare, încălcarea legislației privind regimul juridic al incompatibilităților de către IVINIȘ GHEORGHE IOAN, Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Alba.
Sub aspect procedural, au fost îndeplinite cerințele Legii nr. 176/2010, referitoare la înștiințarea persoanelor evaluate, IVINIȘ GHEORGHE IOAN fiind informat, la datele de 17.12.2010 (confirmare de primire din data de 23.12.2010), 26.09.2012, despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază – de a fi asistat sau reprezentat de un avocat şi de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. La data de 12.10.2012, IVINIȘ GHEORGHE IOAN a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere.
În urma evaluărilor efectuate, s-a constatat faptul că IVINIȘ GHEORGHE IOAN s-a aflat în stare de incompatibilitate, întrucât, în perioada exercitării mandatului de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Alba, au fost încheiate mai multe contracte și facturi în valoare totală de 343.619,70 Lei între S.C. VOLTRANS S.A., S.C. TRANS IVINIȘ & CO S.R.L., S.C. ECOSTAR GROUP S.A. (societăți în cadrul cărora acesta deține calitatea de administrator) și Consiliul Județean Alba / instituții subordonate, încălcând, astfel, dispoziţiile art. 90), alin. (1) din Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei.
La data de 20.06.2008, IVINIȘ GHEORGHE IOAN a fost validat în funcția de Consilier județean în cadrul Consiliului Județean Alba, pentru mandatul 2008 – 2012.
Începând cu anul 1994, IVINIȘ GHEORGHE IOAN deține calitatea de asociat și administrator în cadrul mai multor societăți comerciale, după cum urmează:
– asociat și administrator în cadrul S.C. TRANS IVINIS & CO S.R.L. începând cu data de 20.06.1994,
– administrator în cadrul S.C. VOLTRANS S.A. începând cu data de 03.03.2000,
– administrator persoană juridică în cadrul S.C. ECOSTAR GROUP S.R.L. (reprezentant al S.C. TRANS IVINIȘ & CO S.R.L.) începând cu data de 04.03.2002,
– asociat în cadrul S.C. ROMANA MED S.R.L. începând cu data de 21.10.2002, și, respectiv, administrator începând cu data de 25.01.2011.
În perioada 2008 – 2012, au fost încheiate mai multe contracte și facturi între S.C. VOLTRANS S.A., S.C.TRANS IVINIȘ & CO S.R.L., S.C. ECOSTAR GROUP S.A. și Consiliul Județean Alba, respectiv, instituții subordinate Consiliului, în valoare totală de 343.619,70 Lei.
Astfel, au fost identificate elemente în sensul încălcării legislației privind regimul juridic al incompatibilităților, deoarece, potrivit dispozițiilor art. 90, alin. (1) din Legea nr.161/2003, „(…) consilierii judeţeni care au (…) calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrative teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului (…) judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective”.
Persoana față de care s-a constatat starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică, cu excepția celor electorale, pe o perioadă de 3 ani.
În cazul în care persoana nu mai ocupă o funcție sau o demnitate publică la data constatării stării de incompatibilitate, interdicția de 3 ani operează, potrivit legii, de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv, a rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești de confirmare a existenței unei stări de incompatibilitate.
Persoana care face obiectul evaluării poate contesta raportul de evaluare a incompatibilității, în termen de 15 zile de la primirea acestuia, la instanța de contencios administrativ.
Menţionăm că, la data de 16.06.2009, Agenția Națională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Municipiului Sebeș cu privire la săvârșirea infracțiunilor de fals în declarații și conflict de interese de către IVINIȘ GHEORGHE IOAN”.

Reacţie consilierul judeţean PDL Gheorghe Iviniş:

Contactat telephonic consilierul Gheorghe Iviniş a declarat: „Nu am văzut comunicatul celor de la ANI. Aştept şi eu să primesc raportul de evaluare, pe care îl voi ataca în instanţă. Nu consider că mă aflu în incompatibilitate pentru că am specificat în declaraţia de interese în momentul depunerii dosarului pentru candidatura la funcţia de consilier judeţean care sunt relaţiile comerciale pe care le au firmele mele cu instituţiile statului, respectiv Consiliul Judeţean Alba şi instituţiile subordonate acestuia. Ori la momentul respectiv dosarul meu a fost verificat şi nu s-a constatat nicio incompatibilitate”, a declarat Gheorghe Iviniş.
Consilierul judeţean a mai spus că există mai multe contracte între firmele sale şi CJ sau instituţii subordonate. De exemplu unul din contracte se referă la furnizarea de combustibil către societatea Drumuri şi Poduri Local Alba, din subordinea CJ Alba, dar acest contract a fost câştigat prin licitaţie. De asemenea Iviniş a afirmat că în raportul ANI ar fi fost incluse şi relaţiile contractuale dintre firmele sale şi instituţii ale CJ, prin care acesta a achiziţionat servicii de furnizare apă potabilă sau servicii de deratizare. Practic, susţine consilierul, a plătit sume de bani unor instituţii şi nu a primit bani de la acestea.

sursa foto: citynews.ro

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com