Continua controalele ITM Alba pentru combaterea muncii la negru

20 martie 2017 12:201 comment

Inspectorii ITM au continuat în perioada 13-17 martie acţiunile privind identificarea şi sancţionarea „muncii la negru” echipele de inspectori de muncă au fost

În perioada respectivă au fost verificare 40 de unităţi cu 484 angajaţi, din care 205 femei.

Au fost constatate 85 deficienţe, dar nu a fost găsit nici un angajat muncind la negru.

Inspectorii de muncă au dat angajatorilor 4 sancţiuni (avertismente).

Principalele deficienţe stabilite în controale:
– Nu au fost stabilite pentru toţi salariaţii atribuţiile corespunzătoare postului prin fişa postului;
– neacordarea repausului saptamanal;
– neconducerea corecta a evidenţei timpului lucrat ;
– contractele individuale de muncă nu au fost completate cu clauze referitoare la criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariaţilor aplicabile la nivelul angajatorului;
– primirea la muncă a persoanelor s-a realizat în absenţa certificatului medical (fişa de aptitudine);
– regulamentul intern nu conţine dispoziţii referitoare la criteriile şi procedurile de evaluare profesională a salariaţilor;
– registrul general de evidenţă al salariaţilor în format electronic nu se păstrează la sediul societăţii;

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost verificate 35 unităţi, fiind constatate 58 dedeficienţe.

Inspectorii au dat 2 sancţiuni (avertismente), un eveniment fiind în cercetare, ne anunţă Dorel Fiţ, inspector şef al ITM Alba.

Principalele deficienţe stabilite în controale:
– Lipsa fişelor de aptitudini eliberate în urma examinării medicale la angajare şi/sau periodică a lucrătorilor.
– Lipsa evaluării riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională pentru activităţile desfăşurate
– Lipsa autorizării iniţiale şi a verificărilor periodice a echipamentelor tehnice supuse reglementărilor ISCIR
– Lipsa instruirii periodice a lucrătorilor
– Organizarea necorespunzătoare a activităţii de nivelul unităţilor, conform noilor reglementări din HG 955/2010
– Lipsa instrucţiunilor proprii de securitatea muncii pentru activităţile desfăşurate
– Desfăşurarea activităţii fără efectuarea examenului medical la angajare şi/sau periodic a lucrătorilor.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com