Creștinii ortodocși îi prăznuiesc astăzi pe Sfinții Apostoli Petru și Pavel

29 iunie 2013 00:003 comments

68805_pavel252titled-12În fiecare an, la 29 iunie, Biserica Ortodoxă îi sărbătoreşte pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, cei mai înfocaţi mărturisitori ai credinţei în Iisus Hristos, care au trăit potrivit învăţăturii Lui şi au murit pentru El.
Sfântul Apostol Pavel nu l-a cunoscut personal pe Hristos, el fiind pe atunci un rabin înflăcărat cu numele Saul. S-a născut în Tars, din părinţi evrei bogaţi, de la ei având şi dreptul la cetăţenie romană. A învăţat la marile şcoli de acolo, însuşindu-şi foarte bine limba greacă. Despre convertirea lui la creştinism sunt informaţii în Faptele Apostolilor. Se spune acolo că Saul, luând scrisori de împuternicire de la mai marele preoţilor din Tars, a plecat spre Damasc, oraş aflat la 200 km de Ierusalim. Scopul călătoriei era să-i prindă pe creştinii de acolo, dar pe drum i s-a întâmplat minunea: ziua în amiaza mare i s-a arătat Iisus într-o lumină orbitoare, spunându-I: „Saule, Saule, de ce Mă prigoneşti?”, iar el a zis: „Cine eşti, Doamne?” şi Domnul i-a spus: „Eu sînt Iisus, pe care tu Îl prigoneşti” (Fapte 9, 4-5). Orbit, Saul a fost dus de garda sa la Damasc, unde a primit botezul de la preotul Anania. Saul a devenit Pavel, cel care mai târziu a fost numit Apostolul Neamurilor, întrucât, căindu-se de răul pe care îl făcea creştinilor şi devenind el însuşi creştin, l-a vestit în toată lumea pe Hristos. De aici înainte, viaţa lui Pavel s-a transformat într-o călătorie care nu s-a sfârşit decât odată cu viaţa lui pământească. A scris 14 epistole care se găsesc în Noul Testament. Se crede că Pavel ar fi murit după ce a fost închis a doua oară la Roma, în anul 67, pe vremea lui Nero.

Piatra credinţei

Sfântul Petru, fratele Sfântului Andrei, era originar din Betsaida, şi era pescar atunci când Mântuitorul l-a chemat la apostolie. Din Simon, simplu pescar, a devenit Petru, pescarul de oameni. Petru sau Chifa, adică „piatră”, este numele care defineşte tăria de caracter şi a credinţei lui. Era atât de înfocat în credinţă încât, atunci când au venit iudeii să-L prindă pe Iisus spre a-L răstigni, Petru a tăiat urechea unui soldat. S-a lepădat de învăţătorul lui în noaptea răstignirii, dar a plâns cu amar şi a venit cu mai multă credinţă şi statornicie la Iisus. Din datele avute, acesta a propovăduit în Ierusalim, în Iudeea, Samaria, în Asia Mică, până în Babilon. Tradiţia leagă cea mai mare parte a misiunii sale de Antiohia. A ajuns la Roma în vremea celei de-a doua captivităţi a Sfântului Pavel. S-a săvârşit şi el tot prin moarte martirică, fiind răstignit cu capul în jos.

În acestă zi, mai multe locaşuri de cult îşi prăznuiesc hramul în judeţul Alba. Unul dintre acestea este Mănăstirea Râmeţ, care îi are printre ocrotitori pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel. Hram va fi astăzi şi la Biserica Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Alba Iulia dar şi la Parohia din Sântimbru.
Cu ocazia pomenirii Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel astăzi, în România este marcată, încă din anul 1993, Ziua Penitenciarelor. Tot din acest an, cei doi mari Apostoli au fost proclamaţi ocrotitorii spirituali ai tuturor celor întemniţaţi.
Cu ocazia Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel le urăm celor ce poartă numele de Pavel, Petru sau derivate ale acestora un sincer „La Mulţi Ani!”.

– See more at: https://www.informatiadealba.ro/social/crestinii-ii-praznuiesc-vineri-pe-sfintii-apostoli-petru-si-pavel/#sthash.5zBTL0lb.dpuf

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com