De Sarbatori, Ministerul Finantelor lucreaza dupa un program special!

13 decembrie 2013 17:220 comments

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE
FISCALA
Direcţia Generală Regională a
Finanţelor Publice Braşov
Biroul de Comunicare,
Relaţii Publice şi Mass-Media
Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice ALBA                    13.12.2013

Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 7
Braşov
Tel: 0268.547726
Fax: 0268.547730
E-mail: finantepublice@rdsbv.ro

Alba Iulia, str. Primăverii nr.10

E-mail:

iulia.mirestean.ab.@mfinante.ro

geanta  C O M U N I C A T  D E   P R E S Ă

20 decembrie, ultimul termen pentru îndeplinirea obligaţiilor fiscale
în acest an!
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Alba informează
contribuabilii că 20 decembrie este ultima zi în acest an pentru
îndeplinirea în termen a obligaţiilor fiscale.
Ţinând cont de perioada sfârşitului de an, in care sunt prevăzute prin legislaţia
muncii un număr mai mare de zile nelucrătoare decât în alte perioade, prin
O.U.G. nr. 84 / 2012 s-a modificat şi completat O.G. nr. 92/2003 republicata,
privind Codul de procedura fiscală, prin introducerea art. 111^1 care
reglementează prevederi speciale privind scadenţa şi declararea creanţelor
fiscale.
Astfel, prin derogare de la scadenta si termenul de declarare de 25 a lunii
următoare, “creanţele fiscale pentru care, potrivit Codului fiscal sau altor legi
care le reglementează, scadenţa şi termenul de declarare se împlinesc la 25
decembrie sunt scadente şi se declară până la data de 21 decembrie. În
situaţia în care data de 21 decembrie este zi nelucrătoare, creanţele fiscale sunt
scadente şi se declară până în ultima zi lucrătoare anterioară datei de 21
decembrie.”
In anul 2013, ziua de 21 decembrie fiind nelucrătoare (sâmbătă), scadenţa
obligaţiilor fiscale care era in mod obişnuit data de 25, se împlineşte in
data de 20 decembrie 2013 (vineri).
Neîndeplinirea în termen a obligaţiilor declarative de către contribuabili,
persoane fizice sau juridice, constituie contravenţie si se sancţionează potrivit
art. 219-223 din Codul de procedura fiscala, după caz, iar neplata in termen a
obligaţiilor fiscale atrage perceperea de dobânzi de 0,04% pe zi de întârziere si
de penalităţi de 0,02% pe zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare
termenului de scadenţă (in speţă, 21 decembrie 2013) şi până la data stingerii
sumei datorate inclusiv.

http://bv.finantepublice.ro
BIROU DE COMUNICARE, RELAŢII PUBLICE ŞI MASS MEDIA

Iulia Mireştean

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com