DGFP ALBA a ajuns istorie: 173 de angajaţi au primit preavize

5 august 2013 13:080 comments

finanteConform HG 520/2013 privind reorganizarea şi funcţionarea ANAF,publicată în Monitorul Oficial nr. 473/30.07. 2013, începând cu data de 1 aug.2013, în subordinea ANAF au fost înfiinţate Direcţiile generale regionale ale finanţelor publice
DGFP Alba a fost desfiinţată, în locul ei fiind înfiinţată Administraţia judeţeană a finanţelor publice Alba , care va funcţiona în cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Braşov ( alături de fostele DGFP Sibiu, Mureş, Harghita, Covasna şi evident Braşov)
Şi Administraţiile finanţelor publice municipale şi orăşeneşti au fost desfiinţate, în locul lor fiind înfiinţate, în subordinea Administraţiei judeţene a finanţelor publice Alba, Servicii fiscale municipale şi orăşeneşti, care vor fi conduse de către un şef serviciu.
Vineri, 2 august a.c. au fost date, prin Ordine ANAF, un număr de 14 preavize de 30 de zile, tuturor persoanelor de conducere numiţe de ANAF: director executiv, directorii executivi adjuncţi, trezorier şef al DGFP Alba şi foştilor şefi ai AFP municipale şi orăşeneşti; aceste posturi au fost vacantate. Tot vineri, 2 august, doamna Maria Iacob a fost împuternicită, prin Ordin ANAF pe funcţia de şef al Administraţiei judeţene a finanţelor publice Alba.
În cursul zilei de azi, 05.08.2013 vor fi date un număr de 159 preavize de 30 de zile personalului din fosta DGFP Alba, din structurile: control, administrarea veniturilor statului, servicii suport şi personal contractual administrativ.
În termen de 7 zile, ANAF va pune la dispoziţie lista funcţiilor vacante corespunzătoare existentela nivelul instituţiei prin publicarea acesteia pe site-ul ANAF (www.anaf.ro). Persoanele care primesc preaviz pot opta, în condiţiile Legii 188/1999 rep. pentru numirea în una din funcţiile publice vacante corespunzătoare, în termen de max. 5 zile lucrătoare de la publicarea listei funcţiilor vacante. Dacă pe un post vacant vor opta 2 sau mai multe persoane, acestea vor fi testate.
O parte din funcţiile vacante pentru judeţul Alba se regăsesc la Administraţia judeţeană a finanţelor publice Alba, o parte la regiunea Braşov.
Faţă de total 481 angajaţi la fosta DGFP Alba, în organigrama Administraţiei judeţene a finanţelor publice Alba sunt prevăzute 410 posturi; aceasta nu înseamnă că se vor reduce 71 de posturi, o parte din posturi se regăsesc în organigrama Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Braşov, cu locul de muncă fie în Alba fie în Braşov.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com