Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune

26 noiembrie 2019 17:350 comments

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2020

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Aiud elaborează Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Local Aiud pentru anul 2020, în conformitate cu prevederile art. 112 alin 1, alin. 3 lit. b și ale art. 140 alin. 3 din Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 din Anexa nr. 2 din HG 797/2017 pentru aprobarea Regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de Asistență Socială și a structurii orientative de personal.

Sunt invitați toți furnizorii publici şi privaţi de servicii sociale, asociaţiile profesionale şi organizaţiile reprezentative ale beneficiarilor să transmită propuneri privind dezvoltarea serviciilor sociale la nivelul municipiului Aiud, pentru anul 2020.

Persoanele interesate se pot adresa Direcției de Asistență Socială, str. Unirii, nr. 8A, până la data de 29.11.2019 ora 10:00 sau pe adresa de e-mail social@aiud.ro

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com