EURES: Locuri de muncă în domeniul hotelier-gastronomic în Germania

17 iulie 2013 10:500 comments

ospatariEURES România dispune de 145 de posturi pentru lucrătorii calificaţi în domeniul hotelier – gastronomic, care doresc să desfăşoare o activitate sezonieră în Germania, pentru care se va organiza selecţie la Sibiu în zilele de 5 şi 6 septembrie 2013. Centrala de Mediere a Străinilor şi Specialiştilor ZAV Bonn împreună cu Marriott Hotel Frankfurt şi compania Europa Park Rust oferă locuri de muncă pentru următoarele meserii: barman (30 de posturi), ospătar (60 de posturi), bucătar (45 de posturi) şi manager restaurant à la carte/personal serviciu organizare banchet (10 posturi).
Pentru ocuparea posturilor de barman, ospătar şi bucătar angajatorii germani solicita persoane care au calificare profesională încheiată, experienţa în domeniu şi cunoştinţe bune/foarte bune de limba germană (nivel A2 – B1/B2). Angajarea se face pe o perioadă de 6 luni, începând cu luna octombrie 2013, respectiv aprilie 2014, în funcţie de angajator. Salariul oferit este de 1500 – 2000 euro brut/lună pentru ospătar, 1850 – 1950 euro brut/lună pentru barman şi 1500 – 2100 euro brut/lună (în funcţie de calificare şi experienţa profesională) pentru bucătar. Timpul de lucru este de 40 – 45,5 ore/săptămână, se lucrează în weekend şi de sărbătorile legale. Cazarea poate fi asigurată de către angajator gratuit / contracost (270 euro/lună), iar întreţinerea poate fi gratuită/negociabila sau pe cont propriu.
Pentru posturile de manager restaurant à la carte/personal serviciu organizare banchet, sunt solicitate persoane care au atât cunoştinţe foarte bune de limba germană, nivel C2, cât şi cunoştinţe bune de limba engleză, nivel B2, precum şi calificare şi experienţa în domeniu.
Persoanele cu domiciliul în judeţul Alba, care corespund cerinţelor posturilor oferite, trebuie să se adreseze Consilierului EURES din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba, strada N. Titulescu. Nr 10B, telefon 0258.831137, pentru a fi înregistrate în baza de date pentru munca în străinătate şi pentru a primi invitaţie de participare la selecţie. Înscrierea în baza de date pentru munca în străinătate se realizează pe baza următoarelor documente:
cerere tip (se completează la sediul Agenţiei de Ocupare a Forţei de Muncă);
copie act de identitate sau paşaport (valabilitate minim 6 luni);
C.V model Europass (cu fotografie) în limba germană;
cazier judiciar în original din care să reiasă că persoanele nu au antecedente penale (termen de valabilitate 6 luni);
adeverinţa de la medicul de familie, cu menţiunea „Apt pentru muncă”.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com