Finanţe Alba: Joi, 25 iulie inclusiv, termen pentru unele obligaţii fiscale

24 iulie 2013 07:111 comment

finanteD.G.F.P. Alba informează contribuabilii că până joi, 25 iulie a.c. au următoarele obligaţii fiscale:

1. Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
Plătitorii de următoarele venituri:
a) din drepturi de proprietate intelectuală;
b) din activităţi desfăşurate în baza contractelor/convenţiilor civile şi a contractelor de agent;
c) din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, judiciară şi extrajudiciară;
d) obţinut de o persoană fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1, care nu generează o persoană juridică.
– din premii şi jocuri de noroc
– obţ. de nerezidenţi
– din alte surse
C.F. art. 52 alin. (3), art. 52^1 alin. (4), art. 77 alin. (6), art. 79 alin. (3), art. 116 alin.(5)
2. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100 (format electronic)
• lunar
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.1
•trimestrial
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.2
•alte termene
Contribuabilii prevăzuţi în OPANAF 70/2012, anexa 2, cap. I, subcap. 1, par. 1.4
CF. OPANAF 70/2012
3. Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent
Formular 104
Asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabilii prevăzuţi la art. 13 lit. c) şi e) din C.F.
OPANAF 1950/2012
4. Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112 pentru luna precedentă
Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente; (art. 296^3 lit. e)
– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului. 5. Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de persoane fizice care desfăşoară activitate în România şi de persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224
Persoanele fizice care obţin salarii din străinătate pentru activităţi în România şi persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România
6. Depunerea Declaraţiei privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pe trimestrul precedent Formular 225.
Contribuabilii care obţin venituri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise.
7. Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300 (format electronic)
Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.
Lunar, trimestrial, semestrial, anual – după caz, (vezi instrucţiunile de completare din formular)
C.F.art.156^2 alin. (1) OPANAF 1790/2012
8.Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)
Persoanele menţionate în instrucţiunile de completare a formularului , pentru fiecare secţiune.
C.F. art. 156^3 alin. (2) OPANAF 30/11
9. Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES
Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA conform art. 153 sau 153^1 din C.F.
C.F.art. 156^4 şi OPANAF 76/10
10. Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
•Pers. impozabile înreg. în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F. obligate la plata taxei, cf. art. 150 alin. (1) și alin. (7) din C.F., pt. operațiuni impozabile în România, cf. art. 126 alin. (1).
•Pers. impozabile înregistrate în scopuri de TVA în România, cf. art. 153 din C.F., care realizează în România, de la pers. impozabile înreg. în scopuri deTVA în România, achiziții de bunuri sau servicii taxabile.
OPANAF 3596/2011

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com