În atenţia deţinătorilor de arme: Permisul de port armă trebuie validat odată la cinci ani

4 iulie 2013 15:050 comments

FILES-US-GUNSÎn referire la activitatea de prelungire a valabilităţii permiselor de arme letale sau neletale, care se desfăşoară permanent la nivelul Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba, prin Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, facem următoarele precizări:
Deţinătorii de arme au obligaţia de a se prezenta la ghişeul Serviciului Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase având asupra lor următoarele documente :
– permisele de armă (tip A și B) şi armele înscrise în acestea;
– actul de identitate;
– permisul de vânătoare;
– cererea tip care va fi completată şi semnată inclusiv pe verso de către titularul permisului de armă;
– o fotografie color ( dimensiune 4 x 5 cm);
– adeverinţa care să ateste calitatea ce a determinat autorizarea pentru a deţine
arma de apărare şi pază (în cazul persoanelor care îndeplinesc o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii publice), a demnitarilor, magistraţilor, diplomaţilor, militarilor şi poliţiştilor;
– documentele de predare-primire (contract de închiriere) a armelor de apărare
şi pază, (în cazul în care sunt închiriate de la armurierii autorizaţi);
– adeverinţă care să ateste calitatea de instructor în poligonul de tragere, antrenor sau sportiv de tir categoria I ori membru al loturilor naţionale sau olimpice sportiv, pentru persoanele care deţin arme de tir si nu sunt vânători autorizaţi;
– atestatul de colecţionar, în cazul persoanelor fizice care deţin arme în colecţie;
– certificatul medical tip, din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi
să folosească arme si muniţii, eliberat de o unitate sanitară specializată, cu cel mult 6 luni înainte de depunerea cererii;
– aviz psihologic din care să rezulte că persoana este aptă să deţină şi să folosească arme şi muniţii, eliberat cu cel mult 12 luni înainte de depunerea cererii, de către un psiholog autorizat pentru astfel de teste, atestat în condiţiile legii;
– certificat de cazier judiciar;
– dovada efectuării tragerii experimentale în cazul armelor cu țeavă ghintuită.
Programul de lucru cu publicului este stabilit pentru zilele de marţi, între orele 09,00 -14,00 şi joi, între orele 12,00 – 18,00.
Reamintim pe această cale deţinătorilor de arme faptul că permisul de armă are o valabilitate de 5 ani, termen care se calculează de la data eliberării sau, după caz, de la data ultimei prelungiri.
În acest sens, în vederea prelungirii valabilităţii permisului de armă, titularul acestuia este obligat să se prezinte înainte de împlinirea termenului de 5 ani, la Inspectoratul de Poliţie Judeţean Alba – Serviciul Arme, Explozivi şi Substanţe Periculoase, cu armele înscrise în permis, precum şi cu documentele mai sus menţionate.
Neprezentarea în termenul prevăzut constituie motiv de anulare a dreptului de port şi folosire de arme şi muniţii.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com