Mâine consilierii judeţeni se întâlnesc în şedinţă ordinară

24 aprilie 2013 11:160 comments

consiliu site

Mâine de la ora 11:00 consilierii judeţeni din Alba se întâlnesc într-o şedinţă ordinară, ce va avea loc în Sala Mihai Viteazul a Palatului administrativ din Alba Iulia.
Pe ordinea de zi aleşii locali vor avea 21 de proiecte de hotărâre.
Ordinea de zi este următoarea:
1. Proiect de hotărâre privind includerea unor bunuri în Inventarul proprietăţii private a Judeţului Alba şi aprobarea concesionarii acestora către S.C. APA-CTTA S.A.
2. Proiect de hotărâre privind completarea În ventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Alba.
3. Proiect de hotărâre privind însuşirea documenttatiei tehnice cadastrale pentru înscrierea dreptului de proprietate privată a Judeţului Alba asupra imobilului situat în oraşul Câmpeni, Str. Gării nr. 17 A, în care funcţionează Secţia de producţie a S.C. „D rumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia a unei suprafeţe de teren de 30 mp din imobilul situat administrativ în Municipiul Alba Iulia, Bd. Revoluţiei nr. 23, Judeţul Alba, în vederea amplasării unui spaţiu comercial.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unor bunuri-spatii în suprafaţa utilă totală de 40 mp, situate laetajul doi al imobilului din Municipiul Alba Iulia, Str. Basarabiei nr. 5 A, proprietate privată a Judeţului Alba.
6. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Art. 1 al Hotărârii Consiliului Judeţean Alba nr. 46/2013.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea încadrării din categoria funcţională de drum comunal a DC 222: Cenade-limita Judeţul Sibiu (Broşteni), aparţinând Comunei Cenade, în categoria funcţională de drum judeţean, cu indicativul DJ 141 E.
8. Proiect de hotărâre privind însuşirea proiectului de revizuire a Stemei Judeţului Alba.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Consiliului Judeţean Alba la Uniunea Naţională a Consiliilor Judeţene din România.
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de funcţii al Direcţiei Publice Comunitare de Evidenta a Persoanelor Alba.
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba Iulia.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Alba prin Consiliul Judeţean Alba în vederea constituirii „Asociaţiei Centrul de Iniţiative pentru Economia Socială”.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Acordul de parteneriat
pentru implementarea proiectului „Incluziune socială şi pe piaţa muncii prin întreprinderi sociale”
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi bugetelor instituţiilor publice şi
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, pentru trimestrul I al anului 2013.
15. Proiect de hotărâre pentru modificareaHotararii Consiliului Judeţean Alba nr. 142/23.08.2012 privind stabilirea de taxe locale şi tarife datorate bug etului general al Judeţului Alba, în anul 2013, cu modificările şi completările ulterioare.
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Judeţului Alba, bugetului creditelor interne şi bugetelor instituţiilor publice siactivitatilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2012.
17. Proiect de hotărâre privind garantarea de către Consiliul Judeţean Alba a unei finanţări rambursabile contractate de S.C. APA CTTA S.A., pentru realizarea unor obiective de investiţii
de interes local.
18.Raport privind situaţia gestionarii bunurilor care aparţin Judeţului Alba, pe anul 2012.

Pe lângă aceste puncte ordinea de zi iniţială a mai fost complectată cu următoarele puncte:

1. Proiect de hotărâre privind prelungirea valabilitaţii Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 1 iulie 2008-30 aprilie 2013, în Judeţul Alba, până în data de 31 decembrie 2013.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii licenţei de traseu S.C. Transgilyen S.R.L., declarată câştigătoare de către Tribunalul Cluj prin Sentinţa civilă nr. 3965/2012, irevocabilă, pe traseul Aiud-Teiuş-Alba Iulia.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social al Societăţii Comerciale „Drumuri şi Poduri Locale Alba” S.A.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com