Marţi şedinţă extraordinară a Consiliului Local Sebeş

13 mai 2013 08:080 comments

sebes

Consiliul Local Sebeș este convocat la ședința extraordinară ce va avea loc marți, 14 mai, în sala “Radu Stanca“ a Primăriei Sebeş.
Ordinea de zi a ședinței:
1. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către C.N.A.D.N.R. a străzii Investitorilor şi a Canalului Hc 1619 aparţinând domeniului public al Municipiului Sebeş.
2. Proiect de hotărâre privind radierea din inventarul domeniului privat al Municipiului Sebeş a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale care deservesc cartierele Valea Frumoasei, Aleea Parc, Lucian Blaga şi Mihail Kogălniceanu.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea introducerii în inventarul domeniului public al Municipiului Sebeş a mijlocului fix „Clădire Autogară”.
4. Proiect de hotărâre privind identificarea şi înscrierea în C.F. a proprietăţii Municipiului Sebeş a imobilului situat administrativ în Sebeş, Cartier Mihail Kogălniceanu – alei şi spaţii verzi.
5. Proiect de hotărâre privind modificarea Art.4 al HCL nr. 68/2013.
6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea nivelului subvenţiei ce urmează a fi acordată Asociaţiei Diakoniewerk Internaţional, pe anul 2013, precum şi aprobarea Convenţiei provizorii pentru acordarea de servicii de asistenţă socială.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Administrare elaborat de către Consiliul de Administraţie al Ocolului Silvic – Sebeş R.A.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale Căminului Pentru Persoane Vârstnice Sebeş.
9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii al Serviciului Public de Asistenţă Socială.
10. Proiect de hotărâre privind obligaţiile instituţiilor publice de a comunica documente privind achiziţiile publice.
11. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de asociere în participaţiune nr. 48/22057/08.08,2007 cu acordul părţilor.
12. Proiect de hotărâre privind atribuirea de nume pentru străzile nou create în Municipiul Sebeş – Str. Ghiocelului şi Str. Salciei.
13. Proiect de hotărâre privind aderarea Municipiului Sebeş, prin Consiliul Local al Municipiului Sebeş, în calitate de membru susţinător, la Societatea Naţională de Cruce Roşie din România (S.N.C.R.) Filiala Alba şi aprobarea încheierii Convenţiei de colaborare între Municipiul Sebeş, prin Consiliul Local Sebeş şi S.N.C.R.- Filiala Alba.
14. Proiect de hotărâre privind însuşirea de către Consiliul Local al Municipiului Sebeş a ”Planului de ordine și siguranță publică a municipiului Sebeș”.
15. Proiect de hotărâre privind modificarea tuturor contractelor de închiriere aflate în derulare, încheiate de Municipiul Sebeş, în concordanţă cu legislaţia în vigoare în materie de locaţiune.

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com