Măsuri de prevenirea incendiilor în sezonul rece

28 noiembrie 2013 14:410 comments

lemne de foc pentru sobe de teracotaAnotimpul rece aduce cu el o serie de schimbări în viaţa şi activitatea comunităţilor locale, care presupun şi necesitatea asigurării unor măsuri de reducere şi înlăturare a riscurilor de incendiu.
Serviciul pentru Prevenirea Incendiilor din cadrul Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „UNIREA” al judeţului Alba consideră că, premergător sezonului rece şi pe timpul acestuia, pentru asigurarea prevenirii şi stingerii incendiilor este necesară:
•verificarea instalaţiilor de încălzire, repararea şi curăţirea sobelor, canalele şi coşurile pentru evacuarea fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
•instruirea persoanelor care răspund de aprinderea şi stingerea focurilor;
•verificarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva incendiilor (stingătoarele de toate tipurile) şi protejarea acestora împotriva îngheţului;
•verificarea instalaţiilor de alimentare cu apă şi protejarea lor împotriva îngheţului;
•pregătirea uneltelor pentru dezăpezirea drumurilor de acces la sursele de apă, la intrările în clădiri şi în depozite etc.;
•evitarea supraîncălzirii sobelor, acestea prin căldura radiantă putând aprinde obiectele din apropiere.

În perioada sezonului rece, creşte pericolul izbucnirii incendiilor datorată sistemelor şi mijloacelor de încălzire utilizate în clădiri pentru menţinerea temperaturii mediului interior la un nivel de confort, necesar desfăşurării în condiţii corespunzătoare a activităţii zilnice, motiv pentru care activitatea de prevenire a incendiilor se impune a fi intensificată în perioada următoare pentru înlăturarea cauzelor posibile de iniţiere a incendiilor.
Astfel, una dintre cele mai frecvente cauze de izbucnire a incendiilor în acest sezon este reprezentată de utilizarea defectuoasă a sobelor şi a mijloacelor de încălzire cu combustibil solid.

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apare la sobe, vă recomandăm câteva măsuri specifice:
•verificaţi cu grijă sobele, canalele şi coşurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;
•tencuiţi şi spoiţi cu var partea din pod a coşului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;
•curăţaţi canalele şi coşurile de fum premergător sezonului rece;
•montaţi pe pardoseală, în faţa uşii de alimentare cu combustibil, o bucată de tablă cu dimensiunile de 0,50 x 0,70 m;
•nu introduceţi în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsaţi uşa de la focar deschisă şi nu supraîncălziţi sobele;
•se interzice uscarea lemnelor pe sobele metalice, uscarea rufelor pe cuptorul sobei şi lăsarea nesupravegheată a focului;
•cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale şi se sting cu apă;
•nu lăsaţi copiii nesupravegheaţi în încăperi unde sunt în funcţiune mijloace de încălzire.

Pentru mijloacele de încălzire locale sau centrale care folosesc combustibil lichid şi/ sau gazos se recomandă următoarele măsuri:

•verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil;
•interzicerea supraalimentării cu combustibil;
•se interzice alimentarea cu combustibil lichid atunci când mijlocul de încălzire este în stare de funcţionare;
•curăţarea periodică a conductelor de alimentare şi duzelor de pulverizare;
•se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori de presiune sau cu garnituri deteriorate ori cu furtun de cauciuc fisurat;
•la aprinderea focului la aragaz sau sobe alimentate cu gaze naturale se aeriseşte camera, după care întotdeauna se aprinde mai întâi chibitrul şi apoi se manevrează robinetul de alimentare cu gaz.

O altă cauză frecventă de incendii în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire şi a instalaţiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

•nu utilizaţi instalaţii electrice defecte efectuate de personal neautorizat, montate direct pe materialele combustibile, cu improvizaţii, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant, etc;
•nu suprasolicitaţi circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depăşesc puterea nominală a acestora;
•nu utilizaţi mijloace electrice de încălzire locală improvizate;
•supravegheaţi permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcţiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecţie (termostat), deoarece acestea pot să nu funcţioneze la parametrii prevăzuţi, şi deconectaţi-le în cazul în care apar defecţiuni.

O altă cauză generatoare de incendii este reprezentată de instalarea defectuoasă şi/sau exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora trebuie luate următoarele măsuri:

•montarea centralelor se va efectua numai de către personal autorizat;
•verificarea etanşeităţii conductelor de alimentare cu combustibil gazos;
•folosirea regulatoarelor de presiune în perfectă stare de funcţionare;
•suspendarea utilizării centralelor termice la apariţia avariilor sau a oricăror altor defecţiuni şi solicitarea intervenţiei persoanelor autorizate pentru înlăturarea deficienţelor apărute.
Prin respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi adoptarea unei atitudini preventive de către populaţie, se pot evita evenimentele negative în urma cărora pot apărea victime omeneşti şi pagube materiale însemnate.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com