Măsuri preventive la folosirea sobelor

30 ianuarie 2013 17:482 comments

Statistica incendiilor înregistrate în ultima perioadă, în judeţul Alba, arată o creştere alarmantă a numărului de incendii la gospodăriile cetăţenilor având ca principale cauze necurăţarea coşurilor de fum, neizolarea corespunzătoare a acestora faţă de elementele combustibile ale planşeelor şi acoperişurilor precum şi neasigurarea supravegherii mijloacelor de încălzire.
Pentru preîntâmpinarea producerii incendiilor, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă ,,Unirea” al judeţului Alba reaminteşte cetăţenilor următoarele reguli şi măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor:
Periodic, sobele de încălzit şi coşurile de fum vor fi verificate pentru depistarea eventualelor fisuri, crăpături, înfundări sau alte nereguli;
În timpul funcţionării sobelor, uşiţele focarului şi cenuşarului vor fi menţinute închise;
Cenuşa se va evacua periodic într-un loc stabilit şi amenajat în acest scop (groapă), numai după ce se vor stinge resturile de jar cu apă; locul special amenajat se va afla la o distanţă de 25 – 30 m faţă de depozitele de furaje sau de construcţii şi alte amenajări ce au în componenţă elemente de construcţie combustibile;
Coşurile de fum vor fi tencuite la exterior, pe porţiunea cuprinsă în podul clădirii, asigurându-se o izolare corespunzătoare a coşurilor faţă de materialele combustibile ale elementelor de construcţie; la traversarea plafoanelor sau acoperişurilor care conţin elemente combustibile se va asigura o distanţă de minim 15 cm între coşul de fum şi materialele combustibile; spaţiul podului traversat de coşuri de fum nu se utilizează, de regulă, ca spaţiu de depozitare a materialelor combustibile, iar amplasarea unor materiale sau obiecte combustibile la mai puţin de un metru de coşul de fum este strict interzisă;
Uşiţele sau locaşurile speciale prin care se curăţă de funingine coşurile şi sobele trebuie închise sau astupate ermetic după terminarea operaţiunii de curăţire, orice defecţiune putând conduce la pătrunderea scânteilor sau particulelor aprinse în spaţiile din jur;
Coşurile de fum şi sobele care funcţionează cu combustibil solid, lichid sau gazos se vor curăţa de funingine ori de câte ori este nevoie;
Pe timpul utilizării sobelor se interzice uscarea sau aşezarea pe acestea a hainelor sau a altor materiale combustibile;
În cazul sobelor care funcţionează cu gaze naturale este interzisă obturarea canalelor de fum, astfel încât să nu existe acumulări de gaze şi să se evite eventuale intoxicaţii cu monoxid de carbon.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com