Miercuri la Alba Iulia: Campanie de promovare a medierii în sistemul judiciar

25 iunie 2013 15:120 comments

mediereConsiliul de Mediere din România prin Asociaţia „Centrul de Mediere Alba” şi Asociaţia Mediatorilor Autorizaţi din judeţul Alba, organizează în data de 26.06.2013, în toate instanţele de judecată şi în instituţiile publice din judeţul Alba, o amplă campanie de promovare a medierii, prin distribuirea de pliante infomative, centrate pe rolul medierii şi pe aducerea la cunoştinţa publică a intrării în vigoare la data de 01.08.2013 a textului legal, privitor la introducerea sancţiunii inadmisibilităţii cererii de chemare în judecată, în cazul nerespectării obligativităţii participării la şedinţa de informare privind avantajele medierii, în următoarele materii:
a) în domeniul protecţiei consumatorilor, când consumatorul invocă existenţa unui prejudiciu ca urmare a achiziţionării unui produs sau unui serviciu defectuos, a nerespectării clauzelor contractuale ori garanţiilor acordate, a existenţei unor clauze abuzive cuprinse în contractele încheiate între consumatori şi operatorii economici ori a încălcării altor drepturi prevăzute în legislaţia naţională sau a Uniunii Europene în domeniul protecţiei consumatorilor;
b) în materia dreptului familiei;
c) în domeniul litigiilor privind posesia, grăniţuirea, strămutarea de hotare, precum şi în orice alte litigii care privesc raporturile de vecinătate;
d) în domeniul răspunderii profesionale în care poate fi angajată răspunderea profesională, respectiv cauzele de malpraxis, în măsura în care prin legi speciale nu este prevăzută o altă procedură;
e) în litigiile de muncă izvorâte din încheierea, executarea şi încetarea contractelor individuale de muncă;
f) în litigiile civile a căror valoare este sub 50.000 lei, cu excepţia litigiilor în care s-a pronunţat o hotărâre executorie de deschidere a procedurii de insolvenţă, a acţiunilor referitoare la regitrul comerţului şi în cazul în care părţile aleg procedura prevăzută la art. 1.013-1.024 sau la cea prevăzută la art. 1025-1032 din Legea nr. 134/2010, cu modificările şi completările ulterioare.
„Într-o societate întemeiată pe respect faţă de justiţie, mediatorul îndeplineşte un rol eminent, soluţionarea conflictelor pe cale amiabilă, în condiţii de neutralitate, imparţialitate si confidenţialitate asigurând creşterea calităţii actului de justiţie, echitate şi echilibru social, aprecierea normelor juridice şi armonizarea nevoilor şi intereselor părţilor”, a declarat Angelica Mocan, membru în Consiliul de Mediere din România.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com