Nicoale Popa director adjunct APDRP:Sesiune pentru depunerea de proiecte pentru fermele familiale

12 iunie 2013 15:430 comments

Nicolae-PopaAgenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit (APDRP), împreună cu Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), va lansa, în perioada 25 iunie – 1 august, o nouă sesiune de depunere a cererilor de finanțare pentru Măsura 121 – „Modernizarea exploatațiilor agricole”, adresată celor care vor să dezvolte ferme familiale.
Suma alocată va fi de 150 milioane de euro nerambursabili, la care se adaugă valoarea cofinanțării din partea beneficiarului.
Un proiect din aceasta măsură va beneficia de o sumă nerambursabilă de la 5.000 euro pâna la 50.000 euro, la care se adaugă partea de cofinanțare privată. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va putea depăși 125.000 de euro. Procentele de cofinanțare nerambursabilă, precum și citeriile generale de accesare a sprijinului financiar sunt cele specifice investițiilor prin Măsura 121 – toate aceste informații sunt disponibile gratuit pe pagina de internet a Agenției (www.apdrp.ro/ Investiții prin PNDR/ Masura 121).
În ceea ce privește dimensiunea economică a fermei (UDE ), specialiștii MADR au stabilit că aceasta trebuie să fie cuprinsă între minim 2 și maxim 50 UDE. Este vorba atât despre ferme de producție vegetală, de creștere a animalelor, cât și despre fermele mixte.
Ca exemplu, la o fermă mixtă de bovine cu bază furajeră, pentru o dimensiune minimă de 2 UDE, familia ar trebui să dețină 3,5 hectare de teren cultivat cu grâu, orz, porumb, fânețe și plante de nutreț, precum și 3 capete de vaci de lapte.
Tipurile de investiții recomandate, pentru care în cel mai scurt timp vor fi dispinibile proiecte tip, sunt: ferme de legume ȋn cȃmp (maxim 2 hectare) şi ȋn spaţii protejate (maxim 1.000 de mp), livezi de pomi și arbuști fructiferi (maxim 5 hectare), ferme de vaci de lapte (maxim 20 capete), ferme de creştere şi ȋngrăşare porcine (maxim 100 de capete) şi ferme de găini ouătoare (maxim 400 de capete).
Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor MADR a elaborat deja o ordonanță prin care beneficiarii declarați eligibil vor beneficia de o garantare de 80% a sumelor pentru cofinantare, prin Fondul de Garantare a Creditului Rural. Totodată, de la bugetul statului se va facilita acodarea de microcredite de până la 75.000 euro, pe o perioda de maxim 10 ani, tot pentru asigurarea cofinanțării. Aceste microcredite vor fi acordate prin instituții financiare.
Pentru a putea accesa aceste fonduri nerambursabile, fermierii trebuie să respecte condițiile de accesare și să se încadreze în criteriile de selecție ale Măsurii – menționate clar în Ghidul Solicitantului Măsura 121, care acum este publicat în versiune consultativă pe pagina de internet a APDRP.
Pot depune proiecte atȃt persoane fizice (cu condiţia autorizării ȋnaintea semnării contractului de finanţare), cȃt şi persoane fizice autorizate, ȋntreprinderi individuale sau familiale, sau alte tipuri de beneficiari eligibili ȋn cadrul Măsurii 121.
De asemenea, această oportunitate de finanțare este diponibilă și prin Grupurile de Acțiune Locală (GAL) care implementează la nivel teritorial această măsură.
„Este încă un semnal ca și în actualul PNDR, dar mai ales în cel viitor, 2014-2020, fermele familiale se vor bucura de o atenție deosebită, mai ales cele din zona montana unde starea de subzistentă este tot mai evidentă. În acest sens va fi creat un subprogram special care vizeaza această zonă din România.
Nu ne vom opri aici, pentru că aceste zone vor fi prioritare și pentru sprijinirea tinerilor fermieri, dar și pentru finanțarea procesării produselor agricole și crearea de IMM-uri cu activități non-agricole în mediul rural. Am constatat că zona montană este profund deficitară în ceea ce privește abatorizarea cărnii și procesarea laptelui, în condițiile în care materia primă este abundentă. Din păcate, în perioada 2007 – 2013 au existat scăpări și azi nu avem în zona montană nicio capacitate relevantă de procesare, acestea concentrându-se în aglomerările urbane. ”, a declarat Nicolae POPA, directorul general adjunct al APDRP.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com