Planuri de acțiune pentru dezvoltarea socio-economică a Municipiului Alba Iulia în atenția Ambasadei Franței în România și a Municipiului Grenoble

26 noiembrie 2013 08:261 comment

alba

Recent la Alba Iulia a fost organizat un atelier de lucru pentru facilitarea schimbului de experiență și transferul de bune practici în domeniul incluziunii socio-economice a grupurilor vulnerabile, cu precădere a cetățenilor români de etnie romă care locuiesc în Grenoble (Franța), municipiile Alba Iulia și Satu Mare. Evenimentul a avut loc în contexul derulării proiectului european de cooperare transnațională Est-Vest, în cadrul căruia Primăria este partener alături de autoritățile locale din Torino, Grenoble, Buzău, Satu Mare și Reșița. Inițiativa este finanțată cu sprijinul Uniunii Europene, al rețelei Eurocities, al organizației Open Society Foundation și al Fundației Bernard van Leer.
“La Alba Iulia, când vorbim de incluziunea socială a unor persoane dezavantajate, de problemele acestora, nu vorbim de niște termeni aruncați într-un dicționar de dezvoltare urbană. Vorbim de oameni care au nevoie de o atenție constantă, potrivită, adaptată rezonabil și just nevoilor acestora; de soluții realiste pentru ei. Nu sunt un adept al dependenței de modestia resurselor oferite de stat. Sunt un fervent suținător al vieții active, fie viața profesională, fie cea socială, și în care aceste persoane să se regăsească. Continui să cred că trebuie schimbate mentalități, metode, instrumente legale, atât în ceea ce privește modul cum sunt abordate persoanele dezavantajate de către instituțiile publice, cât și în ceea ce privește modul în care cetățenii vulnerabili doresc să “depindă” de ajutorul statului. Mă bucur că la Alba Iulia se caută soluții cu implicarea specialiștilor din mediul public și neguvernamental, din comunități avansate economic și coezive social, dar și din comunități preocupate serios de depășirea barierelor majore în ceea ce privește abordarea cetățenilor vulnerabili, a declarat Mircea Hava, Primarul Municipiului Alba Iulia.
Discuțiile atelierului au fost purtate între reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Genoble, ai intercomunalității Grenoble Alpes Metropole și ai Ambasadei Franței, în timp ce pentru partea română au fost prezenți reprezentanți ai Primăriei Municipiului Alba Iulia din cadrul Direcției de Asistenţă Socială, Programe, Arhitectul Șef, ai Direcției Generale de Asistența Socială și Protecția Copilului Alba, Inspectoratului Școlar Alba, Universității 1 Decembrie 1918 Alba Iulia, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Alba Iulia, FUNDAȚIEI PAEM ALBA, Asociației PAKIV România, Municipiului Satu Mare și ai Asociației STEA Satu Mare. Totodată, întâlnirea a beneficiat și de prezența a câte unui reprezentant al Organizației Soros România, respectiv al rețelei Eurocities, invitați care au asigurat expertiza externă pe toată durata evenimentului.
În cadrul sesiunii de lucru au fost prezentate exemple de bune practici din proiecte derulate cu succes în domeniul incluziunii grupurilor dezavantajate în comunitățile din Franța, cu precădere soluții care au contribuit semnificativ la integrarea romilor români în comunitatea franceză. Printre exemplele prezentate de către orașul Grenoble se numără modelul centrelor sociale multifuncționale de tip Maison des Habitants, banca de timp, întreprinderile sociale, etc. Totodată au fost prezentate și proiectele de succes din orașele Alba Iulia și Satu Mare, și s-a verificat transferabilitatea soluțiilor identificate în fiecare dintre orașele partenere prezente la atelier. La nivelul Municipiului Alba Iulia au fost prezentate proiecte de economie socială precum ROMA-RE, dar și alte proiecte cum ar fi Centrul de zi pentru persoane vârstnice, proiectul UNMOND, Programul A doua șansă, etc.
Planurile de acțiune identificate în timpul acestei sesiuni de dezbateri vor fi dezvoltate în cadrul unor proiecte comune care vor face obiectul finanțărilor viitoare din următoarea anvelopă financiară a Comisiei Europene 2014-2024. Printre planurile de acțiune care se vor concretiza în proiectele pentru incluziunea socio-economică a romilor în Municipiul Alba Iulia, care vor fi propuse spre finanțare în perioada 2014-2020, se numără:
•îmbunătățirea calității vieții din cartierele populate de cetățeni de etnie romă (ex. cartierul Lumea Nouă, Strada Ciocârliei, etc.).
•construirea și utilarea unui centru multifuncțional care să promoveze toleranța între etnii și dialogul intercultural și care să faciliteze accesul tuturor locuitorilor municipiului Alba Iulia la informații cu privire la drepturile omului, la servicii de sănătate, igienă, consiliere profesională, consiliere psihologică, consiliere educațională pentru copii, consiliere pentru părinți, etc.
•sprijinirea incluziunii grupurilor vulnerabile pe piața muncii prin crearea și asigurarea funcționării unor întreprinderi sociale adaptate la potențialul economic al Municipiului Alba Iulia.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com