Prefectul Gheorghe Feneşer a dispus verificarea salubrizării cursurilor de apă din judeţul Alba

29 aprilie 2013 14:540 comments

ariesRecent la nivelul judeţului Alba s-a derulat acţiunea privind verificarea salubrizării cursurilor de apă, de către comisia constituită prin Ordinul nr.112/11.03.2013 al Prefectului judeţului Alba, formată din reprezentanţi ai Instituţiei Prefectului judeţului Alba, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Unirea” al judeţului Alba, Comisariatului Judeţean al Gărzii Naţionale de Mediu şi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba.
Prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer a dispus această amplă acţiune de control, urmare pagubelor materiale importante produse în judeţ, în urma inundaţiilor înregistrate în anii anteriori.
„ Am solicitat autorităţilor administraţiei publice locale dispunerea măsurilor privind asigurarea salubrizării cursurilor de apă de pe raza unităţilor teritorial administrative, consiliile locale, precum şi primarii având obligaţia să asigure, în condiţiile legii, curăţenia şi salubrizarea digurilor şi a malurilor, a cursurilor de apă, asanarea terenurilor insalubre şi prevenirea poluării apelor. Prin această acţiune, am verificat astfel, dacă primarii sunt adevăraţi gospodari şi au întreprins măsurile care se impun în acest sens” a declarat prefectul Gheorghe Feneşer.
În cadrul acţiunii de control s-a urmărit respectarea următoarelor aspecte:
-desfiinţarea depozitelor neorganizate de deşeuri amplasate pe albiile şi malurile cursurilor de ape, precum şi în secţiunile de scurgere a podurilor şi podeţelor ;
-interzicerea lucrărilor de barare sau traversare a cursurilor de apă care pot constitui obstacol în curgerea naturală a apelor ;
-obligativitatea proprietarilor/administratorilor podurilor pentru asigurarea secţiunii optime de scurgere a apelor;
-interzicerea depozitării în albii sau pe malurile cursurilor de apă a materialelor de orice fel;
-modul în care s-au realizat/întreţinut şanţurile şi rigolele de scurgere a apelor pluviale în localităţi.
În urma verificărilor efectuate în teritoriu, s-a constatat că autorităţile publice locale au început acţiunea de igienizare şi salubrizare a cursurilor de apă, existând hotărâri ale consiliilor locale cu privire la aprobarea programelor de salubrizare şi igienizare a localităţilor, iar în zonele în care s-au excutat lucrări de regularizare a cursurilor de apă nu există depozite de deşeuri. Totodată nu s-au depistat spălări ale utilajelor şi agregatelor mecanice în cursurile de apă sau exploatări de agregate minerale în zonele interzise prin lege.
Ca şi deficienţe constatate, menţionăm existenţa unor depozite sporadice de deşeuri amplasate pe albiile şi malurile cursurilor de ape şi existenţa de material lemnos căzut accidental în albia râurilor din zonele de munte.
Precizăm că datorită condiţiilor meteorologice nefavorabile, unele autorităţi ale administraţiei publice locale au început igienizarea cursurilor de apă ce tranzitează unităţile administrativ teritoriale (R. Arieş. R. Ampoi, R. Târnava Mare, R. Târnava Mică, R. Mureş, R. Sebeş, R. Cugir şi afluienţii acestora) mai târziu, respectiv la începutul lunii aprilie a.c.
“Finalizarea acestei acţiuni s-a materializat prin încheierea notelor de constatare a situaţiei existente pe teren, fiind dispuse măsuri şi termene scurte de realizare, în vederea remedierii deficienţelor. În cazul în care, reprezentanţii Comisariatului judeţean Alba al Gărzii Naţionale de Mediu şi ai Sistemului de Gospodărire a Apelor Alba vor constata nerespectarea măsurilor dispuse în actele încheiate la data desfăşurării acţiunii, vor aplica sancţiuni în conformitate cu prevederile legale în vigoare” a precizat prefectul judeţului Alba, Gheorghe Feneşer.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com