Primăria Alba Iulia inventariază rezervele de teren existente

19 septembrie 2013 10:330 comments

teren 358În conformitate cu prevederile legii 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în timpul regimului comunist în România, în aceasta perioadă se inventariază terenurile existente din domeniul public-privat la nivelul Comisiei de Fond Funciar și Consiliului Local Alba Iulia.
Până în prezent s-au verificat acțiunile întreprinse pe baza legilor anterioare, anexele și documentele pentru care s-au emis titluri de proprietate și toate cererile de restituire nesoluționate, în vederea stabilirii suprafețelor de teren necesare pentru finalizarea procesului de restituire. În intervalul următor se va face raportarea la nivel de ortofotoplan și se vor transmite toate datele împreună cu anexele prevăzute de lege Agenției Domeniilor Statului.
S-au identificat peste 100 de ha, dar inventarul nu a fost finalizat. Până la data de 1 martie 2014, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară va realiza, pentru fiecare judeţ şi la nivel naţional, situaţia comparativă a cererilor şi disponibilului de teren. Comisiile locale şi judeţene de fond funciar au obligaţia de a soluţiona toate cererile de restituire, de a efectua punerile în posesie şi de a elibera titlurile de proprietate până la data de 1 ianuarie 2016.

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com