Proiectul “Viitorul tău începe azi” – liant de educație non-formală între liceeni din trei colegii albaiuliene

22 iulie 2013 07:431 comment

youth 2Demarat în primele luni ale acestui an, proiectul “Viitorul tău începe azi”, implementat de Fundația Comunitară Alba în cadrul Programului “Tineret în acțiune”, având ca parteneri Colegiul Tehnic “Dorin Pavel”, Colegiul Tehnic “Alexandru Domșa”, Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”, Casa de Cultură a Studenților și Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alba, iar ca susținător Societatea pentru Transport Public Alba Iulia, a ajuns la momentul prezentării rezultatelor sale.
Prin acest proiect, Fundația Comunitară Alba a susținut și promovat inițiativa unei echipe de tineri din municipiu de a implementa un proiect prin care să îmbunătățească abilitățile unui grup țintă compus din elevi de clasele a IX-a, a X-a și a XI-a din Colegiile Tehnice “Alexandru Domșa” și “Dorin Pavel” din Alba Iulia, tineri provenind din licee cu o rată scăzută de promovabilitate la bacalaureat anul trecut, o parte din aceștia fiind navetiști sau provenind dintr-un mediu social fără prea multe oportunități. Acestui demers i s-a alăturat un grup suport format din liceeni ai Colegiului Național “Horea, Cloșca și Crișan” din Alba Iulia, unitate de învățământ etalon în municipiul nostru și care a avut rolul de a transfera din experiența sa și a elevilor săi.
Obiectivele care au fost îndeplinite în proiect, pe parcursul derulării sale au fost:
1. Stimularea interesului tinerilor față de educație și perfecționare continuă.
2. Dezvoltarea capacității tinerilor beneficiari de a identifica și dezvolta oportunități în mediul în care se află, de a obține abilități antreprenoriale care să îi ajute la o mai bună adaptare pe piața muncii la finalizarea studiilor.
3. Dezvoltarea personală a tinerilor prin îmbunătățirea abilităților de comunicare și relaționare, prin intermediul unor metode formale (training-uri) și nonformale (activități de teambuilding, jocuri, cursuri de dans, etc).
4. Incluziunea unor persoane dezavantajate, cum sunt elevii beneficiari de burse sociale sau cei care provin din mediul rural.
5. (Re)activarea triunghiului relațional familie-elev-școală prin realizarea unor întâlniri între părinți ai elevilor din grupul țintă, profesori și conducerile liceelor respective.
6. Conștientizarea tinerilor asupra pericolelor care merg mână în mână cu scăderea interesului pentru educație, societate și comunitate precum consumul de substanțe interzise sau de substanțe care dau dependență (tutun, alcool, etc.).
7. Creșterea gradului de conștientizare a comunității cu privire la potențialul tinerilor în dezvoltarea acesteia.
Activitățile desfășurate în cadrul proiectului au contribuit la creșterea atractivității pentru educație prin dezvoltarea personală a tinerilor implicați în proiect, aceasta făcându-se printr-o comunicare mai bună, prin dezvoltarea încrederii în sine, prin lecții de antreprenoriat, prin schimburi de experiență cu tineri dintr-un liceu mai bine cotat, prin activități formale și non formale, cu implicarea părinților, profesorilor, a conducerii colegiilor și a unor traineri profesioniști.
Activitățile la care au participat cei aproape 100 de liceeni implicați în proiect au fost nu doar
complexe, ci și diversificate, fiecare activitate însemnând o experienţă importantă pentru tineri:
– schimburi de experiență între elevii de la Colegiile Tehnice „Dorin Pavel”și „Alexandru
Domșa” și cei de la Colegiul Național “Horea, Cloșca și Crișan”;
– vizitarea Centrului de Informare Europeană „Europe Direct” Alba Iulia, unde tinerii s-au
informat despre oportunitățile educaționale și nu numai pe care le au ca și cetățeni europeni;
– teambuilding-uri și ateliere moderate de traineri profesioniști;
– 5 zile de workshop-uri realizate în cadrul săptămânii “Școala altfel”: “Learn and Fun”,
“Valorile mele”, “Ziua Comunității” “Ziua Carierei” și “Ziua Antreprenoriatului” unde, cu
ajutorul trainerilor și al invitaților (oameni de afaceri, persoane din mediul ONG sau din
instituții) tinerii și-au putut dezvolta cunoștințele și personalitatea;
– “Bursa inițiativelor antreprenoriale”, eveniment prin care tinerii au avut posibilitatea de a
realiza și prezenta în mod public iniţiative antreprenoriale proprii;
– sesiuni de dezbateri interactive organizate în cele trei colegii de Centrul de Prevenire, Evaluare
și Consiliere Antidrog Alba, în scopul conștientizării riscurilor consumului de substanțe interzise
sau care dau dependență;
– atelierele de dans organizate de Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia pentru tinerii din
proiect, un mecanism util pentru dezvoltarea personalității și a abilităților de exprimare prin
intermediul artei și acțiunilor nonformale;
– întâlniri între părinți ai tinerilor din grupul țintă, profesori și conducerea școlii, pentru găsirea
unor soluții comune la probleme evidențiate prin intermediul proiectului.
<>, a declarat Elena Vîrdea, coordonatoarea echipei de implementare.
Ambiția și energia remarcabile ale tinerilor au fost răsplătite în cadrul evenimentului oficial de
încheiere a proiectului, desfășurat la restaurantul medieval “Pub 13”, unde liceenii, conducerile
colegiilor din care fac parte, partenerii și susținătorii proiectului au primit diplome pentru
implicarea în proiect, în prealabil fiind prezentate activitățile desfășurate și rezultatele obținute.
La finalul evenimentului, participanții și-au propus realizarea, în viitorul apropiat, a unor noi proiecte comune, în beneficiul generației tinere și al educației.
Proiectul “Viitorul tău începe azi” a fost finanţat de Comisia Europeană prin Programul “Tineret în Acţiune”, administrat în România de Agenția Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale.

Tags:

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com