Seminar pentru formarea de formatori în educaţia ecologică la Sîntimbru

23 aprilie 2013 09:250 comments

 seminarMinisterul Mediului şi Schimbărilor climatice a organizat recent în localitatea SÎntimbru , Seminarul pentru formare de formatori,  educaţie ecologică. Seminarul este un eveniment derulat în cadrul Campaniei de sensibilizare şi conştientizare a Proiectului “Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”.

Obiectivul principal al seminarului a fost acela de a crea un grup de promotori locali care să sensibilizeze opinia publică şi tânăra generaţie cu privire la problemele de sănătate din mediul rural generate de poluarea din surse agricole si menajere, cu accent puternic pe calitatea apei, sanitație, comportament igienic și facilități sanitare, practici agricole prietenoase cu mediul.

 Prin aceste acțiuni se dorește îmbunătățirea practicilor și comportamentelor individuale, de familie și instituționale în zonele rurale din România (în special în comunele desemnate ca zone vulnerabile la poluarea cu nitrați), în ceea ce privește sanitația, igiena și managementul gunoiului de grajd.

Selecția grupului de promotori, a avut la baza ideea că, prin prisma profesiei practicate (profesori, învățători, medici, preoți), aceștia pot contribui cu experiența personală în instruirea copiilor și a întregii comunități locale pentru inducerea de schimbări comportamentale și crearea unei atitudini pozitive în relația lor cu mediul înconjurător.

În cadrul sesiunii de formare, experții au instruit participanții selectați pe baza unui manual elaborat în cadrul campaniei , asupra următoarele aspecte:metodologia de formare de formatori (grupuri țintă, principiile învățării, metode de instruire, evaluarea performanței învățării etc);calitatea apei (principalele surse de poluare, poluarea din surse agricole și menajere, vulnerabilitatea la poluarea cu nitrați a apelor de suprafața și subterane etc);sanitația în mediul rural (managementul apei reziduale în mediul rural, managementul deșeurilor menajere, managementul gunoiului de grajd etc);relația între calitatea apei potabile și sănătate (necesarul de apă, bolile posibil asociate apei, igiena aprovizionării cu apă etc);cele mai bune practici agricole pentru protecția apelor împotriva poluării.

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com