Simion Crețu a devenit membru al Societății Academice de Management din Romania

7 iunie 2013 07:081 comment

Cretu SimionPerformanța ADR Centru în atragerea fondurilor nerambursabile pentru dezvoltare regională, dar și în pregătirea și implementarea planurilor regionale de dezvoltare primește o nouă dimensiune. Astfel, apreciind activitatea sa din ultimii ani, Societatea Academică de Management din România (SAMRo) l-a invitat pe domnul Simion Crețu să devină membru al acestei prestigioase organizații neguvernamentale.Organizată exclusiv pentru scopuri non-profit, SAMRo vizează profesionalizarea managementului din România în spiritul competenţei şi performanţei, prin promovarea managementului românesc şi a experienţelor liderilor de excelenţă în management, urmărind amplificarea vizibilităţii naţionale şi internaţionale a managementului românesc, inclusiv prin realizarea unei interfeţe profesionale de specialitate între mediul academic şi mediul de afaceri.
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, funcționează în domeniul gestionării de fonduri nerambursabile din 1998 și a derulat mai multe programe cu finanțare europeană sau guvernamentală, la nivelul celor 6 județe ce constituie Regiunea Centru, începând cu implementarea Programelor Phare 1998-2006, componenta de Coeziune Economică și Socială. Tot prin ADR Centru au fost derulate la nivelul regiunii programe guvernamentale, finanțate de la bugetul național, care susțineau redresarea comunităților prin stimularea investițiilor productive și în infrastructura tehnico-edilitară, a activităților legate de dezvoltarea serviciilor sociale și a resurselor umane.Pe de altă parte, activitatea Agenției în domeniul dezvoltării la nivelul Regiunii de Dezvoltare Centru constă în elaborarea şi actualizarea Planului de Dezvoltare Regională (PDR) şi a planurilor şi documentelor strategice din diferite sectoare elaborate la nivel regional. După cum se știe, în această perioadă se lucrează la elaborarea PDR pentru perioada 2014-2020 şi a portofoliului regional de proiecte aferent acestuia.
Din anul 2007 echipa de experți ai ADR Centru lucrează la implementarea Programului Operațional Regional, dar și la implementarea a opt proiecte regionale, axate pe profilul socio-economic local. Acum, în Regiunea Centru se văd din ce în ce mai multe rezultate concrete ale proiectelor finanțate din bugetulprogramului REGIO. La finalul lunii mai 2013 sunt contractate prin acest program 384 proiecte, localizate în toate cele șase județe ale regiunii, respectiv în Alba, Brașov, Covasna Harghita, Mureș și Sibiu. Practic, prin ADR Centru s-au realizat investiții totale în valoare de peste 1 miliard de euro, în ultimii ani, concretizate în lucrări de infrastructură, în domeniul social și educațional, dar și pentru dezvoltarea mediului de afaceri.
Simion Crețu, director general ADR Centru a declarat: ”Am fost deosebit de onorat să primesc invitația de a deveni membru SAMRo. Președintele acestei organizații este domnul prof. univ. dr. Ovidiu Nicolescu, a cărui contribuție la dezvoltarea asociațiilor profesionale este vitală pentru performanța economico-socială. Consider că, fără o activitate susținută și fără rezultate foarte bune în activitatea ADR Centru, o astfel de invitație nu ar fi fost formulată. De aceea, cred că rezultatele echipei de experți ai ADR Centru au făcut posibilă cooptarea mea ca și membru al unei organizații naționale care vizează promovarea experienţelor manageriale de excelenţă ale managerilor români. Avem rezultate bune și foarte bune nu numai în activitatea de Planificare, dar și în absorbția de fonduri europene, fiind considerați unul dintre cele mai active Organisme Intermediare care sunt implicate în gestionarea proiectelor susținute de Instrumentele Structurale. Cred că acum obligația noastră este de a confirma acceptarea în elita specialiștilor din management și de aceea mă bazezpe experiența și plus-valoarea creată de cei 107 colegi din cadrulAgenției”.
Calitatea de membruSAMRo se dobândește în urma unei activități constante de promovarea unor noi modele de gândire managerială. După cum cititorii noștri cunosc, Simion Crețu este directorul general al ADR Centru de 14 ani, iar acum este și membru al Societății amintite. Formarea sa inițială de inginer a fost completată cu obținerea titlului de doctor în Științe economice, specializarea macroeconomie, precum și custudii de drept. Experiența acumulată timp de 23 de ani în administrație îi permite domnului Crețu să contribuie activ la analiza elementelor de succes ale dezvoltării regionale și locale. În calitate de director general al ADR Centru, iar acum, ca membru al SAMRo, Simion Crețu va susținetoți actorii regionali pentru întărirea legăturilordintre nivelele guvernamentale și locale. Județul Alba și municipiul Alba Iulia, care trebuie să joace un rol tot mai important la nivel regional, în contextul reorganizării administrative, vor beneficia din plin de expertiza pe care directorul general al ADR Centru o pune la dispoziția mediului public și privat, atât în calitatea sa de manager al unei importante instituții regionale, dar și ca membru al unei asociații profesionale foarte puternice, cum este Societatea Academică de Management din România.

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com