Stop manualelor otravite!

15 decembrie 2016 20:171 comment
  • Drapelul României este steagul secuilor;
  • În stânga Prutului trăiesc doar ruși;
  • Românii nu erau în Europa în Evul Mediu;
  • Ucrainenii nu sunt popor vecin cu noi;
  • Tot spațiul fostei Iugoslavii și al Albaniei este locuit în prezent exclusiv de sârbi!

 

STIMATE DOMNULE MINISTRU MIRCEA DUMITRU,

 

            În primul rând este urgentă oprirea de la difuzarea în școli a noilor manuale de istorie pentru clasa a IV-a cu erori precum cele de mai sus, manuale aprobate de dumneavoastră în 12.10.2016, difuzare care este iminentă. O eventuală plată din bani publici pentru asemenea enormități și difuzarea lor s-ar putea încadra ca infracțiune de ”comunicare de informaţii false” (art.404 cod penal). Două dintre cele trei manuale recent aprobate de dumneavoastră conțin asemenea erori. Poate că are asemenea erori și cel de-al treilea manual aprobat dar în volumul al doilea. Pe site-ul ministerului am vizualizat doar primul volum din fiecare.

            Concomitent cu această oprire de la difuzare trebuie să opriți apariția din nou pe băncile copiilor a vreunui manual de istorie în limba maghiară care să încalce prevederile art. 46 alin (8) din legea educaţiei. Manualul în limba maghiară poate fi, conform legii, doar o traducere a unui manual aprobat în limba română.

Vă stă în puteri, domnule ministru Mircea Dumitru, să îi schimbați și sancționați urgent pe Doru Dumitrescu, inspectorul de istorie din MENCȘ și pe doamna Gabriela Droc, inspector pentru învățământul primar din MENCȘ și alții care au girat și/sau tolerat vreme de 12 ani programele de istorie și manualele de istorie de la clasa a IV-a în care drapelul României este steagul secuilor, în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruși, în care românii nu erau în Europa în Evul Mediu, în care ucrainenii nu sunt popor vecin cu noi și în care tot spațiul fostei Iugoslavii este locuit acum exclusiv de sârbi.

            Trebuie recuperate apoi și sumele plătite din bani publici pentru manualele care au fost în uz 12 ani, manuale în care drapelul României este steagul secuilor, în care la stânga Prutului trăiesc exclusiv ruși, în care românii nu erau în Europa în Evul Mediu, în care ucrainenii nu sunt popor vecin cu noi și în care tot spațiul fostei Iugoslavii este locuit acum exclusiv de sârbi.

 

Domnule ministru,

 

Recomandarea nr. 15/2001 a Consiliului Europei cu privire la studiul istoriei în secolul XXI afirmă în articolul 2, la capitolul ”Folosirea greșită a istoriei”, că ”Istoria așa cum este predată în școli nu poate în nici un fel, cu orice intenție, să fie compatibilă cu valorile fundamentale și cu statutele Consiliului Europei, în cazul în care permite sau promovează manipularea istoriei prin falsificarea sau crearea de dovezi false, statistici, imagini falsificate etc.” Veți vedea mai jos că aceste manuale manipulează prin hărți și imagini halucinante.

La articolul 4, aceeași Recomandare critică ”Programele analitice care manipulează istoria, indiferent dacă acestea rezultă din negarea faptelor istorice, falsificări, omisiuni sau ignoranță”. Veți vedea mai jos că aceste manuale falsifică hărți și omit până și popoare mari și late aflate în vecinătatea României.

Nu cred că ministerul vrea să provoce posibile pichetări ale sediului său permițând și în acest an să ajungă pe bănci manualul în limba maghiară cu încălcarea legii.

Nu că ministerul se va bucura de posibile reacții ale ambasadelor Ucrainei, R.Moldova, Croației, Sloveniei, Bosniei-Herțegovina, Macedoniei și Albaniei permițând să ajungă pe băncile elevilor cele două manuale (din 3 aprobate) în care pe teritoriul lor trăiesc excusiv ruși sau sârbi.

Când Hans Klemm, ambasadorul SUA la București, s-a fotografiat alături de steagul ținutului secuiesc, i s-au adresat multe reproșuri și mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru.

Când James Pettit, ambasadorul SUA la Chișinău, a afirmat că Moldova este o țară cu etnici care vorbesc o limbă diferită decât în România, a fost numit prost, incult, idiot, inamic și mai toată clasa politică de la noi l-ar fi schimbat și pe el dacă i-ar fi stat în puteri acest lucru.

Vă spun că nu am în fișa postului să găsesc o ieșire din impas dar, poate, ca temei juridic pentru stoparea de la distribuție a celor două noi manuale, dintre cele trei recent aprobate, ar putea fi METODOLOGIA privind evaluarea metodico-ştiinţifică a manualelor şcolare pentru învăţământul preuniversitar, metodologie care face vorbire la o lieră p) despre o ”reverificare a manualelor şcolare sub aspectul actualităţii/ corectitudinii informaţiei şi al calităţii ştiinţifice şi didactice în baza unor analize de impact sau a feedbackului obţinut prin examene şi evaluări naţionale şi internaţionale, prin evaluarea de proces, prin studii şi cercetări psihopedagogice/ didactice.”

 

1.DRAPELUL ROMÂNIEI ESTE STEAGUL SECUILOR

            În harta de la pagina 74 a manualului de istorie de clasa a IV-a al editurii T3 KIADO aprobat prin ordin de ministru drapelul României este steagul secuilor. Până și autorul acestui manual în limba maghiară poate invoca scuza că programa școlară nu îi cere să trateze distinct tema ”România” ci îi cere ferm doar ”comunităţi ale minorităţilor de pe teritoriul actual al României” și prin urmare nu ar fi fost obligat să pună vreo hartă a acesteia sau a țărilor române. Programa școlară nu l-a obligat nici să treacă în manual drapelul României fiindcă programa trece explicit și limitativ doar Simbolurile Uniunii Europene (drapel, imn, ziua Europei)”.

            Începând cu 2006 acest manual este înscris anual în catalogul manualelor şcolare valabile în învăţământul preuniversitar. În paginile lui, despre Trianon se spune (pe banii statului român) că este Dictatul de la Trianon. În cuprinsul acestui manual (cum era şi firesc) sunt multe hărţi (am numărat 22) dar niciuna a României sau al vreunui stat medieval românesc (asta nu mai este firesc dar programa nu obliga la aşa ceva). Conturul României apare doar pe harta Europei, dar nici nu scrie că este România. Mai apar în acest manual plătit de statul român vreo 64 de drapele ale unor ţări contemporane sau din trecut. Aţi ghicit că niciunde nu apare tricolorul românesc. Culmea că este perfect în conformitate cu programa școlară oficială elaborată de cei doi inspectori școlari din minister.

De fapt acest manual nici nu avea voie să apară fiindcă articolul 120 alin. (2) din vechea lege a învățământului și art. 46 alin (8) din noua lege a educaţiei zic că ,,În învățământul primar, gimnazial și liceal cu predare în limbile minorităților naționale, disciplinele Istoria și Geografia României se predau în aceste limbi, după programe școlare si manuale identice cu cele pentru clasele cu predare în limba română, cu obligația transcrierii și a însușirii toponimiei și a numelor proprii românești și în limba română.” Aici manualul este în mare defect fiindcă nici vorbă să fie identic cu vreun manual pentru clasele cu predare în limba română, iar Carol I apare doar ca I Karoly. Această prevedere trebuia să o cunoască cei doi inspectori care l-au girat an de an şi l-au trecut în catalogul manualelor. Cineva trebuia măcar să îl răsfoiască. Din acest manual elevii nici nu au aflat încă în ce ţară trăiesc, care este drapelul sub care slujesc şi mai nimic despre populaţia majoritară. Aceşti elevi sunt crunt discriminaţi, tăindu-li-se contactul cu realitatea vor avea probleme de integrare în societatea românească. Doar elevi astfel educaţi pot ajunge adulţii românofobi şi dintre cei care dau jos cu tricolorul românesc. Fac asta fiindcă şcoala nu le-a adus încă la cunoştinţă în ce ţară trăiesc. Şi asta pe banii statului român, după manuale şi programe plătite de noi toţi. Iată mai jos coperta acestui manual care a ajuns în școli cu încălcarea gravă a prevederilor explicite ale legilor:

 

2.ÎN STÂNGA PRUTULUI TRĂIESC DOAR RUȘI

În manualul de istorie de la clasa a IV-a al editurii Corint (aprobat prin ordinul ministrului nr 5472 din 12.10.2016), la pagina 27, la ”popoare de azi”, în stânga Prutului apare doar poporul rus! Le aducem la cunoștință autorilor și oficialilor din minister că rușii sunt tare, tare departe de Prut. Sunt tare departe și de Nistru fiindcă între români și ruși mai sunt ucrainenii, un popor mai numeros decât toți vecinii noștri laolaltă.

Exact aceeași hartă a fost și în vechiul manual al editurii Corint însă la pagina 11.

3.ROMÂNII NU ERAU ÎN EUROPA ÎN EVUL MEDIU

O altă gogomănie se poate vedea mai jos. În noul manual de istorie de la clasa a IV-a al editurii Corint (aprobat prin ordinul ministrului nr 5472 din 12.10.2016), la pagina 25, românii nu există defel în Evul Mediu. Nici Rösler, în teoria lui, nu a avut curajul să îi șteargă de tot din Europa pe români. El măcar îi vedea la sud de Dunăre până la 1241. Teoria roessleriană, era în fond, o reacție la acțiunile de emancipare a românilor transilvăneni. În cazul hărții de mai jos sunt sigur că este vorba doar de ignoranță crasă. În vechiul manual al editurii Corint, această hartă de mai jos a fost la pagina 10.

Nu are rost să pomenesc și despre jalnica alăturare a dacilor cu turcii. Mai toți învățătorii și profesorii de istorie se străduiesc să îi scoată din cap câte unui Gigel ideea că Decebal a luptat cu turcii. Harta aceasta de mai jos zici că exact pentru a induce această confuzie a fost întocmită.

Pe unele hărți din vechi și noi manuale românii nu apar în evul mediu fiindcă programa induce acest lucru. Vedeți mai jos exact textul programei care zice în titlu ”popoare de ieri și de azi” împărțindu-le apoi în două calupuri. Autorii de manuale mai riguroși sau cu vederi mai înguste au luat literal programa și au făcut hărți pentru ”popoarele de ieri” cu popoare din primul calup din programă (Dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii, românii lipsesc și de aceea lipsesc și în hărțile cu evul mediu) și alte hărți pentru ”popoare de azi” cu popoare din al doilea calup din programă (Românii, francezii, ungurii, germanii, ruşii, sârbii, bulgarii lipsesc ucrainenii și alții și de aceea nu apar nici în manuale).

Iată exact textul din programa școlară care este la baza erorilor din manuale.

A.POPOARE DE IERI ŞI DE AZI

  • Dacii, romanii, grecii, galii, slavii, turcii
  • Românii, francezii, ungurii, germanii, ruşii, sârbii, bulgarii

 

Aceeași lipsă a românilor în evul mediu apare și în figura 1 de la pagina 20 și într-unul dintre noile manuale ale editurii Aramis:

 

4.UCRAINENII NU SUNT POPOR VECIN CU NOI

La pagina 30 a unuia dintre noile manuale ale editurii Aramis apare harta de mai jos. Elevilor li se cere să observe harta și să numească popoarele vecine românilor. Culmea este că lipsesc pe hartă ucrainenii, cel mai numeros popor vecin cu noi, un popor care este cât toți vecinii noștri laolaltă. Vă veți întreba cum este posibilă o asemenea eroare. Vă amintesc că în programa școlară veche și nouă apar, dintre vecinii noștri, trecuți doar bulgarii, sârbii și ungurii. Mai apar și rușii cu toate că nu ne sunt vecini. Dacă programa nu i-a prevăzut pe ucraineni, nici manualele nu i-au trecut. Am prevenit ministerul asupra acestei omisiuni, o dată încă de când programa era în fașă și mai apoi înainte să fie tipărite manualele. Halal autori de programe și manuale! Dacă în programa girată și/sau tolerată de inspectorii Dumitrescu și Droc nu apar ucrainenii, nu apar ucraineni nici în manuale fiindcă între criteriile de evaluare a manualelor se specifică ”respectă programa, nu omite conţinuturi obligatorii şi nu tratează conţinuturi necuprinse în programa şcolară”.

5.TOT SPAȚIUL FOSTEI IUGOSLAVII ȘI AL ALBANIEI ESTE LOCUIT ACUM EXCLUSIV DE SÂRBI

Se spunea că este nevoie de manuale noi ca să nu mai apară Iugoslavia pe hărțile din manuale. A ieșit însă mult mai rău: în locul fostei Iugoslavii apar exclusiv ”SÂRBI”, fără croați, fără sloveni, fără bosniaci, fără macedoneni. Este jalnic! Măcar ”Iugoslavia” însemna ”țara slavilor de sud”. Acum, în noul manual al editurii Aramis, prin figura 2 de la pagina 20 se trage concluzia că în Slovenia și în Croația și în Bosnia și în Macedonia și în Albania trăiesc doar sârbi. Ce revoltate pot fi aceste state dintr-o zonă atât de sensibilă când vor vedea această hartă! Sper să nu fie distribuit elevilor nici acest manual. Au fost trecuți doar sârbii fiindcă așa cerea programa veche pe care am numit-o public încă din 2005 ca ”scandaloasă” și așa apare și în noua programă. Între criteriile de evaluare a manualelor se specifică ”respectă programa, nu omite conţinuturi obligatorii şi nu tratează conţinuturi necuprinse în programa şcolară”. În programa girată și/sau tolerată de inspectorii Dumitrescu și Droc au apărut doar sârbi, doar sârbi au apărut și în manuale.

Dintre cele 3 manuale în limba română aprobate în octombrie 2016 doar în unul singur (primul din imaginea de mai jos) nu am găsit enormități scandaloase.

 

Dintre vechile manuale, într-un singur manual dintre cele 8 consultate scrie (din greşeală) ,,27 martie 1918 Unirea Basarabiei”. În niciun manual dintre acestea nu scrie despre ce i s-a întâmplat Moldovei în 1812 fiindcă programa nu pomenea despre aceasta.

Despre ruşi, bulgari, sârbi şi maghiari se spune şi câţi dintre ei trăiesc peste frontierele ţărilor lor şi câţi dintre fiecare trăiesc în România. Despre unguri scrie că 10 mil. trăiesc în Ungaria şi România, iar peste hotare încă 5 mil (SUA, Canada, Australia). Nu se spune în manuale deloc că mulţi români trăiesc şi peste graniţele Românie de azi: în R.Moldova, Ucraina, Serbia, Bulgaria şi Ungaria asta ca să nu pomenim că este ignorată complet ramura aromână a neamului nostru din Balcani.

În 20.02.2005 am făcut parte din comisia de învăţători care trebuia să avizăm noile programe după care au ieşit minunile acestea de manuale. Programa de istorie pentru clasa a IV-a a fost respinsă atunci de noi cu argumente, iar secretarul de stat Vasile Molan a cerut să se consemneze în procesul verbal că autorul programei va ţine legătura cu noi pentru a întocmi o altă programă. La câteva zile s-a schimbat şi guvernul şi domnul Molan. Oamenii din minister a căror demitere o aștept (Doru Dumitrescu și Gabriela Droc), umiliți de fostul secretar de stat şi de cei 15 învăţători, s-au prezentat noului ministru cu textul vechi din care nu au modificat nicio virgulă (nu cred că programa a fost dusă la ministru la semnat de inspectorul de sport). Ministrul a semnat în 20 04 2005 cu bună credinţă pentru intrarea în vigoare a programei mizând pe profesionalismul celor din minister. Văzând programa școlară apărută în aceeași formă ridicolă am trimis un memoriu la vremea respectivă ministerului dar acesta le-a luat apărarea propriilor inspectori. Apoi au apărut manualele care au chipul și asemănarea programei.

Cam aceeași programă, ușor cosmetizată, a fost aprobată și recent, în 2.12.2014. Le-am semnalat aceste erori mai multor miniștri în 2005, 2006 etc. Domnului ministru Pricopie i-am dăruit personal aceste manuale în august 2014. Despre erorile științifice și viciile programei și ale manualelor de istorie de la clasa a IV-a am scris un memoriu consistent care apare și în buletinul congresului din 2016. În august 2016 i l-am transmis și domnului ministru Mircea Dumitru prin intermediul doamnei Anca Petrache din minister, doamnă care a fost delegată de minister la congresul asociației noastre. Mi se promisese că mă va invita la o discuție dar până acum nu am fost încă invitat.

Cu stupoare am văzut acum că și două dintre cele trei manuale noi din octombrie 2016 au aceleași erori. Sper ca acest demers al meu (sau al nostru dacă veți fi de acord) să oprească aceste două manuale ca să ajungă pentru încă 12 ani pe băncile școlarilor învățându-i că în stânga Prutului trăiesc exclusiv ruși. Mai sper, prin demersul meu (sau al nostru dacă veți fi de acord) ca noul manual în limba maghiară (aflat probabil încă în lucru) să nu mai pună pe conturul României steagul secuiesc și să fie o traducere a unui manual aprobat în limba română, așa cum cere legea.

De 12 ani, peste 1 600 000 de elevi au ,,învăţat” deja conform acestor programe și manuale și se poate ca încă 12 ani să fie la fel pentru alte milioane de școlari care vor trece prin clasa a IV-a, atât timp cât în minister rămân aceiași responsabili care să păstorească istoria și învățământul primar. Miniștrii se schimbă, elevii sunt alții an de an, acești inspectori sunt aceiași din anii 90.

6.CUM DE MI-AM PERMIS SĂ SESIZEZ ACESTE LUCRURI?

Sesizarea o fac în nume personal. Nu am cerut acordul niciunui for ca să sesizez lucruri evidente aflate între paginile manualelor la cutare sau cutare pagină. Nu am vrut și nici nu era nevoie să îmi expun colegii ranchiunii vreunuia dintre șefii lor certați cu dreptul la opinie.

Nu am lansat vreo petiție online din aceleași considerent: nu era nevoie. Totul despre programe și manuale este verificabil în textul și hărțile de acolo.

Îi pomenesc pe cei doi inspectori fiindcă dumnealor sunt șefii acestor arii de la începutul acestei întâmplări și fără întrerupere. Ei au tolerat 12 ani aceste enormități în curtea lor fiindcă nu știu să fi făcut încercări de a îndrepta lucrurile, nici măcar atunci când le-am semnalat aceste situații.

Poate o analiză a ministrului va descoperi că ei au luptat eroic pentru adevărul istoric de 12 ani fără încetare dar că eu nu știu acest lucru. Poate și/sau alții sunt vinovați. Hățișurile din minister nu îmi sunt cunoscute. Văd doar programa pe care trebuie să o respect la clasă și manualele pe care trebuie să le pun pe băncile elevilor. Mai știu și de ședința de la minister din 2005 la care am participat personal și despre care am scris mai sus.

Viorel Dolha,

președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România

Arad, str. 6 Vânători, nr.51, bloc V9, sc.B, ap.5, cod poștal 310162

0723259290, 0744195155

            PS

V-am transmis, domnule ministru, rugămintea să luați măsurile care se cuvin. Cei doi inspectori din minister se văd mai imuni decât ambasadorii SUA. Îmi și scriu că se vor adresa instanțelor și că vor dovedi că nu au nimic în comun cu istoria sau cu ciclul primar. Nu mă intimidează aceste mesaje ale domniilor lor. Eu, din contră, mă aștept să fiu felicitat chiar de dumneavoastră pentru că semnalez asemenea enormități care, dincolo de răul pe care îl fac noii generații, fac de râs și ministerul și întreg sistemul de învățământ românesc.

Le amintesc că problema nu este în ce am spus sau scris eu. Problemele se găsesc între paginile vechilor și noilor manuale din ariile pe care, cel puțin așa știu, că încă le conduc.

Dacă într-o săptămână nu se întâmplă nimic mă obligă conștiința să mă adresez eu instanței pentru ca să apăr dreptul micilor școlari de a li se livra în școala publică informații corecte din punct de vedere științific. Presupunând că ar trebui să apelez la instanță, sigur că nu voi chema în instanță ministerul agriculturii. Din ministerul educației nu cred că îl voi chema în instanță pe portar. Unii zic că procedura spune că trebuie chemat șeful instituției, alții că pot fi chemați cei care păstoresc direct aria respectivă. Sper să nu se ajungă la așa ceva. Mizez pe buna dumneavoastră credință pe dreapta dumneavoastră judecată. Știu că nu ministrul scrie programe școlare și manuale și că nu le poate citi pe toate.

De imputat v-aș imputa doar o eventuală lipsă de reacție acum, după ce v-am informat direct și despre noile manuale. M-aș bucura să îmi comunicați cât de lapidar demersurile pe care le faceți pentru îndreptarea situației. Despre erorile manualelor valabile până în 1 septembrie 2016 sunt sigur că doamna Petrache v-a înmânat memoriul meu în august 2016, atunci când ați delegat-o la congresul nostru. Cam aceleași erori se repetă și în cele noi.

            Îmi pare rău de disconfortul pe care l-am provocat oficialilor din minister. Oare cine le va cere însă iertare celor 12 generații de școlari pentru dezinformările la care au fost supuși? Voi ajunge să trăiesc într-o asemenea Românie în care un oficial să le ceară iertare pentru crasele și evidentele traume intelectuale la care sistemul i-a supus 12 ani?mircea-dumitru-2

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com