Traseele de transport public judeţean din Alba dau bătăi de cap autorităţilor judeţene

11 iulie 2013 11:131 comment

DSC09518Consilierii judeţeni s-au întâlnit joi, în şedinţă extraordinară pentru a discuta un proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii directe a traseului Aiud-Livezile- Rimetea din Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 1 iulie 2008-31 decembrie 2013. Acest proiect de hotărâre vine după ce transportatorul de pe acel traseu, Excelent Trans, s-a retras conform declaraţilor autorităţilor judeţene din cauza faptului că traseul nu e rentabil economic, deşi foarte multă lume face naveta la Aiud pe acest traseu. Consilierii judeţeni au aprobat în unanimitate atribuirea directă a transportului pe acest traseu, până în 31 decembrie 2013, operatorului Aitrans după ce au primit aviz favorabil pentru această măsură din partea MDRAP.
Trebuie precizat faptul că în acest moment există o problemă în ce priveşte traseele de transport public judeţean în Alba, confor declaraţilor preşedintelui CJ Alba numărul lor fiind de opt. Printre traseele neacoperite, de aproximativ o lună, după ce Excelent Trans s-a retras se numără: Aiud-Ponor-Geogel, Aiud-Lopadea Nouă-Hopârta, Aiud-Lopadea Nouă-Turdaş, Blaj-Cergău Mare, Blaj-Roşia de Secaş iar transportatorul rutier Gicu Trans s-a retras de pe traseul Alba Iulia-Ohaba.
Preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel a spus că declaraţile unor transportatori cum că au fost înlăturaţi de pe anumite trasee sunt nefondate. „În acest moment mai sunt opt trasee neacoperite, s-au retras firmele de pe trasee, motivele fiind că nu mai sunt rentabile economice pentru ele. Aceasta este legistlaţia, lucrează în favoarea operatorului şi nu a cetăţenilor. Noi am propus grupe de trasee astfel încât dacă pleacă de pe un traseu să plece de pe toate. Avem o mare problemă cu legistlaţia care guvernează acest domeniu mare pentru că nu este deloc în interesul cetăţeanului ci este făcută pentru transportatori. Traseele sunt neocupate în acest moment pentru că ei, transportatori, s-au retras, nu pentru că le-a spus cineva să se retragă ca să intre altcineva. Spun asta, ca să lămurim un aspect după ce am înţeles că uni motivează faptul că se retrag de pe trasee prin faptul că unii le-ar fi cerut acest lucru. Nu este adevărat. Ei sunt invitaţi să-şi facă traseele licitate dar legea le permite din păcte să facă orice. Sperăm să nu mai apară situaţii de acest gen” a spus preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel.
Ce este trist este faptul că pe traseele de unde s-au retras operatorii cel mai mult au de suferit oamenii care circulă zi de zi pe aceste rute, în această situaţie deocamdată aceştia trebuind să gpăsească alte soluţii pentru a ajunge la servici sau unde au treabă

Tags:

1 Comment

 • D-lui Dumitrel legislatia in transporturi este foarte clara . L 92/2007 art.1 , alin. (4) transpune fara echivoc drepturile si obligatiile Consiliului Judetean :
  (4) Serviciul de transport public local de persoane şi de mărfuri se organizează de către autorităţile administraţiei publice locale, pe raza administrativ-teritorială respectivă, cu respectarea următoarelor principii:
  a) promovarea concurenţei între operatorii de transport, respectiv transportatorii autorizaţi, cărora li s-a atribuit executarea serviciului;
  b) garantarea accesului egal şi nediscriminatoriu al operatorilor de transport şi al transportatorilor autorizaţi la piaţa transportului public local;
  c) garantarea respectării drepturilor şi intereselor utilizatorilor serviciului de transport public local;
  d) rezolvarea problemelor de ordin economic, social şi de mediu ale localităţilor sau judeţului respectiv;
  e) administrarea eficientă a bunurilor aparţinând sistemelor de transport proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale;
  f) utilizarea eficientă a fondurilor publice în activitatea de administrare sau executare a serviciului de transport public local;
  g) deplasarea în condiţii de siguranţă şi de confort, inclusiv prin asigurarea de risc a mărfurilor şi a persoanelor transportate, precum şi a bunurilor acestora prin poliţe de asigurări;
  h) asigurarea executării unui transport public local suportabil în ceea ce priveşte tariful de transport;
  i) recuperarea integrală a costurilor de exploatare, reabilitare şi dezvoltare prin tarife/taxe suportate de către beneficiarii direcţi ai transportului, denumiţi în continuare utilizatori, şi prin finanţarea de la bugetele locale, asigurându-se un profit rezonabil pentru operatorii de transport şi transportatorii autorizaţi;
  j) autonomia sau independenţa financiară a operatorilor de transport şi a transportatorilor autorizaţi;
  k) susţinerea dezvoltării economice a localităţilor prin realizarea unei infrastructuri de transport moderne;
  l) satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
  m) protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
  n) integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;
  o) dispecerizarea transportului public local de persoane realizat prin programe permanente;
  p) consultarea asociaţiilor reprezentative ale operatorilor de transport şi/sau ale transportatorilor autorizaţi, precum şi ale utilizatorilor în vederea stabilirii politicilor şi strategiilor locale privind transportul public local şi modalităţile de funcţionare a acestui serviciu.

  D-le presedinte va reamintesc faptul ca, sub sloganul ” grupam traseele pentru a nu ramane trasee neefectuate , gata cu mofturile etc ” incepand din anul 2008 Consiliul Judetean pastorit de dv. a efectuat ”manevre” nelegale/frauduloase, in vederea :
  – stabilirii Oligarhiei financiare ,
  – stabilirii pozitiei dominante a transportului de persoane ,
  – stabilirii privilegiului pentru gastile monopoliste ,
  ” manevre ” prin care sau inlaturat/falimentat 50% din transportatorii de persoane din judet .

  Va rog sa ne raspundeti la urmatoarea intrebare :
  CATE TRASEE ERAU NEACOPERITE INAINTE DE 2008 ?
  DE CE NU ATI RESPECTAT PREV. L92/2007?
  Exemplificativ in acest sens :
  ART.1 , alin. (4) si
  ART. 37
  (1) Atribuirea în gestiune directă sau delegată, conform legii, a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate se finalizează prin eliberarea licenţelor de traseu operatorilor de transport rutier sau transportatorilor autorizaţi respectivi.
  (2) Odată cu aprobarea programului de transport public local sau judeţean de persoane prin curse regulate, realizate cu autobuze, troleibuze, tramvaie sau trenurile de metrou, după caz, consiliile locale, consiliile judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, vor stabili modalităţile de atribuire în gestiune, pentru executarea serviciului de transport public local, pe întreaga reţea de trasee, pe grupe de trasee şi pe trasee.
  (3) În cazul în care traseele serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate nu pot fi deservite de un singur operator de transport rutier şi/sau transportator autorizat, autoritatea administraţiei publice locale are dreptul să decidă atribuirea gestiunii pentru grupe de trasee distincte sau pentru câte un singur traseu şi va încheia, după caz, contracte de dare în administrare sau contracte de delegare a gestiunii, cu 2 sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, desemnaţi câştigători.

  (5) În situaţia prevăzută la alin. (3), în contractele de atribuire a gestiunii serviciului de transport public local se vor stabili clauze privitoare la valabilitatea legitimaţiilor de călătorie individuale emise pentru fiecare dintre operatorii de transport rutier sau transportatorii autorizaţi, după caz, pe toate mijloacele de transport în comun.
  (6) În cazul în care se vor încheia contractele respective cu 2 sau mai mulţi operatori de transport rutier sau transportatori autorizaţi, desemnaţi câştigători, între aceştia şi autoritatea administraţiei publice locale se va încheia un contract de distribuire a încasărilor provenite din vânzarea legitimaţiilor de călătorie individuale cu valabilitate pe toate mijloacele de transport, prin care se va stabili modul concret în care se vor repartiza veniturile cuvenite fiecărui operator de transport rutier sau transportator autorizat.

  Daca prev. L 92/2007 mai sus enumerate erau respectate CETATEANUL AR FI BENEFICIAT DE :
  – satisfacerea cu prioritate a nevoilor de deplasare ale populaţiei, ale personalului instituţiilor publice şi ale operatorilor economici pe teritoriul unităţilor administrativ-teritoriale prin servicii de calitate;
  – protecţia categoriilor sociale defavorizate, prin compensarea costului transportului de la bugetul local;
  – integrarea tarifară prin utilizarea unui singur tip de legitimaţie de călătorie pentru toate mijloacele de transport public local de persoane prin curse regulate;

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com