Tribunalul Alba isi suspenda activitatea!

22 ianuarie 2020 18:501 comment

Biroul de Informare şi Relaţii Publice al Tribunalului Alba  este abilitat să vă remită următorul:  

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Suspendarea activităţii de judecată la Tribunalul Alba

 

pe care vă rugăm să-l daţi publicităţii, pentru o cât mai exactă informare a opiniei publice:

 

          Prin H O T Ă R Â R E A Nr.2/2020 Adunării Generale a judecătorilor din cadrul Tribunalului Alba,  întrunită la data de 22.01.2020, s-a hotărât  suspendarea activităţii de judecată, începând cu data de 23 ianuarie 2020, cu excepţia cauzelor având ca obiect adoptarea unor măsuri preventive în materie penală.

            La adoptarea acestei hotărâri s-au avut în vedere următoarele argumente:      

–  prevederile Constituției României potrivit cărora statutul magistratului impune acordarea pensiei de serviciu şi a remunerației adecvate ca o componentă a independenței justiției, garanție a statului de drept;

– necesitatea respectării de către puterea legislativă și puterea executivă a obligației de rang constituțional de a garanta judecătorilor și procurorilor, la încetarea funcției, plata unei pensii al cărei nivel să fie cât mai apropiat posibil de nivelul ultimei remunerații, dar şi a obligației de a garanta acestora o remunerație adecvată;

– jurisprudența constantă a instanței constituționale care a stabilit fără echivoc că independența justiției, ca garanție constituțională, include securitatea financiară a magistraților, care presupune și asigurarea unor garanții sociale, precum pensia de serviciu;

– împrejurarea că pensia de serviciu reflectă în prezent şi incompatibilităţile pe care trebuie să le respecte judecătorul pe parcursul întregii cariere profesională;

– eliminarea pensiei de serviciu şi a potențialelor demersuri care ar putea conduce la încălcarea independenței şi afectării statutului constituţional al judecătorilor;

 

 

TRIBUNALUL ALBA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com