Tribunalul Alba la ora bilantului

31 ianuarie 2019 18:190 comments

În data de 31.01.2019, Tribunalul Alba a prezentat Bilanţul activităţii desfăşurate în cursul anului 2018, în cadrul Adunării generale a judecătorilor din cadrul acestei instanţe.

La şedinţa de bilanţ au participat, alături de judecătorii Tribunalului Alba, domnul judecător Liviu Gheorghe Odagiu – preşedintele Curţii de Apel Alba Iulia, domnul judecător Mocan Aurelian Gheorghe – vicepreşedinte  al Curţii de Apel Alba-Iulia, preşedinţii judecătoriilor din circumscripţia Tribunalului Alba, domnul avocat Mihai Baco – decan Baroul de avocaţi Alba, doamna Boicean Danusia – procuror şef D.N.A. – Serviciul Teritorial Alba, domnul Cioancă Dan Ştefan – prim-procuror Parchetul de pe lângă Tribunalul Alba, domnul Itu Emil Ioan – director Penitenciarul Aiud, doamna Pântea Roxana – şef Serviciu Probaţiune Alba,  domnul Giurea Marius Claudiu – inspector şef Jandarmeria Alba.

            Sinteza raportului de bilanţ evidenţiază următoarele date:

În cursul anului 2018, la instanţele din judeţul Alba s-au înregistrat un număr de 29.480 cauze nou intrate, cu 3.334 cauze mai puţin decât în anul 2017. Din acest total, 6.132 cauze au fost înregistrate la Tribunalul Alba, restul de 23.348 fiind înregistrate la cele 5 judecătorii, astfel: 9.706 cauze la  Judecătoria Alba Iulia, 5.304 cauze la Judecătoria Aiud, 2.439 cauze la Judecătoria Câmpeni, 2.598 cauze la judecătoria Blaj, 3.301 cauze la Judecătoria Sebeş.

Comparativ cu anul 2017, la nivelul Tribunalului Alba, în anul 2018 se constată o scădere a numărului de cauze nou intrate, respectiv cu 4.290 dosare mai puţin, iar la nivelul judecătoriilor numărul cauzelor nou intrate a crescut cu 956 dosare . Cea mai mare creştere la nivelul judecătoriilor s-a înregistrat la Judecătoria Blaj, unde numărul cauzelor nou intrate a crescut în anul 2018 la 2.598 cauze, faţă de 2.128 cauze în anul 2017.

 Volumul de activitate la nivelul instanţelor din judeţul Alba a înregistrat o scădere  faţă de anul 2017 de la 44.767 – în anul 2017, la 40.972 – în anul 2018. Astfel, pe rolul Tribunalului Alba s-au aflat, în anul 2018, un număr de 9.755 cauze, din care 6.132 cauze nou intrate şi 3.623 cauze pe stoc (nesoluţionate la 01.01.2018). Analizând datele privind evoluția volumului de activitate, în perioada 2016 – 2018, la nivelul Tribunalului Alba   se  observă o tendinţă de scădere a volumului de activitate iar la nivelul judecătoriilor  din raza  Tribunalului Alba o  tendinţă de  creştere raportat la anul 2016 şi 2017.

În anul 2018, la nivelul instanţelor din judeţul Alba a scăzut numărul cauzelor soluţionate cu 4.280 cauze faţă de anul 2017, fiind soluţionate 29.328 cauze faţă de 33.608 cauze în anul 2017. Numărul cauzelor soluţionate la Tribunalul Alba a scăzut în anul 2018, la 6.579 cauze, faţă de 11.574 cauze în anul 2017, mai puţin cu 4.995 cauze.

Din numărul total de 29.480 cauze nou intrate la instanţele din judeţul Alba, în anul 2018 au fost înregistrate: 7.068 cauze în materie penală; 19.545 cauze în materie civilă; 2.532 cauze în materie de contencios administrativ, fiscal; 335 cauze în materia falimentului.

La Tribunalul Alba, din totalul de 6.132 cauze înregistrate în anul 2018 au fost repartizate: 1.003 cauze Secţiei penale;  2.825 cauze repartizate Secţiei civile; 2.304 cauze Secţiei II civile de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă.

În anul 2018, pe rolul Secţiei I civile a existat un număr total de 4.517 cauze, din care 1.692 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 2.825 sunt cauze înregistrate în anul 2018. Din cele 4.517 cauze aflate pe rolul Secţiei civile în anul 2018, au fost soluţionate 2.728 cauze, din care 79 recursuri, 619 apeluri şi 2.030 fonduri, iar pentru anul 2018 a rămas un stoc de 1.789 cauze din care: 65 recursuri, 569 apeluri si 1.155 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2018  pe materii (%) este : civil 34%,  minori şi familie 8%,  asigurări sociale 13%, litigii de muncă 45%.

În anul 2018, pe rolul Secţiei II civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă, a existat un număr total de 3986 cauze, din care 1.682 cauze reprezintă stoc din anul anterior şi 2.304 sunt cauze înregistrate în anul 2018. Din cele 3.986 cauze aflate pe rolul Secţiei a II-a civilă, de contencios administrativ, fiscal şi de insolvenţă pe perioada anului 2018, au fost soluţionate 2.782 cauze, din care 42 recursuri, 1.233 apeluri şi 1.507 fonduri, iar pentru anul 2018 a rămas un stoc de 1.204 cauze din care: 16 recursuri, 351 apeluri si 837 fonduri. Ponderea dosarelor nou intrate în cursul anului 2018 , pe materii (%,) este: faliment 15%, litigii cu profesioniştii 24% , contencios administrativ şi fiscal 61%.

În anul 2018, pe rolul Secţiei penale a existat un număr total de 1.252 cauze, din care 249 cauze reprezintă stoc din anul anterior  şi 1.003 sunt cauze înregistrate în anul 2018. Din cele 1.252 cauze aflate pe rolul Secţiei penale în anul 2018, au fost soluţionate 1.406 cauze ( 622 fonduri şi 447 contestaţii) , iar pentru anul 2018 a rămas un stoc de 183 cauze din care: 150 fonduri si 33 contestaţii.

Schema posturilor de judecător pentru acest an la Tribunalul Alba  a fost de 30, în timp ce media posturilor de judecător efectiv ocupate pe parcursul anului a fost de 28,6.

Din punct de vedere al încărcăturii medii înregistrate la Tribunalul Alba, media încărcăturii pe schemă se situează sub media la nivel naţional, iar media încărcăturii pe judecător se situează sub media la nivel naţional. Încărcătura, atât pe schemă cât şi pe judecător, la nivelul Tribunalului Alba, a fost în cursul anului 2018 mai mică decât media înregistrată de celelalte două tribunale din circumscripţia Curţii de Apel Alba-Iulia.

Potrivit evidenţelor extrase din sistemul ECRIS, reiese că judecătorii din cadrul Tribunalului Alba s-au încadrat în anul 2018 în gradele de eficienţă „Foarte eficient” şi „Eficient”.

Încărcătura  pe schemă în anul 2018 la judecătoriile din raza Tribunalului Alba a fost apropiată sau peste media pe ţară, singura judecătorie care s-a situat mult peste medie fiind Judecătoria Sebeş. În ceea ce priveşte încărcătura pe judecător în anul 2018 la judecătoriile din raza Tribunalului Alba, se constată că a fost apropiată sau peste media pe ţară, singura judecătorie care s-a situat mult peste medie fiind Judecătoria Sebeş.

Începând cu anul 2015, activitatea instanţei este analizată şi în baza indicatorilor de eficienţă aprobaţi prin Hotărârea nr. 1305/09.12.2014 a Consiliului Superior al Magistraturii, modificată prin Hotărârea nr. 149/19.03.2015 şi Hotărârea nr.683/22.09.2015.

În ceea ce priveşte activitatea instanţei din perspectiva noilor indicatori de performanţă a eficienţei activităţii instanţelor, la nivelul anului 2018, Tribunalul Alba a fost „EFICIENT”, din punct de vedere al gradului general de eficienţă.

Cei cinci indicatori care au condus la stabilirea acestuia s-au situat în următoarele grade de eficienţă:

– Rata de soluţionare a dosarelor –    Foarte eficient

– Stocul de dosare –                             Satisfăcător

– Ponderea dosarelor închise într-un an – Foarte eficient

– Durata medie de soluţionare –         Foarte eficient

– Redactările peste termenul legal –    Eficient

Judecătoriile din raza de competenţă a Tribunalului Alba, au înregistrat la nivelul anului 2018, următoarele grade, în ceea ce priveşte gradul general de eficienţă:

– Judecătoria Alba-Iulia – Eficient

– Judecătoria Aiud      – Eficient

– Judecătoria Blaj        – Foarte eficient

– Judecătoria Cîmpeni            – Eficient

– Judecătoria Sebeş     – Eficient

În urma întocmirii acestei analize, se constată că, dincolo de unele excepţii relevate la analiza fiecărui indicator, activitatea instanţelor din circumscripţia Tribunalului Alba şi rezultatele obţinute de acestea în anul 2018 sunt pozitive.

 

În anul 2018 se observă, în mare, o stabilizare a schemelor de personal la instanţele din raza Tribunalului Alba.  Astfel, la data de 01.01.2018, Tribunalul Alba  avea prevăzute în statul de funcţii:

 • 30 posturi judecător;
 • 2 posturi asistent judiciar;
 • 38 posturi grefier;
 • 4 posturi grefier – arhivar
 • 2 posturi grefier – registrator;
 • 6 posturi specialişti IT;
 • 1 post agent procedural;
 • 2 posturi aprod;
 • 3 posturi şofer;
 • 1 post manager economic;
 • 6 posturi consilier;
 • 2 posturi referent.

La data de 31.12.2018 la Tribunalul Alba erau două posturi vacante pentru funcţia de grefier , în vederea ocupării lor au fost efectuate demersurile necesare.

          În raza Tribunalului Alba, funcţionează un număr de 5 de instanţe, în 4 imobile proprietate publică, în administrare sau în folosinţă, din care 2 sedii (imobile) sunt în stare tehnică foarte bună şi nu necesită lucrări imediate, respectiv cele în care funcţionează Judecătoria Blaj şi Judecătoria Câmpeni.

                 Tribunalul Alba şi Judecătoria Alba-Iulia ocupă în prezent parterul, mezaninul si etajul 1 al clădirii situate în Alba Iulia, Piaţa Iuliu Maniu, nr. 24, a cărei suprafaţă totală desfăşurată este de 2800 mp, iar etajul 2 şi mansarda clădirii sunt ocupate de parchetele de pe lângă aceste instanţe. Spaţiul ocupat la ora actuala de Tribunal si Judecătorie este total insuficient (cca. 5 mp suprafaţă de birou pe persoană), fiind necesară construirea unui nou sediu pentru Tribunalul Alba, urmând ca în viitor, Judecătoria Alba-Iulia să ocupe tot spaţiul existent.

            Astfel, la data de 31.10.2014, Consiliului Local al Municipiului Alba Iulia a adoptat  Hotărârea nr. 316, prin care s-a transmis din domeniul public al Municipiului Alba Iulia şi administrarea Consiliului Local, în domeniul public al Statului Român, terenul în suprafaţă de 14.818 mp, situat în str. Târgului, FN, pentru construirea sediului Tribunalului Alba.

         Această hotărâre şi Nota de fundamentare nr. 913/01.09.2014, privind necesitatea şi oportunitatea construirii unui sediu nou pentru Tribunalul Alba, au fost transmise Curţii de Apel Alba Iulia, spre aprobare şi apoi au fost înaintate la Ministerul Justiţiei, în vederea întreprinderii măsurilor necesare pentru darea acestui teren în administrarea Ministerului Justiţiei – Tribunalul Alba şi pentru cuprinderea acestei investiţii în Proiectul de buget pe anul 2015.

          La începutul anului 2015, Ministerul Dezvoltării Regionale a demarat Programul naţional de investiţii în infrastructura instanţelor şi parchetelor din reşedinţele de judeţ, incluzând ”Programul naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ, ce are ca obiectiv principal îmbunătăţirea infrastructurii sediilor instanţelor prin reabilitarea sediilor instanţelor, dar şi execuţia unor noi sedii”. În acest program, este inclusă şi construirea unui sediu nou pentru Tribunalul Alba.

            În anul 2017 Ministerul Justiției a finalizat Tema cadru pentru proiectarea instanțelor, iar în baza acesteia Tribunalul Alba a întocmit și înaintat Ministerului Justiției ”Nota conceptuală pentru construirea Sediului Tribunalului Alba”, nr.1069/20.09.2017 avizată și de ordonatorul secundar de credite, precum și ”Tema de proiectare pentru Sediul Tribunalului  Alba”. La data de 01.11.2017 Nota conceptuală și Tema de proiectare a fost avizată în Consiliul Tehnico – Economic al Ministerului Justiției, cu avizul nr.12.

            Ca urmare a solicitării Companiei Naţionale de Investiţii, s-a întocmit „TEMA DE PROIECTARE PENTRU SEDIU TRIBUNALUL ALBA”, cu respectarea conţinutului cadru  prevăzut la anexa 2 la Hotărârea de Guvern nr.907/2016, temă care a fost transmisă şi spre ştiinţă Ministerului Justiţiei cu adresa nr.720/13.06.2018.

Noua Temă de proiectare s-a întocmit ţinând cont în acelaşi timp şi de prevederile din Tema cadru de proiectare, care era deja avizată în Consiliul Tehnico Economic din cadrul Ministerului Justiţiei.

Întrucât în cursul anului 2018, în urma analizării documentelor sau constatat neconcordanţe legate de calculul necesarului suprafeţelor, urmează ca în cursul anului 2019, după soluţionarea acestor neconcordanţe, Compania Naţională de Investiţii să demareze procedura de licitaţie pentru proiectarea și execuţia sediului  nou al Tribunalului Alba.

  

Toate aspectele prezentate în cuprinsul prezentului raport de activitate, legate de volumul de activitate, încărcătura pe judecător,  calitatea actului de justiţie, ne îndreptăţesc să apreciem că în anul 2018 personalul instanţelor din raza Tribunalului Alba s-a implicat cu responsabilitate şi profesionalism în realizarea sarcinilor de serviciu.

Cu toate acestea, trebuie menţionat că Tribunalul Alba a înregistrat gradul general de eficienţă „Eficient” în anul 2018, prin raportare la anul 2017 când gradul a fost „Foarte eficient”. Această împrejurare se datorează în mare parte faptului că volumul de activitate (cauze nou intrate) a scăzut cu 4.290 cauze faţă de anul precedent, în procent de -41,16%, cea mai mare pondere de cauze având-o cele în materia contencios administrativ respectiv solicitările de restituire a  timbrului de mediu. O altă cauză care a condus la înregistrarea acestui grad, s-a datorat şi indicatorului redactări peste termen care de asemenea a scăzut de la „Foarte eficient” la „Eficient” în anul 2018.

            Pentru îmbunătăţirea activităţii la nivelul Tribunalului Alba, ne propunem  implementarea unor măsuri dintre care enumerăm : alocarea resurselor materiale necesare asigurării unui climat optim de muncă (rezolvarea problemelor de infrastructură care la acest moment este complet deficitară); alocarea resurselor umane în raportat de volumul de activitate; monitorizarea periodică a dosarelor mai vechi de un an în sistem.

În continuare ne propunem un management al resurselor umane adaptat nevoilor concrete ale activităţii instanţelor şi vom continua eforturile de îmbunătăţire a infrastructurii şi a capacităţii instituţionale ale Tribunalului Alba şi ale instanţelor din circumscripţie.

Pe linia relaţiilor publice, vom continua cu aceeaşi disponibilitate să comunicăm informaţii de interes public şi ne dorim ca printr-o reflectare corectă şi echilibrată în presă a activităţii judiciare a instanţelor, imaginea publică despre justiţie să fie una cât mai aproape de realitate.

 

TRIBUNALUL ALBA

BIROUL DE INFORMARE ŞI RELAŢII PUBLICE

Purtător de cuvânt – judecător Sima Diana

 

Redactat

Cristorian Sorina

Leave a Reply


WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com