Vezi acțiunile de stimulare în muncă AJOFM Alba

29 martie 2013 08:400 comments

AJOFM Alba sid

Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Munca Alba acorda în baza Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă cu modificările şi completările ulterioare, stimulente financiare pentru încadrarea în munca a persoanelor aflate în evidenţă AJOFM Alba, astfel:
Persoanele care se angajează în perioada în care primesc indemnizaţia de şomaj beneficiază, din momentul încadrării în muncă şi până la sfârşitul perioadei pentru care erau îndreptăţite să primească indemnizaţia de şomaj, de o sumă lunară, neimpozabilă în cuantum de 30 % din indemnizaţia de şomaj.
Nu beneficiază de acest drept persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani.
Persoanele care în perioada în care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj se încadreazã, potrivit legii, într-o localitate situatã la o distanţã mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiazã de o primã de încadrare acordatã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj egalã cu de douã ori valoarea indicatorului social de referinţã (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data acordãrii;
Persoanele care în perioada în care beneficiazã de indemnizaţie de şomaj se încadreazã, potrivit legii, într-o altã localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbã domiciliul primesc o primã de instalare, acordatã din bugetul asigurãrilor pentru şomaj, egalã cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţã (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data instalãrii.
Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă beneficiază din bugetul asigurărilor pentru şomaj de o primă de încadrare egală valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei), în vigoare la data angajării, dacă se încadrează cu program normal de lucru şi pentru o perioadă mai mare de 12 luni.

 

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com