1.700.000 de euro pentru Grupul de Actiune Locala pentru Pescuit din bazinul Muresului-Secaselor

15 februarie 2017 12:300 comments

bazinul hidrografic

Veşti bune pentru Grupul de Acţiune Locală pentru Pescuit din bazinul Mureşului-Secaşelor: conform listei Strategiilor de Dezvoltare Locală selectate pentru finanţare din cadrul Fondului European pentru Piscicultură şi Afaceri Maritime, publicată săptămâna aceasta de către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional de Pescuit şi Afaceri Maritime (AMPOPAM), FLAG-ul (Fishing Local Acțion Grup) din bazinul Mureșului Secaşelor şi a Afluenților Acestora a câştigat o finanţare de peste 1.700.000 euro.

În acest GAL pentru Pescuit s-au asociat 10 unităţi administrative din județul Alba: comuna Ciugud, municipiul Alba Iulia, Blandiana, Daia Română, Șibot, Spring, Vințu de Jos, Galda de Jos, Sântimbru, Doștad, 4 din județul Hunedoara (orașul Geoagiu şi comunele Romoş, Turdaş şi Rapoltu Mare), de asemenea 11 operatori privaţi (din care 3 sunt licenţiaţi în activitatea de acvacultură) şi 5 Asociaţii înfiinţate în baza O.G. 26/2000.

Membrii FLAG (Fishing Local Acțion Grup) din bazinul Mureșului Secașelor şi a Afluenților Acestora vor utiliza sumele câştigate pentru a dezvolta zona din punct de vedere economic, prin investiţii în producția piscicolă şi de acvacultură, respectiv prin dezvoltarea infrastructurii de comercializare a peştelui şi a celei de turism în bazinul Mureşului şi Secaşului, toate acestea având în vedere protecţia mediului şi promovarea biodiversităţii.

„Comuna Ciugud, prin echipa specializată în elaborarea şi implementarea proiectelor, a îndeplinit rolul de coordonator în cadrul  grupului de acțiune, iar proiectul a satisfăcut cu succes cerinţele Uniuni Europene în ceea ce priveşte acordarea de fonduri pentru dezvoltarea zonală în sectorul de pescuit şi acvacultură”, se arată într-un comunicat al Primăriei Ciugud.

Fondurile primite de FLAG-ul din bazinul Mureşului-Secaşelor şi afluenţii acestora vor fi utilizate pentru dezvoltarea de noi investiții în acvacultură şi se vor crea aproape de 30 de noi locuri de muncă.

„Parteneriatul în cadrul acestui proiect propune valorificarea potenţialului existent la nivel teritorial, prin înfiinţarea de noi investiţii în acvacultură şi în procesarea produselor de acvacultură, ceea ce conduce, automat, şi la creșterea numărului de locuri de muncă în domeniu. Totodată, se dorește modernizarea unităţilor de acvacultură, în vederea extinderii si sporirii valorii economice a acestora şi implicit suplimentarea locurilor de muncă. În același context, strategia de dezvoltare locală în domeniul acvaculturii va promova proiectele axate pe activitaţi de mediu, turism şi educaţie. Zona vizată prezintă un potenţial excelent de dezvoltare, pentru că aici activează 3 mari producatori cu licenţă în acvacultură şi peste 50 de operatori economici cu infrastructură de pescuit sportiv (bălţi de peşte), care intenţionează să devină producători/procesatori de produse din acvacultură. De asemenea, există numeroase intenţii ferme din partea persoanelor fizice, care deţin terenuri în zone propice acvaculturii, cu privire la dezvoltarea infrastructurii de producţie în acest segment de activitate”, se mai arată în comunicat.

Primarul comunei Ciugud, Gheorghe Damian, explică: „Prin câştigarea acestui proiect suntem cu un pas mai aproape de îndeplinirea uneia din priorităţile pe care ni le-am asumat împreună cu partenerii din FLAG, aceea de a pune în valoare, din punct de vedere turistic și economic, râul Mureș. Este unul dintre proiectele mele de suflet, mai ales că una dintre resursele importante pe care le are şi judeţul Alba este acest râu, cu un potenţial extraordinar de dezvoltare în ceea ce priveşte sectorul piscicol. Cu siguranţă, unităţile de producţie deja existente se vor dezvolta şi, desigur, vor apărea şi altele noi, pentru că potenţial există iar, acum, datorită acestui proiect câştigat, există şi fondurile necesare. De aici, pornim spre dezvoltarea economică şi turistică fezabilă, precum și spre crearea de noi locuri de muncă într-un domeniu, unde avem un potenţial uriaş, care aştepta să fie fructificat. Am mare încredere în utilitatea şi succesul acestui proiect şi trebuie să spun că suntem deosebit de mândri de această reuşită, care aparţine Grupului de Acţiune Locală pentru Pescuit din bazinul Mureşului şi Secaşelor”.

 

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com