26 mai 2017: Sedinta ordinara a Consiliului Local Alba Iulia

19 mai 2017 19:3510 comments


Vineri, 26 mai, Consiliul local al municipiului Alba Iulia se reuneşte în şedinţă ordinară. Întâlnirea are loc începând cu ora 13.00 la sediul Direcţiei Programe din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, str. Bucovinei nr. 6.

Pe ordinea de zi sunt următoarele proiecte:

I.Proiecte de hotărâri privind:

1.Rectificarea bugetului general de venituri și cheltuieli al municipiului Alba Iulia pe anul 2017

2.Execuția bugetului general de venituri și cheltuieli pe trimestrul I anul 2017 al municipiului Alba Iulia

3.Acordarea de facilități fiscale unei fundații

4.Modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului municipiului Alba Iulia, Serviciul public „Serviciul comunitar pentru cadastru și agricultură”, Serviciul voluntar pentru sitauții de urgență, Direcția de asistență socială   și   modificarea   organigramei   și   statului   de   funcții   a   Servicului   public ”Administrarea patrimoniului local”, urmare reorganizării

5.Modificarea anexei nr.1 la Hotărârea nr. 249/2016 a Consiliului local al municipiului Alba Iulia

6.Modificarea și completarea Inventarului – bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Alba Iulia

7.Însușirea investițiilor executate din fondul de coeziune POS MEDIU – et. II, reglementarea valorii de inventar a investițiilor executate din fondul de coeziune POS MEDIU – et. I și darea în concesiune către SC APA CTTA SA Alba  

8.Valorificarea prin casare a investiției  în curs – „Stație epurare”

9.Studiului de fundamentare a Deciziei de concesionare a gesiunii unor activități componente ale Serviciului de salubrizare în județul Alba, respectiv colectare și transport deșeuri municipale și a unor fluxuri speciale de deșeuri pe LOT I, Zona 1 de operare, precum și caietul de sarcini al licitației de colectare și transport deșeuri, întocmit pe baza acestuia, pentru aria de operare a municipiului Alba Iulia

10.Alocarea unei sume de bani din bugetul local pentru un eveniment social

11.Repartizarea unei locuințe pentru tineri destinate închirierii, rămasă vacantă, realizate de către Agenția Națională pentru Locuințe

12.Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația IT Center for Community Solutions în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City 2018”

13.Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și compania SC WhiteCity Code SRL în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City 2018”

14.Aderarea Municipiul Alba Iulia în calitate de membru la Asociația HORESALBA

15.Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și Asociația Cluj IT în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City 2018”

16.Aprobarea unui protocol de cooperare între Municipiul Alba Iulia și compania SC FAST ORDER SRL în cadrul proiectului pilot „Alba Iulia Smart City 2018”

17.Modificarea protocolului de colaborare între Municipiul Alba Iulia și SC MICROSOFT ROMÂNIA SRL, în vederea cooperării în cadrul proiectului pilot” Alba Iulia Smart City 2018”, aprobat prin Hotărârea nr. 9/31.01.2017 a Consiliului local

18.Aprobarea Acordului de Colaborare intre Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru si Primaria Municipiului Alba Iulia, in cadrul Proiectului CHESTNUT – „Elaborarea CompreHensiva a Planurilor Strategice pentru Transport Urban Durabil”

19.Atribuirea denumirii unor străzi din municipiul Alba Iulia

20.Aprobarea unor documentații de urbanism:

Art.1: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE ANSAMBLU LOCUINTE COLECTIVE, ALBA IULIA, STR. ANGHEL SALIGNY, solicitant SC PREFCONS SA”,

Art.2: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE COLECTIVE – MODIFICARE REGLEMENTARI PUZ CENTRU CIVIC ALBA IULIA, aprobat prin HCL 67/2011, ALBA IULIA, STR. NICOLAE TITULESCU, NR.20, solicitant SC VV ONE SRL

Art.3: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE ZONA DE LOCUINTE INDIVIDUALE SI SEMICOLECTIVE, CU REGIM DE CONSTRUIRE INSIRUIT, CUPLAT SI IZOLAT – MODIFICARE ZONA AMENAJARI SPORTIVE PUBLICE  UTR V1b, ALBA IULIA, MICESTI, intersectie STR. GARDA cu STR. STADIONULUI, solicitant PLESA MARIA

Art.4: Avizează Planul Urbanistic Zonal „INTRODUCERE IN INTRAVILAN PENTRU CONSTRUIRE BAZA SPORTIVA, ALBA IULIA, EXTRAVILAN, ZONA FUNDOAIE, solicitant SC NEWTER DRUM SRL”,

Art.5: Avizează Planul Urbanistic Zonal „CONSTRUIRE LOCUINTE UNIFAMILIALE SI SEMICOLECTIVE CU CREARE STRADA ACCES, ALBA IULIA, STR. MINERVA, solicitant BILEA AUREL, BILEA VERONICA, SABO ANA, MOCEAN CALIN, MOCEAN ELIZA, MIJA IOAN, MIJA LUCRETIA”,

Art.6: Avizează Planul Urbanistic Zonal „REGLEMENTARE CALE DE ACCES DIN STRADA PETUNIEI – MODIFICARE PUZ aprobat HCL NR. 22/01.2017, ART.5”, ALBA  IULIA, STR. PETUNIEI, PASTIU NISTOR, PASTIU MARIA, COJOCARU CARLA, COJOCARU DORIN, SC CATA & MARI SWEET SRL,

Art.7: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE PENSIUNE TURISTICA, MAGAZIE SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. FRANCISCA, NR.10C, solicitant TARAN OVIDIU”,

Art.8: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIREA HALA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE ALBA IULIA, B-DUL REPUBLICII, NR. 31A, solicitant SC MATIN MAIER SRL”,

Art.9: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE CLINICA MEDICALA, ALBA IULIA, STR. FRANCISCA, FN, solicitant SC ONCO GYN SRL”,
 
Art.10: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL – A DOUA CONSTRUCTIE PE PARCELA, ALBA IULIA, STR. IOAN ALEXANDRU, NR.3B, SUCIU AURELIA si SUCIU CORNEL ”,

Art.11: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE BISERIA ORTODOXA, ALBA IULIA, STR. IOAN ALEXANDRU, NR.3B, PAROHIA ORTODOXA ROMANA CETATE I”,

Art.12: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE SPATIU COMERCIAL SI LOCUINTA UNIFAMILIALA, ALBA IULIA, STR. TAKE IONESCU, NR.19, MOGHIROIU MARCEL”, conform planului de situatie anexat,

Art.13: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE 4 LOCUINTE SEMICOLECTIVE IN REGIM INSIRUIT SI IMPREJMUIRE, ALBA IULIA, STR. IZVORULUI, NR. 59G, solicitant BORDEA BENIAMIN ANDREI”, conform planului de situatie anexat,

Art.14: Aprobă Planul Urbanistic Detaliu „CONSTRUIRE BIROU DE ARHITECTURA SI LOCUINTA INDIVIDUALA, ALBA IULIA, STR. ANA ASLAN, NR.29, solicitant SC UP STUDIO SRL”, conform planului de situatie anexat.

Art.15: Aprobă Planul Urbanistic Zonal „LOCUINTE COLECTIVE SI FUNCTIUNI COMPLEMENTARE – CARTIER ORHIDEELOR, MODIFICARE PUZ aprobat prin H.C.L nr. 47/28 februarie 2014, art.14, ALBA IULIA, strada LALELELOR, nr 2, solicitant MUNICIPIUL ALBA IULIA”, conform planului de situatie anexat.

Art.16: Prelungeste termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL NR. 179/26.06.2014, ART.5, „CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA (termenul de existenta a copertinei va fi de 3ani de la data emiterii autorizatiei de construire), ALBA IULIA, STR. ARNSBERG, NR.39, solicitant SC EL TORO SRL”; perioada de 3 ani va fi redusa in cazul aplicarii unor investitii publice de interes general.”

Art.17: Prelungeste termenul de valabilitate de la 3 ani la 4 ani pentru Planul Urbanistic de Detaliu aprobat prin HCL NR. 179/26.06.2014, ART.6, „CONSTRUIRE COPERTINA CU CARACTER PROVIZORIU PENTRU TERASA (termenul de existenta a copertinei va fi de 3ani de la data emiterii autorizatiei de construire), ALBA IULIA, PIATA IULIU MANIU, solicitant SC RAISSA NORB SRL”; perioada de 3 ani va fi redusa in cazul aplicarii unor investitii publice de interes general”.

21.Parcelarea imobilului (teren) înscris în CF nr. 85852 Alba Iulia, nr. de ord A+1 alei acces și zone verzi în suprafață de 12779 mp, în două parcele, notarea unei case, întăbularea în favoarea municipiului Alba Iulia – domeniul public – apoi trecerea acestuia din domeniul public al municipiului Alba Iulia în – domeniul privat – al municipiului Alba Iulia    

22.Inscrierea dreptului de proprietate a municipiului Alba Iulia asupra unui imobil (teren) situat în Alba Iulia, strada Albăstrelelor, nr.10

23.Expertiza tehnică extrajudiciară în Dosar nr. 749/176/2017 aflat pe rol la Judecătoria Alba Iulia

24.Propunerile de atribuire în proprietate a terenului aferent caselor particulare

25.Întocmirea amenanjamentului pastoral pentru pajiștile permanante, aflate în perimetrul UAT a Primăriei municipiului Alba Iulia

26.Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a unei locuinţe construite din fonduri A.N.L., situate administrativ în municipiul Alba Iulia, str.Vânătorilor, nr.32A, bl.C1C, ap.19
Iniţiator, Primar Mircea Hava

II.Diverse
III.Stabilirea datei şedinţei Consiliului local al municipiului Alba Iulia pentru luna iunie 2017

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com