27 septembrie la Alba Iulia: BURSA LOCURILOR DE MUNCĂ PENTRU ABSOLVENŢI

9 septembrie 2013 15:171 comment

someri 358Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba în parteneriat cu Asociaţia absolvenţilor din Universitatea “1 Decembrie 1918” va organiza vineri, 27 septembrie 2013, începând cu ora 9.30, „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi”.
Acţiunea se va desfăşura în Sala de conferinţe situată în Alba Iulia, strada Bucovinei, nr. 6 (Zona Piaţa Centru), începând cu ora 9.30.
Absolvenţii unei forme de învăţământ, promoţia 2013, care încă nu şi-au găsit un loc de muncă au şansa de a intra pe piaţa muncii, la Bursa locurilor de muncă destinată lor.
Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi reprezintă o oportunitate pentru toţi solicitanţii de locuri de muncă interesaţi în a cunoaşte mai bine piaţa muncii, ofertele de locuri de muncă, pentru a putea astfel să aleagă un loc de muncă, conform pregătirii lor profesionale sau să se (re)orienteze profesional spre ocupaţii cu posibilităţi mai mari de angajare pe termen mediu şi lung.
Obiectivul principal este creşterea gradului de ocupare pentru absolvenţi, nefiind excluse alte categorii de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă prin întalnirea directă a cererii cu oferta de locuri de muncă, în condiţiile unei concurenţe loiale transparente, care să permită realizarea unui echilibru între acestea.
Agentii economici care vor participa la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi vor avea prilejul să-şi recruteze personalul direct, fără intermediari, în funcţie de cerinţele concrete ale locului de munca pe care îl oferă.
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba vine în sprijinul absolvenţilor tuturor instituţiilor de învăţământ, în mod gratuit, cu o serie de activităţi de mediere, consiliere şi formare profesională. În acelaşi timp, agenţii economici care doresc să angajeze absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ pot beneficia de subvenţionarea locurilor de muncă, în conformitate cu prevederile Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea forţei de muncă, modificată prin Legea nr. 250/2013.

Facilităţi acordate absolvenţilor

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ şi absolvenţii şcolilor speciale, în vârstă de minimum 16 ani, înregistraţi la AJOFM Alba în situaţia în care se angajează cu normă întreagă, pentru o perioadă mai mare de 12 luni, beneficiază, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de o primă de încadrare egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data încadrării;

Persoanele care beneficiază de prima de încadrare, au dreptul la menţinerea primei acordate şi în situaţia în care, în perioada de 12 luni de la angajare, le încetează contractul de muncă sau de serviciu la primul angajator şi se încadrează, în termen de 30 de zile, la un alt angajator, în condiţiile în care încadrarea în muncă la cel de-al doilea angajator se realizează în aceleaşi condiţii, respectiv cu normă întreagă, pentru o perioada mai mare de 12 luni
Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distanţă mai mare de 50 km de localitatea în care îşi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj egală cu de două ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data acordării;
Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate şi, ca urmare a acestui fapt, îşi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru şomaj, egală cu de şapte ori valoarea indicatorului social de referinţă în vigoare la data instalării.
Prima de încadrare şi prima de instalare, denumite în continuare prime de mobilitate, se acordă, la cerere, şi şomerilor de lungă durată înregistraţi la agenţie, care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
(şomer de lungă durată – persoana care este şomer pe o perioadă mai mare de 12 luni, în cazul persoanelor cu vârsta de minimum 25 de ani şi pe o perioadă de 6 luni, în cazul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 16 ani şi până la împlinirea vârstei de 25 de ani).

Facilităţi pentru angajatori

Angajatorii care încadrează în muncă, pe perioadă nedeterminată, absolvenţi ai instituţiilor de învăţământ din promoţia curentă, pot beneficia, la cerere de stimulente financiare din bugetul asigurărilor pentru şomaj diferenţiat pentru fiecare absolvent încadrat:
a) o sumă egală cu valoarea indicatorului social de referinţă (unitatea exprimată în lei la nivelul căreia se raportează prestaţiile băneşti, cu excepţia indemnizaţiei de şomaj, suportate din bugetul asigurărilor pentru şomaj, care în acest moment are valoarea de 500 lei) în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii ciclului inferior al liceului sau ai şcolilor de arte şi meserii;
b) o sumă egală cu de 1,2 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ secundar superior sau învăţământ postliceal;
c) o sumă egală cu de 1,5 ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă, pentru absolvenţii de învăţământ superior.
Angajatorii care încadrează absolvenţi în condiţiile de mai sus sunt obligaţi să menţină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel puţin 18 luni de la data încheierii.
O altă componentă importantă apărută este legată de promovarea participării pe piaţa muncii a tinerilor cu risc de marginalizare socială, se realizează de către AJOFM Alba prin :
Acompaniament social personalizat;
Activităţi de informare şi promovare a intereselor tinerilor cu risc de marginalizare socială în rândul angajatorilor;
Subvenţionarea locului de muncă.

Acompaniamentul social personalizat, se realizează de către AJOFM Alba în baza unui contract de solidaritate, şi constituie un ansamblu de servicii care se acordă în mod gratuit tinerilor cu risc de marginalizare solcială şi constau în:

Informare şi consiliere profesională
Mediere a muncii
Plasare în muncă la un angajator a cărui ofertă de loc de muncă a fost selectată ca fiind corespunzătoare pregătirii profesionale a a tânărului.
Contractul de solidaritate se încheie pe o perioadă de până la 3 ani, dar nu mai puţin de un an.
Angajatorii care încadrează tineri cu risc de marginalizare socială, şi care beneficiază de acompaniament social personalizat în baza unui contract de solidaritate, beneficiază lunar, conform prevederilor legale de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de două ori valoarea indicatorului social de referinţă, în vigoare la data încadrării în muncă.
Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba invită toţi agenţii economici interesaţi de această acţiune să-şi prezinte intenţia de participare la: Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă Alba Iulia – Str. Nicolae Titulescu, Nr. 10B, Bl. „Columna” – tel. 0258/831137 sau mail: ajofm@ab.anofm.ro

Tags:

Leave a Reply


WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com